Doporučená literatura

Recomanded Literature

Doporučená literatura představuje pouze základní výběr pro jednotlivé oblasti výzkumu. Je koncipována jako prvotní nasměrování v základním výzkumu. Jednotlivé oblasti se překrývají, proto uvažujeme dělení literatury podle jednotlivých oblastí pouze jako orientační a doporučujeme prohlédnout si doporučenou literaturu jako celek.

Recommended literature is only a basic selection for each research area. It is conceived as a primary orientation in basic research. Each area overlaps, so we consider the division of literature to be only indicative, and we recommend that you review the recommended literature as a whole.

Doporučená literatura / Recommended Litarature

Kliknutím na záložku zobrazíte obsah. / Click the tab to view the content.

Architektura a konstrukce / Architecture and Construction

Collective: The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture. Phaidon, 2008. ISBN 978-0714848747. (EN)

Frampton, Kenneth: Moderní architektura: kritické dějiny. Academia, 2004. ISBN 9788020012616. (CZ)

Hal, Foster: The Art-architecture complex, London – New York: Verso, 2011. (EN)

Herzog, T.: Facade Construction Manual, Birkhäuser Architecture, 2004. (DE)

Ching, Francis D. K.: Architecture: Form, Space, and Order, John Wiley & Sons, Inc., 2007, ISBN 978-0471752165. (EN)

Krier, Leon: Architektura – volba nebo osud. Academia Praha, 2001. ISBN 8020000127. (CZ)

Fernie, Jes (ed.): Two Minds: Artists and Architects in Collaboration, London: Black Dog Publishing, 2006. (EN)

Kiendl,Anthony: Informal Architectures. Space and Contemporary Culture, London: Black Dog Publishing, 2008. (EN)

Leupen, Bernard a kol.: Design and analysis, 010 Publishers, Rotterdamm, 1997, ISBN 90-6450-259-5. (EN)

Petříčková, Monika: Konstrukce a architektura, VUT Brno, 2012, ISBN 978-80-2144-422-5. (CZ)

Rendell, Jane: Art and architecture. A place between, London – New York: I. B. Tauris, 2006. (EN)

Sedlbauer, K.: Flat Roof Construction Manual, Birkhäuser Architecture, 2010. (EN)

Smith, P.: Structural Design of Buildings, Wiley-Blackwell, April 2016. (EN)

Steele, James: Architecture Today, New York, 1997.(EN)

Von Meiss, Pierre: Elements of Architecture from form to place, E + FN Spon, 2000. (EN)

Watts, A.: Modern Construction: Facades, Springer Vienna Architecture, 2004. (EN)


VYBRANÁ ČESKÁ A ZAHRANIČNÍ PERIODIKA

A10 new European architecture (NL)

ARCH+ (DE)

Architektur Aktuell (AT)

Architectural Rewiew  (EN)

ASB – Architektura, stavebnictví bydlení  (CZ)

Baumeister (DE)

Beton  (CZ)

Detail  (DE)

deutsche bauzeitung  (DE)

domus  (DE)

El Crocuis  (ES)

Era 21  (CZ)

Fórum architektury a stavitelství (CZ)

Konstrukce  (CZ)

L’Architecture d’Aujourd’hui  (FR)

Stavba  (CZ)

wettbewerbe aktuell  (DE)

xia intelligente architektur  (DE)

Zlatý řez  (CZ)

Zprávy památkové péče  (CZ)

Urbanismus / Urbanism

BANDARIN, Francesco a Ron van OERS. The historic urban landscape: managing heritage in an urban century. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. ISBN 978-1-118-93272-8.

BAUMEISTER, Nicolette. New landscape architecture. Berlin: Braun, 2007. ISBN 978-3-938780-25-1.

CARDINAL-PETT, Clare. A history of architecture and urbanism in the Americas. New York and London: Routledge/Taylor and Francis Group, 2016. ISBN 978-0-415-53493-2.

CULLINGWORTH, J. B, Vincent NADIN, Trevor HART, Simin DAVOUDI, John PNDLEBURY, Geoff VIGAR, David WEBB a Tim TOWNSHEND. Town and country planning in the UK. Fifteenth edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-0-415-49228-7.

FIALOVÁ, Eva. Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování: aktuální stav právní úpravy územního plánování, praktické uplatňování stavebního zákona, odpovědi na časté dotazy: metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. Praha: pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2016. Metodické a technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob. ISBN 978-80-87438-83-1.

FIRLEY, Eric a Katharina GRÖN. The urban masterplanning handbook. Chichester: Wiley, c2013. ISBN 978-0-470-97225-0.

FIRLEY, Eric a Caroline STAHL. The urban housing handbook. Chichester: Wiley, c2009. ISBN 978-1-119-98998-1.

GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, c2012. ISBN 978-80-260-2080-6.

GEHL, Jan a Lars GEMZØE. Nové městské prostory. Brno: ERA, c2002. ISBN 80-86517-09-8.

GEHL, Jan. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000. ISBN 80-85834-79-0.

HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů: urbanismus do kapsy. Druhé, doplněné vydání. Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-592-4.

JEHLÍK, Jan. Rukověť urbanismu: architektura poznávání a navrhování prostředí. Praha: Ausdruck Books, 2016. ISBN 978-80-260-9558-3.

