Urbanismus

Urbanism
 

Urbanistické a krajinářské problémy,  jejich řešení v teoretické rovině i průmětu do územně-plánovací praxe a do krajinného plánování. Vedle vědeckých výstupů se tak jde i o výstupy metodické.

 

Urban and landscape problems, their theoretical and projection solutions to spatial planning and landscape planning. In addition to scientific outputs, there ate also the methodological outputs.

Kontaktní osoba / Contact person
Ing. Václav JETEL, Ph.D.

Doktorandi a jejich témata pro tuto oblast výzkumu

PhD Students and Their Topics for This Field of Research

(Příjmení / Jméno / Školitel / Téma práce / F / Název oboru / Katedra / Datum začátku studia)
(Surname / Name / Supervisor / Thesis / Form of study / Branch name / Department / Start date)

Altukhova Alina
Vorel Ivan doc. Ing. arch. CSc.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.10.16

Baramová Magdalena
Vorel Ivan doc. Ing. arch. CSc.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.10.20

Boušková Zuzana
Kupka Jiří doc. Ing. arch. Ph.D.
1. 10. 2018

Brynda František
Durdík Petr doc. Ing. arch.
1. 10. 2018

Cihlář Jan
Horký Ivan doc. Ing. arch. CSc.
1. 10. 2018

Hendrych Jan
Kupka Jiří doc. Ing. arch. Ph.D.
Strukturální vegetační prvky kulturní krajiny, tradiční alejové stromy a jejich ekotypy / Structural vegetative elements of cultural landscapes, traditional aleé trees and their ecotypes  
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.03.16

Klingorová Irena
Durdík Petr doc. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.03.16

Kořalka Vojtěch
Kaplan Ivan doc. Ing. arch.
1. 10. 2018

Koubková Renata
Kaplan Ivan doc. Ing. arch.
Turistická infrastruktura jako součást koncepce města / Tourist infrastructure as a component of urban planning     
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.10.16

Kučera Petr
Kaplan Ivan doc. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.02.14

Kugl Jiří
Mužík Jan doc. Ing. arch. CSc.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.09.14

Kupková Denisa
Kaplan Ivan doc. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.10.17

Lajda  Štěpán
Dvořák Václav doc. Ing. arch. CSc.
Udržitelné urbanistické soubory a jejich vliv na architekturu / Sustainable Urban Structures and Their Impact on Architecture
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.14

Máša Petr
Jiran Zdeněk doc. Ing. arch.
Společenská proměna chápání veřejných prostranství v středoevropském prostředí / Social Transformation of the Understanding of Public Spaces in the Central European Area    
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Madar Ondřej
Mužík Jan doc. Ing. arch. CSc.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.20

Nedvědová Klára
Kupka Jiří doc. Ing. arch. Ph.D.
K / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.09.12
OBHÁJENO

Pondělíček Michael
Vorel Ivan doc. Ing. arch. CSc.
15. 10. 2018

Stojan Daniel
Kupka Jiří doc. Ing. arch. Ph.D.
Problematika centrálních veřejných prostorů (náměstí) obcí v těsném sousedství velkých měst / Problematics of central public spaces (squares) of municipalities in close position to large cities    
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.03.16

Stránský Jiří
Jiran Zdeněk doc. Ing. arch.
Městský veřejný prostor – vnitrobloky / Urban Public Space – Courtyards
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Šilhánková Vladimíra
Kupka Jiří doc. Ing. arch. Ph.D.
4. 10. 2018

Švárová Tereza
Kupka Jiří doc. Ing. arch. Ph.D.
11. 10. 2018

Tlachová Zuzana
Kaplan Ivan doc. Ing. arch.
K / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.09.12
OBHÁJENO

Vetešníková  Kateřina
Durdík Petr doc. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.10.16

Vondráčková Simona 
Vorel Ivan doc. Ing. arch. CSc.
Znaky individuality krajiny a jejich vyuziti v uzemnim planovani / Individual Characters of Landscape and their Exploitation in the Regional Planning 
K / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.09.11
OBHÁJENO

 

 

 

 

Pozvánka na konferenci Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Pozvánka na konferenci Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na interdisciplinární konferenci pořádanou Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, která se věnuje architektuře a urbanismu 19. a 20. století. Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20....

Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2020

Živé vysílání studentské vědecké konference Architektura a udržitelný rozvoj 2020 začne 2. 10. 2020 v 10 hodin. Přenos je možné sledovat pomocí následujícího odkazu. www.youtube.com/watch?v=L8KxRUtHgQk Informace o programu naleznete v příloze a na webu...

Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Nová publikace Veřejný prostor v širším kontextu - město, industriál, krajina. Kol. autorů: Lenka Popelová (hl. editor), Zuzana Pešková (editor), Tomáš Šenberger (editor), Mikuláš Hulec (editor), Jaroslav Daďa, Jan Kašpar, Jan Albert Šturma, Jiří Havlík, Jan Trejbal,...

Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2018

Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2018

ARCHITEKTURA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ / ARCHITECTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Katedra Architektury | ČVUT v Praze | ve spolupráci s Katedrou konstrukcí pozemních staveb, Katedrou technického zařízení budov a Katedrou urbanismu a územního plánování Vás zve na konferenci...

X