Děkan Fakulty stavební ČVUT prof. Ing. Jiří Máca, CSc. si vás dovoluje pozvat na výstavu kreseb studentů studijního programu Architektura a stavitelství „Kouzlo historické techniky XVI.

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 8. února 2024 v 17.00 hodinGalerii FSv, Thákurova 7, Praha 6

Výstava potrvá do 4. 3. 2024.

kurátor Vratislav Ševčík

X