KRAUEL, Jacobo. New urban elements. Barcelona: Carles Broto & Josep M. Minquet, 2007.

KRIER, Rob. Town spaces: contemporary interpretations in traditional urbanism : Krier-Kohl-Architects. 2nd rev. ed. Basel: Birkhäuser, c2006. ISBN 3-7643-7558-2.

PALAZZO, Danilo a Frederick STEINER. Urban ecological design: a process for regenerative places. Washington: Island Press, c2011. ISBN 978-1-59726-828-8.

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015. ISBN 978-80-7538-006-7.

ROZMANOVÁ, Naděžda a Zuzana GAJDÍKOVÁ. Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ;, 2016. ISBN 978-80-7538-073-9.

Smart cities: foundations, principles, and applications. Editor Houbing SONG, editor Ravi SRINIVASAN, editor Tamim SOOKOOR, editor Sabina JESCHKE. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.

Spatial planning systems and practices in Europe: a comparative perspective on continuity and changes. Editor Mario REIMER, editor Panagiotis GETIMIS, editor Hans Heinrich BLOTEVOGEL. New York: Routledge, 2014. ISBN 978-0-415-72724-2.

SVÍTEK, Miroslav a Michal POSTRÁNECKÝ. Města budoucnosti. Praha: Nadatur, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.

The Routledge handbook of planning research methods. Editor Elisabete A SILVA. New York: Routledge, 2015. ISBN 978-0-415-72795-2.

UFFELEN, Chris van. Urban spaces: plazas, squares and streetscapes. Berlin: Braun, 2013. ISBN 978-3-03768-130-5.

Urban visions: from planning culture to landscape urbanism. Editor Carmen Díez MEDINA, editor Javier MONCLÚS. Cham: Springer, 2018. ISBN 978-3-319-59046-2.

VALCIK, Nicolas A, Teodoro J BENAVIDES a Todd A JORDAN. City planning for the public manager. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-4822-1456-7.

Veřejný prostor a veřejná prostranství: almanach Katedry urbanismu a územního plánování 2016. Editor Simona VONDRÁČKOVÁ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06078-0.

WALDHEIM, Charles. Landscape as urbanism: a general theory. Princeton: Princeton University Press, 2016. ISBN 978-0-691-16790-9.

Průmyslové dědictví / Industrial Heritage

Průmyslové dědictví

Benátská Charta. ICOMOS. [Online] [Citace: 5. Září 2009.] http://www.icomos.cz/images/dokumenty/benatska-charta.pdf.

Charta průmyslového dědictví TICCIH. V Praze: České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, [2013], ©2013. 18 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-01-05235-8.

Charta industriálního dědictví. VCPD – VÝZKUMNÉ CENTRUM PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ- vcpd.cvut.cz. [Online] http://vcpd.cvut.cz/33-206-dokumenty-charta-industrialniho-dedictvi.aspx.

Poláková, Jana (ed.). Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. Sv. I. ISBN 978-80-87104-14-9.

Horák, Petr a Nejedlý, Vratislav. Základní pojmy v péči o kuturní dědictví. Universita Pardubice. [Online] 2013. [Citace: 11. 5 2015.] https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/54106/Zakladni_pojmy_978-80-7395-716-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y. ISBN 978-80-7395-717-9.

Štulc, Josef. Učební opora – úvod do studia památkové péče. Katedra architektury FSv ČVUT. [Online] 25. Říjen 2010. [Citace: 31. srpen 2015.] http://arch.fsv.cvut.cz/predmety_Bc/Rekonstrukce_a_ochrana_pamatek/doc.%20Stulc%20Vyvoj%20PP%2003%2009%202010.doc.

FÖHL, Axel a Lenka POPELOVÁ. Industriál a umění. Praha: FSv ČVUT v Praze. 2015. ISBN 978-80-01-05811-4

EDENSOR, Tim. Industrial Ruins : Space, Aesthetics and Materiality. Londýn: Berg Publishers. 2005.

Industriální archeologie

Merta, Jiří. Průmyslová archeologie. Sborník ze semináře ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI. Brno : Technické muzeum v Brně, 1979.

Mazáč, Josef. Technické kulturní památky. 1. vydání. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. str. 6. vysokoškolské skriptum. ISBN 80-248-0242-2.

COSSONS, Neil (ed.). Perspectives on Industrial Archaeology. Londýn: Science Museum, 2000. ISBN 1-900747-31-6

PALMER, Marylin, NEVELL, Michael a SISSONS Mark. Industrial archeology: a handbook. York: Council for British archeology. 2012. ISBN: 978-1-902771-92-2

NEAVERSON, Peter, and Marilyn PALMER. Industrial Archaeology : Principles and Practice, London: Taylor and Francis, 1998.

Historie průmyslu

Nový, Luboš. Dějiny techniky V Československu [do konce 18. století]. 1.vydání. Praha : Academia, 1974.

Purš, Jaroslav. Průmyslová revoluce v českých zemích. Praha : SNTL, 1960.

Vilikovský, Václav. Dějiny zemědělského průmyslu v Československu od nejstarších dob až do vypuknutí světové krise hospodářské. Praha : Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1936.

