TOMÁŠ VÁCHA

SPORTOVNÍ PŘÍSTAV BRANÍK

vedoucí práce doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.

Katedra architektury

Diplomová práce navazovala na předdiplomní návrh urbanistického řešení lokality Prahy 4 u Branických ledáren a řešila návrh studie polyfunkčního objektu v nově navrženém přístavu. Hlavní náplní objektu je sportovní využití, mimo to ovšem nabízí i obchod se sportovními potřebami a restauraci s barem. Objekt uzavírá náměstí u Branických ledáren, na které navazuje svým otevřeným charakterem a průzorem směrem do přístavu a dále na Barrandovské skály. Z jižní strany objekt vizuálně ukončuje výstup ze stávající aleje. Směrem do nově vzniklého přístavu a k řece Vltava stavba působí dominantně se symbolikou majáku. Návrh odkrývá nezměrný rekreačně sportovní potenciál území a funkčně podporuje zamýšlenou proměnu lokality u Branických ledáren z dnešního nežádoucího stavu. Práce obsahuje urbanistické řešení lokality, architektonickou studii včetně základního pojetí interiérů a koncept komplexního stavebně technického řešení.

http://hdl.handle.net/10467/109749

X