Od roku 2016 uděluje fakulta stavební cenu za nejlepší diplomovou práci. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno dle profesora, který v příslušné oblasti působil na fakultě stavební.

Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 Kč.

Cena profesora Voděry
Nejlepší diplomová práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství

Prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc.
(16. 2. 1936 – 24. 1. 2001)
Od 70. let působil na ČVUT v Praze,  mimo jiné i ve funkci prorektora pro výstavbu, od 1. 3. 1992 do 24. 1. 2001 vedl katedru architektury na fakultě stavební.
Jeho aktivity byly rovnoměrně rozděleny mezi teorii, pedagogiku a praxi. Těžiště jeho odborné činnosti spočívalo v problematice ochrany a obnovy památek, např.: Břevnovský klášter, Staroměstská radnice, klášter v Chomutově, soutěž Karlsruhe, venkovská architektura a urbanismus.
Výraznou měrou se podílel na akreditaci samostatného studijního programu Pozemní stavby a architektura (PSA, 1994) na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Tento studijní program vytvořil podmínky pro následující akreditaci programu Architektura a stavitelství (2003).

Cena profesora Voděry 2019

Cena profesora Voděry 2019

Nejlepší diplomovou prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství se stala a cenu profesora Voděry za rok 2019 získal VOJTĚCH DĚDEK KOSTEL - MLADÁ BOLESLAV Vedoucí práce prof. Ing. arch. Michal Hlaváček Celou práci včetně posudků si...

číst více
Cena profesora Voděry 2018

Cena profesora Voděry 2018

Ocenění za akademický rok 2017/18 získal v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Marek Mach za projekt Konverze bývalé plechárny Poldi - Kladno. "Jako zadání diplomové práce jsem si zvolil konverzi halového průmyslového objektu bývalé plechárny. Objekt se nachází...

číst více
Cena profesora Voděry 2016

Cena profesora Voděry 2016

První ocenění bylo uděleno v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Kateřině Mišákové za návrh Galerie u Vltavy v Praze, ulice Lannova – Revoluční. Cena v této kategorii nese jméno profesora Svatopluka Voděry, vedoucího katedry architektury v letech 1992 až 2001,...

číst více
X