Studijní program Architektura a stavitelství je realizován na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Akreditován je bakalářský, magisterský i doktorský stupeň studia. Od roku 2011 je na FSv ČVUT v Praze možné se habilitovat v oboru Architektura a stavitelství.

Podrobnější informace o skladbě studijního programu, podmínkách pro přijetí a dalších dokumentech najdete na stránkách Fakulty stavební ČVUT v Praze. Tento web slouží k prezentaci aktivit pro studenty programu, jeho cílem není nahrazovat oficiální informace fakulty.

 

X