Brownfields

Bregatt Jackson, Jiřina a kol. Brownfields snadno a lehce: Příručka zejména pro pracovníky a zastupitele obcí. Praha : Institut pro udržitelný rozvoj sídel, 2005.

Bergatt Jackson, Jiřina a Votoček, Jan. Metodika inventarizace brownfieldů v úrovni ORP. Ústí nad Labem. [Online] 22. Březen 2010. [Citace: 9. Květen 2011.] http://www.usti-nad-labem.cz/files/Metodika.pdf.

Ferber, Uwe, a další. Sustainable Brownfield Regeneration: CABERNET Network Report. CABERNET. [Online] 2006. [Citace: 9. květen 2011.] http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/427.pdf. ISBN 0-9547474-5-3.

Národní strategie regenerace brownfieldů. Czechinvest – Ministerstvo průmyslu a obchodu. [Online] 2008. červen 2008. [Citace: 19. srpen 2011.] http://www.czechinvest.org/data/files/strategie-regenerace-vlada-1079.pdf.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. – Slovníček pojmů. Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. [Online] 2006. [Citace: 28. Květen 2011.] http://ekopolitika.cz/cs/ustecko-zivy-region/slovnicek-pojmu.html.

Konverze

Dvořáková, Eva, Fragner, Benjamin a Šenberger, Tomáš. Industriál_paměť_východiska. Praha : Titanic, 2007. ISBN 978-80-86652-33-7.

Hlaváček, Emil. Architektura pohybu a proměn: (minulost a přítomnost průmyslové architektury). 1. vydání. Praha : Odeon, 1985. str. 167. Sv. V.

Štědrý, František. Nauka o stavbách V.: Transformace průmyslu ve městech. 2. vydání. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2001. str. 116. ISBN 80-01-02427-X.

ŠENBERGER, Tomáš. Rekonstrukce výrobně-technických staveb k novým účelům. 2. vyd. Praha: Národní technické muzeum, 1995, 110 s. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. ISBN 80-703-7044-0.

ZEMÁNKOVÁ, Helena. Rekonverze starých továren. Brno: VUT v Brně 1991. ISBN 80-214-0348-9

Zemánková, Helena. Tvořit ve vytvořeném: Nové funkční využívání uvolněných objektů. 1. vydání. Brno : VUT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, 2003. str. 157. ISBN 80-214-2365-X.

DOUET, James, ed. Industrial Heritage Re-tooled : The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation. Walnut Creek: Taylor and Francis, 2013.

Lardner, Helen (ed.). Adaptive Reuse of Industrial Heritage: Opportunities & Challenges. Melbourne : Heritage Council of Victoria, 2013.

STRATTON, Michael. Industrial buildings: conservation and regeneration. London: E & FN Spon, 2000. ISBN 9780419236306;0419236309;.

CLARK, Kate. Informed Conservation: Understanding Historic Buildings and Their Landscapes for Conservation. London : English Heritage. 2001

BINNEY, Marcus, etc. Bright Future: Re-use of Industrial Buildings. Londýn: Save Britain’s Heritage. 1990.

Marková, Blanka, Slach, Ondřej a Hečková, Michaela. Továrny na sny: základní desatero úspěchu při zavádění horizontálních projektů a kreativních inkubátorů a příklady dobré praxe rekonverze industriálního dědictví. Plzeň : Plzeň 2015, o.p.s. a Schweizerische Eidgenossenschaft, 2013. ISBN 978-80-905671-3-9.

GÓMEZ, Lola (ed.). Lofts: living, working, and trading in a loft. Köln: Könemann, 2006. ISBN 978-383-3125-713

Teoretické související

Tichá, Jana (ed.) Architektura a globalizace: texty o moderní a současné architektuře V. Vyd. 1. Praha: Zlatý řez, 2013. ISBN 978-80-903826-7-1.

ZUMTHOR, Peter. Promýšlet architekturu. 1. české v. Zlín : Archa, 2009. ISBN 978-80-901926-1-4.

Holeček, Josef a Girsa, Václav. Projektování obnovy stavebních památek. Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2008. ISBN 978-80-87104-34-7.

Obnova památek 2010 – Současná tvorba v historickém prostředí : sborník příspěvků k 10. ročníku konference. Praha: Studio Axis, 2001. ISBN 978-80-904081-2-8.

Topografie

Beran, Lukáš, Valchářová, Vladislava (eds.), Industriál Libereckého kraje. Technické stavby a průmyslová architektura. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve spolupráci a s finanční podporou Libereckého kraje a statutárního města Liberec, 2007. ISBN 978-80-01-03798-0 .

Beran, Lukáš, Valchářová, Vladislava (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, 2005. ISBN 80-239-6198-5.

Beran, Lukáš, Valchářová, Vladislava (eds.), Průmyslové dědictví Ústeckého kraje – mapování a revitalizace. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04114-7.

Beran, Lukáš, Valchářová, Vladislava a Zikmund Jan (eds.). Industriální topografie / Kraj Vysočina. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2014. ISBN 978-80-01-05544-1 .

Beran, Lukáš, VaLchářová, Vladislava a Zikmund Jan (eds.). Industriální topografie / Plzeňský kraj. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Plzeňským krajem, 2013. ISBN 978-80-01-05396-6.

