Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti.

Katedra architektury pořádá pravidelně studentské vědecké konference (SVK) na témata související s akreditovanými doktorskými studijními programy. Pro letošní rok 2021 bylo zvolené dosud opomíjené téma „Ohrožená průmyslová architektura 2. pol. 20. století“; tyto nezaměnitelné stavby jsou ve velkém aktuálně ohrožovány nekompromisní likvidací. Ke konferenci jsou zváni studenti všech doktorských programů i odborníci a hosté z dalších spřízněných institucí. Účast doktorandů na konferenci (u doktorandů studijních programů Průmyslové dědictví a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví se očekává automaticky) bude jednou z významných aktivit pro jejich každoroční hodnocení. Předpokládané konání konference (pravděpodobně on-line) bude v týdnu od 25. do 29. 10. 2021.

Tematické sekce:
– Historie vybraných závodů, objektů
– Typologický výzkum
– Otázky památkové ochrany a dalších možností ochrany
– Možnosti nového využití ad.
Pokud situace dovolí, proběhne konference živě v prostorách FSv.
Přednesené (i nepřednesené) příspěvky budou shromážděny do elektronickém sborníku vydaném po konání konference.

Zájemce o účast na konferenci a případné dotazy prosíme o kontakt na adresu: lenka.popelova@fsv.cvut.cz (předmět: konference2021)
Název příspěvku se stručnou anotací (max. jedna normostrana) zasílejte na adresu lenka.popelova@fsv.cvut.cz (předmět: konference2021_anotace) do 31. května 2021.

Další informace naleznete na stránkách katedry a https://www.facebook.com/industrialheritage2

Za vědecký výbor konference: Lenka Popelová, Tomáš Šenberger

X