Konference

Konferences

Konference PROPAMÁTKY - obnova a využívání textilek

7.–9. listopadu 2018
Továrna Mastných v Lomnici nad Popelkou

Veřejná prostranství

Pardubice, 8. – 9. 11. 2018
ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR

SBORY CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ A JEJICH ARCHITEKTURA

Odborná konference Katedry architektury FSv ČVUT v Praze k 100. jubileu založení Československé republiky
26.10.2018, Husův sbor v Praze na Vinohradech, Dykova 1, 101 00 Praha 1
(web bude doplněn)

Krajina v územním plánování 21. století

Zámek Mikulov, 12. – 13. 4. 2018
ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR

Konference Architektura a urbanismus

Konferenci pořádá každoročně Fakulty architektury ČVUT v Praze.

 

Konference Člověk a prostor

Konferenci pořádá spolek Člověk a prostor.

 

ARCHITEKTURA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2018 – AUR18

5.10.2018, Továrna, Dělnická 63, Praha 7

Člověk stavba a územní plánování

Pořádá pravidelně Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Architektura v perspektivě

Konferenci pořádá každoročně Katedra architektury Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava.

 

Konference Albína Bráfa

Konferenci pořádá Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze.

 

Konference PROPAMÁTKY

Konferenci pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s..

 

Železnice - specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví

Konferenci pořádala Katedra architektury FSv ČVUT v Praze v roce 2017.

 

 

Architektura a veřejný prostor (A+S 16)

Konferenci pořádala Katedra architektury FSv ČVUT v Praze v roce 2016.

 

 

Venkov a územní plánování

Konferenci pořádala Katedra architektury FSv ČVUT v Praze v roce 2015.

Sborník z konference

 

Architektura a udržitelná rozvoj (AUR 14)

Konferenci pořádala Katedra architektury FSv ČVUT v Praze v roce 2014.

 

 

Pomozte nám vylepšit tuto stránku. / Help us improve this page.

X