Beran, Lukáš, Industriální topografie / Pardubický kraj. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2012. ISBN 978-80-01-05045-3.

Dvořáková, Dita (ed.). Industriální topografie / Karlovarský kraj. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2011. ISBN 978-80-01-04919-8 .

Valchářová, Vladislava (ed.). Industriální topografie / Královéhradecký kraj. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2012. ISBN 978-80-01-05143-6.

Valchářová, Vladislava (ed.), Beran, Lukáš a Zikmund, Jan. Industriální topografie / Ústecký kraj. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2011. ISBN 978-80-01-04833-7.

Valchářová, Vladislava a Zikmund, Jan (eds.). Industriální topografie / Olomoucký kraj. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Olomouckým krajem, 2013. ISBN 978-80-01-05230-3.

Dvořáková Eva, Technické památky Čech, Moravy a Slezska, 1. vyd. Praha : GeodézieČS , 2000. ISBN: 80-7279-028-5.

DVOŘÁKOVÁ, Eva, Šárka JIROUŠKOVÁ a Jan PEŠTA. 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje. 1. vyd. Praha: Pro Středočeský kraj vydalo nakl. Titanic, 2008. ISBN 978-80-86652-37-5.

Fragner, Benjamin a Zikmund, Jan (ed.). Co jsme si zbořili: bilance mizející průmyslové éry – deset let = What we destroyed (ourselves) : taking stock of the vanishing industrial era – ten years. Praha : České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04387-5.

Froněk, Daniel, JákL, Pavel a Starec, Milan. Pivo & Cukr : Bilance mizející průmyslové éry / II. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze a Černoostelecký pivovarský archiv a muzeum o.p.s., 2011. ISBN 978-80-01-04717-0.

JákL, Pavel a Starec, Milan. Pivovary poté – konverze a rekonstrukce. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT a Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o.p.s., 2011. ISBN 978-80-01-04754-5.

Fragner, Benjamin a Valchářová, Vladislava. Industriální topografie / architektura konverzí. Praha : ČVUT v Praze, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2014. ISBN 978-80-01-05592-2.

Beran, Lukáš. Industriální topografie / Liberecký kraj (DVD). Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05395-9.

Beran, Lukáš, Industriální topografie / Středočeský kraj (DVD). Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2014. ISBN 978-80-01-05551-9.

Beran, Lukáš, a další. Industriální topografie / Hlavní město Praha (DVD). Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05394-2.

SIGMUNDOVÁ, Anna, VORLÍK, Petr a SKŘIVAN Tomáš. Konverze průmyslové architektury: SGS FA ČVUT 2011-2014 : dědictví průmyslové éry – úskalí nového využití. V Praze: České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, c2014, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-01-05561-8.

Zikmund, Jan (ed.). Industriální topografie / Zlínský kraj (DVD). Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2014. ISBN 978-80-01-05552-6.

Zikmund, Jan, Červinka, Jan a Droppa, Tomáš (eds.). Industriální topografie / Jihočeský kraj (DVD). Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2014. ISBN 978-80-01-05551-9.

MERTA, Dan a Galerie Jaroslava Fragnera (Praha, Česko). Současný český industriál: podoby soudobé průmyslové architektury = Contemporary Czech industrial : images contemporary industrial architecture. Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2011. ISBN 8090448437;9788090448438;.

Urbanismus

Baum, Martina, Christiaanse, Kees (eds.). City as Loft: Adaptive Reuse as a Resource for Sustainable Urban Development. Zürich : gta Verlag, 2013. ISBN: 978-3856763022

Gehl, Jan. Města pro lidi. Brno : Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci. 1. české vydání, Praha : Odeon, 1994. ISBN 80-207-0241-5.

Tiesdell, Steven, Oc, Tanner a Health, Tim. Revitalizing historic urban quarters. Reprinted. Oxford : Architectural Press, 2001. ISBN 978-0750628907.

LYNCH, Kevin. Obraz města: The image of the city. 1. do češtiny přeložené vyd. Praha: Polygon, 2004. ISBN 8072730940;9788072730940;.

Sborníky z konferencí

BERAN, Lukáš. Průmyslové dědictví: [sborník příspěvků z mezinárodního bienále Industriální stopy] = Industrial heritage : [conference proceedings from the international biennial „Vestiges of Industry“. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČSSI, 2008, 335 s. ISBN 978-80-01-04067-6.

Průmyslové dědictví – na hraně–: 6. mezinárodní bienále „Industriální stopy“ 2011 : sborník příspěvků : 14.-15.10.2011, Národní technické muzeum = Industrial heritage – on the edge– : 6th International Biennial ‘Vestiges of Industry’ 2011 : conference proceedings : 14.-15.10.2011, National Technical Museum. V Praze: České vysoké učení technické, c2011, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-01-04947-1.

VORLÍK, Petr. Druhý dech průmyslové architektury: sborník z výstavy alternativních studentských projektů na téma nové využití průmyslového dědictví jako podnět nebo nástroj územního rozvoje : 4. mezinárodní bienále Industriální stopy, září 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2007. ISBN 978-80-01-03805-5.

