Kde publikovat?

Where to publish?

Publikovat je důležité nejen kvůli osobnímu rozvoji na poli vědeckém, ale také kvůli hodnocení RIV (viz aplikace V3S nese to mimo jiné finance naší katedře) a každoročnímu hodnocení doktorandů (nese vám mimo jiné jednorázové stipendium).

The Civil Engineering Journal (Stavební obzor

Acta Polytechnica 

EARCH

TZB info

Dějiny věd a techniky

Historická geografie

AKTUALITY ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ

ČASOPIS STAVEBNICTVÍ

ČASOPIS ARCHITEKTÚRA &URBANIZMUS

 

… a samozřejmě sborníky z konferencí

Časopis Materiály pro stavbu nabízí našim doktorandům prostor k publikování jejich prací.
Nejde o impaktované periodikum, ale jde o nezávisloslé médium a čtené médium, za články dotávají autoři honorář.

 

Pomozte nám vylepšit tuto stránku. / Help us improve this page.

X