Garanti PSI pro jednotlivé oblasti výzkumu

Supervisiors for each research area

Architektura a konstrukce / Architecture and Construction
doc. Ing. arch. Karel HÁJEK, Ph.D.

Urbanismus / Urbanism
Ing. Václav JETEL, Ph.D.

Průmyslové dědictví / Industrial Heritage
Ing. Jan PUSTĚJOVSKÝ, Ph.D.

Ochrana a obnova památek / Protection and Refurbishment of Monuments
Ing. arch. Nikolay BRANKOV, Ph.D.

Venkovský prostor / Rural Space
Ing. arch. Jan KAŠPAR, Ph.D.

Garantem celého projektu PSI / Supervisor of PSI project
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D.

Badatelna

Reading room

Připojte se k naší facebookové skupině / Join us facebook group

V „době kovidové“ začal fungovat tým Postgraduální studentský inkubátor na MS Teams / In „covid-time“ we started our MS Teams team

Architektura a konstrukce

Architecture and Construction

Průmyslové dědictví

Industrial Heritage

Ochrana a obnova památek

Protection and Refurbishment of Monuments

Urbanismus

Urbanism

Venkovský prostor

Urban Space
X