ALBRECHT, Helmut. Industrial Heritage – Ecology & Economy: XIV. International TICCIH Congress 2009 in Freiberg, Germany ; 2009 Selected Papers (Industriearchäologie / … Bewahrung von Quellen zur Industriekultur). 2009. Freiberg. Zweckverband Sächsisches Industriemuseum. ISBN 978-3934512221

Periodika

TICCIH Bulletin

Industrial archeaology news

Industrial archeaology review

Ochrana a obnova památek / Protection and Refurbishment of Monuments

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

(viz https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pravni-predpisy-a-mezinarodni-dokumenty/zakon-o-pamatkove-peci )

MONOGRAFIE

Dvořák, Max. Katechismus památkové péče. 2. čes. vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2004. 195 s. ISBN 80-86234-55-X. (ÚK ČVUT Praha);

RIEGL, Alois. Der moderne Denkmalkultus: sein Wesen und seine Entstehung. Wien: Braumüller, 1903. 65 s. (Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

ŠTORM, Břetislav. Základy péče o stavební památky. Praha: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1965. 97 s., [39] s. obr. (NK ČR Praha);

The conservation of cities. Paris: UNESCO, 1975. 186 s. ISBN 92-3-101087-5. (NK ČR Praha);

Protection and cultural animation of monuments, sites and historic towns in Europe. Bonn: German Commission for UNESCO, 1980. 394 s. ISBN 3-922343-07-4. (ÚK ČVUT Praha);

Šujanová, Oľga. Povrchové úpravy pamiatkových objektov. Bratislava: Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, 1981. 128 s. (Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

Voděra, Svatopluk. Rekonstrukce a ochrana památek. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1983. 189 s. (ÚK ČVUT Praha, NK ČR Praha);

Kráľová, Eva. Rekonštrukcie a ochrana pamiatok. Bratislava: Slov. vys. škola techn., 1984. 222 s. (NK ČR Praha);

Vošahlík, Aleš. Památkové hodnoty historických měst a teorie jejich ochrany: etapa dílčího úkolu II-8-2/02. Praha: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1988. 149 s. (Slezská univ. v Opavě, UK prac. Opava);

Air Pollution and Conservation: Safeguarding Our Architectural Heritage. Amsterdam: Elsevier, 1988. (ÚK ČVUT Praha);

Obnova a ochrana pamiatok modernej architektúry: celoštátna konferencia so zahraničnou účasťou. Bratislava: Dom techniky ČSVTS, 1989. 49 s. (KNAV Praha, Moravská zemská knihovna Brno, Studijní a vědecká knihovna Plzeň);

KŘÍŽ, Milan. Rekonstrukce a ochrana památek I. 2. vyd. 1989. (ÚK ČVUT Praha, NK ČR Praha);

KŘÍŽ, Milan. Rekonstrukce a ochrana památek II. 2. vyd. 1989. (ÚK ČVUT Praha, NK ČR Praha);

PRANDTSTETTEN, Rainer, ed. Denkmalpflege in Osterreich: Informationsschrift des Bundesdenkmalamtes. 2., unveranderte Aufl. Wien: Mayer, 1989. (ÚK ČVUT Praha)

Liptayová, Zuzana. Odborno-metodické zásady záchrany, údržby, obnovy a využitia objektov ľudovej architektúry pre individuálnu rekreáciu, na voľný a viazaný cestovný ruch. Bratislava: Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, 1989. 54 s. (NK ČR Praha, NTK Praha);

Pavlík, Milan a kol. Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek. Vydání první. V Praze: ČVUT, 1998. 329 stran. ISBN 80-01-01797-4. (NK ČR Praha, NK ČR Praha);

Sokol, Jan, Durdík, Tomáš a Štulc, Josef. Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů. Praha: Státní ústav památkové péče, 1998. 23 s. ISBN 80-86234-01-0. (NK ČR Praha);

Štulc, Josef, Maxová, Ivana a Suchomel, Miloš. Péče o kamenné sochařské a stavební památky. Praha: Státní ústav památkové péče, 1998. 31 s. ISBN 80-902305-9-8. (NK ČR Praha);

Tsiomis, Yannis, Mantziaras, Panos a Violeau, Jean-Louis. Ville-cité: des patrimoines européens. Paris: Picard, 1998. 212 s. ISBN 2-7084-0539-X. (NK ČR Praha);

Rekonštrukcia a konzervácia historického dreva ’99 = Reconstruction and conservation of historical wood ’99. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1999. 281 s. ISBN 80-228-0818-0. (NK ČR Praha);

Török, Klára, ed. Conservation around the millennium. Budapest: Hungarian National Museum, 2001. 157 s. (Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

Památková péče na Moravě: 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek: sborník příspěvků. Brno: Státní památkový ústav v Brně, 2002. ISBN 80-85032-82-1. (ÚK ČVUT Praha);

Young, Maureen E. et al. Maintenance and Repair of Cleaned Stone Buildings. Edinburgh: Historic Scotland, 2003. 86 s. ISBN 1-903570-80-8. (Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

Foud, Karel. Tvorba a ochrana prostředí historických jader měst a obcí. Plzeň: Plzeňský kraj, 2004. 99 s. (NK ČR Praha);

The preservation of historic architecture: department of the interior. Guilford: The Lyons Press, 2004. ISBN 1-59228-126-5. (ÚK ČVUT Praha);

