Milé studentky, milí studenti,

dovoluji si Vás pozvat na prezentaci výsledků ankety Studuj v klidu v pondělí 20. 11. od 17.00 v B-286 (tento den je rozvrh jako v pátek sudého týdne).

Anketa probíhala v květnu 2023 a účastnili se jí 40,8 % studujících na bakalářském a magisterském A+S. Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění. Anketa je zcela anonymní. Vyhodnocení bylo zpracováno nezávislou osobou. Dotazník obsahoval 76 otázek, které se zabývaly náročností studia na A+S (časovou, psychickou i finanční), a i otázkami nerovného zacházení a nekorektního chování pedagogů vůči studentům. Dotazník se týkal jak ateliérové tvorby, tak ostatních předmětů.

Výsledky průzkumu poukázaly na některé citlivé aspekty, kterým se bude vedení fakulty a vedoucí příslušných kateder ve spolupráci s garantkou studijního programu a Radou studijního programu zabývat.

Na setkání se těší

Zuzana Pešková

X