AbStrakt

Katalog nejlepších studentských projektů za uplynulé dva roky.

Nejlepší studentské projekty vždy za uplynulé dva akademické roky představují publikace AbStrakt. Kromě oceněných studentských prací obsahují i komentáře k výuce, výstavám, workshopům, soutěžím a aktuálním tématům mapovaného období. První AbStrakt byl vydám v roce 2010. 

Všechny publikace najdete na issuu >>>

AbStrakt'20

Abstrakt je stručný výtah z obsahu obsáhlejšího díla. Slouží především jako pomoc čtenáři rychle se zorientovat v dané práci. Proto i publikace AbStrakt’20 je koncipována jako průvodce rozsáhlými výstupy činnosti studentů a pedagogů, která se váže zejména na bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Architektura a stavitelství uskutečňovaný na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Ročně zde vznikne na půl druhého tisíce studentských projektů, jsou pořádány stabilně dvě konference studentů doktorského studia, dvě školy architektury, exkurze a zahraniční zájezdy, desítka přednášek, workshopy, průměrně šest studentských soutěží a přes dvě desítky výstav.

AbStrakt'18

AbStrakt‘18 je recenzovanou publikací, která se zabývá problematikou výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Mapuje období let 2016/17 a 2017/18 a porovnává jej s předchozími obdobími, shrnuje koncepci studia architektury, představuje a komentuje aktivity vázané na studijní program Architektura a stavitelství a katedru architektury. Součástí knihy je kritický katalog 18. a 19. ročníku výstav Studenti Architektury a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze a jejich hosté pořádaných katedrou architektury, který představuje vybrané výstupy ateliérové tvorby studijního programu Architektura a stavitelství.

AbStrakt'16

Na studijním programu Architektura a stavitelství (bakalářském a magisterském stupni) vzniká více než 1 000 ateliérových projektů za semestr, tj. přes 2 000 prací ročně. AbStrakt’16 je katalog, který představuje průřezový výběr nejlepších studentských prací za období akademických let 2014/2015 a 2015/2016 včetně komentářů ke způsobu výuky a prezentace prací. Obsahuje výčet výstav, workshopů, soutěží, exkurzí, stáží, konferencí a mimo výukových přednášek odborníků z praxe včetně krátkého popisu. Navazuje na publikace AbStrakt’10, AbStrakt’12 a AbStrakt’14. Tematicky je AbStrakt’16 zaměřen na 25. výročí od založení katedry architektury a s tím spojenou „renesanci“ výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

AbStrakt'14

Abstrakt´14 je kritický komentovaný katalog výběru projektů studentů programu Architektura a stavitelství, které byly vytvořeny v akademických letech 2012/13 a 2013/14. Obsahuje průřezový katalog studentskými atelierovými projekty a komentáře s hodnocením způsobu výuky, prezentování jejích výstupů a dalších aktivit pro studenty, které jsou vázány především na činnost katedry architektury, hlavního garanta atelierové tvorby na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Komentáře k jednotlivým aktivitám jsou sestavovány na principu deskripce a klasifikace s cílem kvantifikovat jednotlivé výstupy a porovnat jejich četnost vzhledem k předchozím letům.

AbStrakt'12

Abstrakt´12 je koncipován jako komentovaný katalog vydaný u příležitosti 14. ročníku výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze a jejich hosté. Kromě přehledu vystavovaných projektů, které nesou ocenění tzv. Žlutými kartami a základních údajů o autorech, publikace shrnuje způsob a vývoj výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Publikace je recenzována.

AbStrakt'10

Nejlepší studentské ateliérové projekty programu Architektura a stavitelství jsou již tradičně oceňovány tzv. Žlutými kartami, které uděluje speciálně sestavená komise na základě nominace vedoucích pedagogů příslušných ateliérů. Publikace Abstrakt 10 je sestavena jako výběr z těchto projektů. Prezentuje způsob výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

X