Smutný, Milan. Energetická efektívnosť obnovy historických budov. Bratislava: Eurostav, 2005. 216 s. ISBN 80-969024-8-2. (NTK Praha);

Makovetskij, I., ed. Science and technology for the safeguarding of cultural heritage: innovation approach to preservation, conservation and restoration of cultural and historical monuments. Moscow: UNESCO Chair in Urban and Architectural Conservation in Moscow, 2005. 152 s. (Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

Ugochukwu, Chukwunyere C. Urban neighborhood revitalization and heritage conservation: the architecture of urban redesign. Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2006. 212 s. ISBN 0-7734-5663-5. (KNAV Praha);

Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine. Lietava: Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2006. 146 s. ISBN 80-969477-0-2. (NK ČR Praha);

Pek, Tomáš. Financování provozu, údržba a obnova památek. Díl I., Prostředí a souvislosti. Praha: Oeconomica, 2007. 116 s. ISBN 978-80-245-1309-6. (NK ČR Praha);

PAUWELS, Wim. Timeless renovations: Rénovations intemporelles = Tijdloze renovaties. Enghien: Beta-Plus, 2007. ISBN 978-90-772-1380-3. (ÚK ČVUT Praha);

GREGOR, Pavel et al. Obnova pamiatok. 2008. (ÚK ČVUT Praha);

Památková péče na Moravě: Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2008. ISSN 1214-5327. (ÚK ČVUT Praha);

CZUMALO, Vladimír. Péče o architektonické dědictví: sborník prací: vybrané kapitoly k tématu. Praha: Idea servis, 2008. ISBN 978-80-85970-60-9. (ÚK ČVUT Praha);

Holeček, Josef a kol. Projektování obnovy stavebních památek. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2008. 114 s. ISBN 978-80-87104-34-7. (NK ČR Praha, NTK Praha, ÚK ČVUT Praha, NTM Praha);

Kibic, Karel et al. Péče o architektonické dědictví: sborník prací. 3. díl, Vybrané kapitoly k tématu. Praha: Idea servis, 2009. 405 s., [24] s. obr. ISBN 978-80-85970-67-8. (KNAV Praha, Městská knihovna Praha – Staré Město);

Borovcová, Alena a Halátek, Dalibor. Obnova kulturních památek [CD-ROM]. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-792-2. (NK ČR Praha);

Bárta, Jan et al. Malý technický manuál pro péči o drobné historické stavby. Višňové: Zachraňme dominanty, 2010. 47 s. ISBN 978-80-254-7950-6. (NK ČR Praha);

Nováčik, Kamil, Svoboda, Petr a Blahová, Stanislava. Památky ve 21. století: jejich význam, využití, obnova a ochrana. Brno: Občanské sdružení Pomněnka a Historicko-Astronomická Spoločnosť, 2010. 181 s. ISBN 978-80-86994-99-4. (NK ČR Praha);

Zelené památky. Možnosti snižování energetické náročnosti památkově ceněných staveb. 2011. ISBN 978-80-904577-2-0. (ÚK ČVUT Praha);

GIRSA, Václav. A Typology of Conservation-Restoration. 2011. ISBN 978-80-01-04771-2. (ÚK ČVUT Praha);

KIESOW, Gottfried. Památková péče v Německu. Brno: Barrister & Principal, 2012. ISBN 978-80-86752-95-2. (ÚK ČVUT Praha);

Ouroda, Vlastislav et al. Ochrana a údržba památek: studijní opora pro kombinované studium: bakalářský studijní program [CD-ROM]. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-041-0. (NK ČR Praha);

Petzet, Michael a Jokilehto, Jukka. Péče o kulturní dědictví v Evropě: texty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. 80 s. ISBN 978-80-7395-720-9. (NK ČR Praha);

Kalman, Harold D. Heritage planning: principles and process. London: Routledge, [2014], XVI, 344 s. ISBN 978-1-138-01791-7. (VŠE – CIKS Praha);

Matoušková, Kamila a Šnajdrová, Hana. 20 let Programu záchrany architektonického dědictví. [Praha]: Národní památkový ústav a Ministerstvo kultury, 2015. 134 s. ISBN 978-80-7480-023-8. (NK ČR Praha);

Weber, Martin et al. Identifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění: certifikovaná metodika. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2016. 34, XLII s. ISBN 978-80-87674-14-7. (NK ČR Praha);

SBORNÍKY

Ochrana památek: sborník Klubu Za starou Prahu 1956-1959. Praha: Klub Za starou Prahu. (ÚK ČVUT Praha);

Ochrana památek moderní architektury. Sborník referátů přednesených na celost. věd. konferenci v Brně, březen 1970. 1972. (ÚK ČVUT Praha);

Isar, Yudhishthir Raj, ed. The challenge to our cultural heritage: why preserve the past?: proceedings of a conference on cultural preservation, Washington, D.C., 8-10 April 1984. Paris: UNESCO, [1986]. 252 s. ISBN 92-3-102370-5. (NK ČR Praha);

Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Praha: VŠCHT, 1991. ISBN 80-7080-111-5. (ÚK ČVUT Praha);

Líbal, Dobroslav, ed. Monuments and Sites Czech Republic: National Committee, 11th General Assembly. Colombo (Sri Lanka): ICOMOS, Central Cultural Fund, 1996. 169 s. ISBN 955-613-087-X. (Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

