ARCHITEKTURA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ / ARCHITECTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Katedra Architektury | ČVUT v Praze | ve spolupráci s Katedrou konstrukcí pozemních staveb, Katedrou technického zařízení budov a Katedrou urbanismu a územního plánování Vás zve na konferenci AUR18 Department of the Architecture | CTU in Prague | in cooperation with Department of Building Structures, Department of Microenvironmental and Building Services Engineering, and Department of Urban Design, Town and Regional Planning invite you to the conference AUR18

Téma konference / Conference Objectives
Doktorandská konference mapující současné přístupy k historickým a jedinečným budovám a celkům, jejich trvale udržitelný rozvoj, cílem je propojení architektonického a technického řešení v souladu se současnými trendy
PhD conference following architectural and structural current approach of the historic and unique buildings and sites, its sustainable development, the aim of the conference is architectural and technical cooperation following current trends

Sekce konference / Conference Sections
I. Nový život jedinečných objektů a celků / New Life of Unique Objects and Entities
– Průmyslové dědictví / Industrial Heritage
– Ostatní stavby a soubory / Other Structures and Sites
II. Inovativní konstrukční a technická řešení / Innovative Structural and Technical Solutions

Datum | Místo konání konference / Date | Conference Venue
5.10.2018 / 10/5/2018 | TOVÁRNA_Dělnická 63_Praha 7

Doprovodný program / Accompanying Program
6.10.2018 / 10/6/2018

Anotace / Abstracts
250 slov, v českém nebo anglickém jazyce, termín do 31.3.2018
250 words, English or Czech, deadline 3/31/2018

Příspěvky / Papers
Příspěvky 6-10 normostran v anglickém jazyce | abstrakty 250 slov dvojjazyčně – v českém a anglickém jazyce | termín do 31.5.2018
Papers 6-10 pages (by 1800 characteristics) in English | abstracts 250 words bilingual – English and Czech | deadline 5/31/2018

Přihlášení / Submission
www.aur-konference.cz

Poznámky / Notes
Sborník bude usilovat o zařazení do databáze WoS a SCOPUS
Vybrané příspěvky budou publikovat ve speciálním čísle časopisu Akta polytechnica zařazeného do databáze SCOPUS
Proceeding will apply into WoS and SCOPUS databases
Selected papers will be published in journal Acta Polytechnica (integrated into SCOPUS database)

X