TADEÁŠ SLAVKOVSKÝ
NÁVRH ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA-VRŠOVICE

http://hdl.handle.net/10467/95934

Diplomový projekt se zabýval návrhem železničního terminálu Praha-Vršovice na dnes nevyužívaném pozemku, který umožňuje nejen vznik zmíněného terminálu, ale i doplnění občanské vybavenosti a dalších funkcí, jenž v Nuslích schází.
Koncept vychází z frekventovaných os pro pěší, na konci těchto os jsou pomocí výškové gradace vytvořeny orientační body, dále hmota reaguje na stávající blokovou zástavbu.
Dominantou návrhu je spojovací lávka, která slouží nejen k propojení severního a jižního terminálu, ale také k odstranění bariéry, kterou v území železnice vytváří.Interiér terminálu tvoří zajímavý vnitřní prostor – hala otevřená přes celou svou konstrukční výšku, zakončená světlíkem, který zajišťuje přirozené osvětlení.

X