Kulturní dědictví v současnosti: sborník z konference o směrech a možnostech ochrany, obnovy a využití památek. Hradec Králové: Balustráda, 2004. 116 s. ISBN 80-901906-7-7. (Muzeum Podkrkonoší Trutnov);

Kotlíková, Olga, ed. Opravy fasád historických objektů: požadavky památkové péče a technická praxe: odborný seminář: 19. dubna 2007, Národní muzeum. Praha: STOP, 2007. 46 s. (Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

Kotlíková, Olga, ed. Sanace dřevěných konstrukcí: Odborný seminář: 15. května 2008, Národní muzeum. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, 2008. 50 s. (Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

Falser, Michael S., Lipp, Wilfried a Tomaszewski, Andrzej, eds. Conservation and preservation: interactions between theory and practice; in memoriam Alois Riegl (1858-1905): proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and Philosophy of Conservation and Restoration; 23-27 April 2008 (Vienna, Austria). Firenze: Polistampa, 2010. 302 s. ISBN 978-88-596-0746-5. (Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

Péče o architektonické dědictví: sborník prací: vybrané kapitoly k tématu. Praha: Idea Servis, 2009. Památková péče. ISBN 978-80-85970-60-9. (ÚK ČVUT Praha);

Ferić-Balenović, Janja, ed. International conference on conservation-restoration – ICOR: 18-21 October 2006, Croatian Conservation Institute, Ludbreg Conservation Centre, Croatia: proceedings. Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod, 2010. 404 s. ISBN 978-953-7389-09-3. (Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

Tomaszewski, Andrzej a Giometti, Simone, eds. The image of heritage: changing perception? Permanent responsibilities: proceedings of the international conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation and Restoration. 6th-8th March 2009 Florence, Italy. Firenze: Polistampa, 2011. 346 s. ISBN 978-88-596-0886-8. (Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

Restaurování a ochrana uměleckých děl: restaurování a obnova: konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt, 15. listopadu 2012, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. 57 s. ISBN 978-80-7395-714-8. (Uměleckoprůmyslové museum Praha);

Solař, Miloš et al. Restaurování a obnova: sborník z 2. panelové diskuse projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. 57 s. (Uměleckoprůmyslové museum Praha);

Památková péče a příprava a realizace památkové obnovy: sborník studijních textů. Telč: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2015. 214 stran. ISBN 978-80-905631-3-1. (NK ČR Praha, Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

PERIODIKA

Za starou Prahu: věstník klubu Za starou Prahu. Praha: Klub Za starou Prahu, 1910-1951. (NK ČR Praha);

ICOMOS newsletter. Paris: International Council on Monuments and Sites, [1976-1984].

(Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

ICOMOS information. Paris: International Council on Monuments and Sites, 1985- .

(Knihovna NPÚ – GnŘ Praha);

Památky a příroda: časopis státní památkové péče a ochrany přírody. Praha: Panorama, 1992. ISSN 0139-9853. (ÚK ČVUT Praha);

Památková péče. Časopis státní památkové péče. (v ÚK ČVUT Praha dostupné pouze některé ročníky);

LITERATURA K TÉMATU DĚJINY ARCHITEKTURY (výběr)

Borkovský, Ivan et al. Architektura v českém národním dědictví. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1961. 877 s. (NK Praha);

Přehled vývoje stavebnictví a architektury (včetně vývoje výtvarného umění): Určeno pro posl. fak. stavební. Praha: SNTL, 1962. 230 s. (NK Praha);

Pechar, Josef a Urlich, Petr. Programy české architektury. Praha: Odeon, 1981. 302 s., [72] s. obr. (NK Praha);

Pechar, Josef. Vývoj architektury v 19. a 20. století. 2. přepr. vyd. Praha: ČVUT, 1981. 340 s. (NK Praha);

Kibic, Karel. Vývoj architektury a urbanismu. [Díl] 3, Architektura renesanční a barokní v mimoitalských zemích, architektura koloniální a islámská v 16. až 18. stol. Praha: ČVUT, 1983. 71 s. (NK Praha);

BENEŠOVÁ, Marie. Česká architektura v proměnách dvou století: [1780-1980]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 479 s. (ÚK ČVUT Praha);

Škrdlová, Jarmila. Stručný přehled dějin českého výtvarného umění a architektury. Plzeň: Západočeská univerzita, 1995. 145 s. ISBN 80-7082-178-7. (NK Praha);

SVOBODA, Jan E. a LUKEŠ, Zdeněk. Praha 1891-1918: kapitoly o architektuře velkoměsta. Praha: Libri, 1997. 303 s. ISBN 80-85983-20-6. (ÚK ČVUT Praha);

VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby: devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha: Argo, 2002. 331 s. ISBN 80-7203-475-8. (ÚK ČVUT Praha);

Kotalík, Jiří T. a Vávra, David. Obrazy z dějin české architektury. Praha: Titanic, 2003. 312 s. ISBN 80-247-0755-1. (ÚK ČVUT Praha);

Ševčík, Oldřich et al. Architekti, programy, realizace: paralelní texty ke studiu dějin a teorie architektury. Praha: České vysoké učení technické, 2011. 343 s. ISBN 978-80-01-04741-5. (ÚK ČVUT Praha);

