Úspěchy studentů A+S

Úspěchy studentů jsou publikovány v diářích pro studenty A+S (diAS)
a v publikacích AbStrakt  >>>

K pravidelným interním oceněním patří Žluté karty a Cena profesora Voděry.
Studenti A+S však slaví úspěchy i v řadě dalších soutěžích, které jsou zcela externí nebo pořádané ve spolupráci s katedrou, falutou, ČVUT. 
Gratulujeme!!!

Cena profesora Voděry

Od roku 2016 uděluje fakulta stavební cenu za nejlepší diplomovou práci. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno dle profesora, který v příslušné oblasti působil na fakultě stavební.

Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 Kč.

Cena profesora Voděry
Nejlepší diplomová práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství 

 

Žluté karty

Žlutá karta je oceněním, které uděluje vynikajícím studentským semestrálním ateliérovým projektům katedra architektury, zastoupená 5 člennou komisí. Návrhy na udělení, tzv. nominace, udělují pedagogové příslušného ateliéru během katedrového hodnocení. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Oceněný projekt obdrží při slavnostní příležitosti diplom a je prezentován na výstavách a v časopisech.

Nejvyšším možným oceněním je tzv. Zlatá karta, která je udělena v případě předchozího udělení 2 Žlutých karet.

Kancléřem Žlutých karet je Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.

Galerie projektů oceněných Žlutou kartou

Seznam oceněných studentů je uváděn i v diářích studijního programu A+S a publikacích AbStrakt

Úspěchy studentů A+S

Úspěchy studentů A+S

Dne 21.4. proběhlo vyhlášení národního kola 17. ročníku soutěže Multicomfort House Saint-Gobain (nově Architecture student contest) s tématem studentské bydlení v polské Varšavě. Studenti ateliéru Kalivoda - Stark - Novák získali 1. a 3. místo: 1. místo - Lucie...

Úspěch studentů v Eurasian Prize

Úspěch studentů v Eurasian Prize

Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová se svým pařížským projektem MSCS 2020 získali první (zlatou) cenu, v mezinárodní architektonické soutěži Eurasian Prize, studentská sekce, architektura. Mezinárodní kolo bylo v Jekatirenburgu. Obdrží pozlacený skleněný diplom, v duchu...

X