Vlček, Pavel. Dějiny architektury renesance a baroka. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2006. 286 s. ISBN 80-01-03407-0. (ÚK ČVUT Praha);

Vlček, Pavel. Dějiny architektury (neo)klasicismu a 19. století. Praha: České vysoké učení technické, 2009. 183 s. ISBN 978-80-01-04231-1. (ÚK ČVUT Praha);

Vorlík, Petr. Dějiny architektury dvacátého století. Praha: České vysoké učení technické, 2010. 255 s. ISBN 978-80-01-04517-6. (ÚK ČVUT Praha);

Petrasová, Taťána a Platovská, Marie, eds. Tvary, formy, ideje: studie a eseje k dějinám a teorii architektury. [Praha]: Artefactum, 2013. 350 s. ISBN 978-80-86890-47-0. (ÚK ČVUT Praha);

Venkovský prostor / Rural Space

BINEK, J. a kol. Venkovský prostor a jeho oživení. Georgetown, 2007. ISBN 80-251-19-5.

BLAŽEK, B. Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. 1. vyd. Brno: ERA, 2004. ISBN 80-86517-90-X.

BUREŠ, P., ŠKABRADA, J., ŠNAJDROVÁ, H. Památková ochrana historických vesnic v České republice. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 1996. ISBN 80-902096-2-9.

KLÁPŠTĚ J., Proměna českých zemí ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

KNOPP, A. a kol. Vesnice: Stavby a krajina mají svůj řád. Brno: Ústav územního rozvoje Brno, 1994.

KOCOURKOVÁ, J. Vesnice: Přírodní prostředí vesnice. Brno: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1993.

KRUML, J. a kol. Tvář venkova: Venkovské stavby 2011. Vydáno k 20. výročí přijetí Programu obnovy vesnice vládou ČR. Bělotín: Obec Bělotín, 2011. ISBN 978-80-260-1086-9.

KUČA, K., KUČOVÁ, V. Principy památkového urbanismu. Praha: Státní ústav památkové péče, 2000. ISBN 80-86234-15-0.

KUČA, K., KUČOVÁ, V., KIBIC, K. Novostavby v památkově chráněných sídlech. Praha: Národní památkový ústav – ústřední pracoviště Praha, 2004. ISBN 80-86234-54-1.

KUMPÁN, J. Sadová úprava vesnice: zahrady na venkově: nepostradatelná příručka pro obecní úřady, okrašlovací spolky a majitele zahrad na venkově: obsahuje mimo jiné seznamy a popisy rostlin, jež se hodí k vysazování na náves a do venkovských zahrad. Praha: J. Kumpán, 1939. 52 s.

MÁČEL, O. Základní problematika urbanistické struktury vesnice v Čechách a na Moravě: Díl 1., Část 1. 1. vyd. Brno: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1954.

MAREČEK, J. Krajinářská architektura venkovských sídel. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005.

MAŘÍKOVÁ, P. Vylidňování českého venkova – minulost a současnost, In: Sborník prací z mezinárodní vědecké konference APXIV. Znalostní ekonomika. Praha: PEF ČZU, 2005. s. 554-559. ISBN 80-213-1372-2.

PEŠKOVÁ, Z. Velkorysé návsi na Rakovnicku, In: Rakovnický historický sborník. Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archive Rakovník, VIII/2011. ISBN 978-80-86772-55-4.

PEŠKOVÁ, Zuzana. Vybrané kolonizační podniky stejných lokátorů v Čechách. Dějiny věd a techniky, 2011, č. 4. ISSN 0300-4414.

PEŠTA, J. Encyklopedie českých vesnic: Střední Čechy a Praha. Praha: Libri, 2003. ISBN 80-7277-148-5.

PEŠTA, J. Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel na území Čech. In: Průzkumy památek, roč. 7, č. 2/2000, s. 153-168.

SMETÁNKA, Z. Život středověké vesnice: zaniklá Svídna. 1. vyd. Praha: Academia, 1988.

SÝKORA, J., PEŠKOVÁ, Z. Hodnocení historického jádra venkovských sídel pro potřeby výuky. Stavební obzor, č. 6/2011, s. 187-191.

ŠIMÁK, J. V. Středověká kolonizace v Českých zemích. Praha: 1938.

ŠKABRADA, J. Lidové stavby: Architektura českého venkova. 1. vyd. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5.

ŠKABRADA, J., PEŠKOVÁ, Z. K možnostem identifikace středověkého vyměřování vesnic v Českých zemích. Dějiny věd a techniky, 2006, roč. 39, č. 3, s. 163-178. ISSN 0300-4414.

VAŘEKA, J., FROLEC, V. Lidová architektura: Encyklopedie. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1204-8.

VAŘEKA, J., JIŘIKOVSKÁ, V. Středočeská náves. Třebíz: MNV, 1979.

CHARAKTER A STRUKTURA ZÁSTAVBY VENKOVSKÝCH SÍDEL V ÚZEMNÍCH PLÁNECH

Náš výčet literatury zcela jistě není vyčerpávající. Pomozte nám jej zdokonalit. Děkujeme.

Our list of literature is not exhaustive. Help us improve it. Thank you.

X