Ocenění za akademický rok 2017/18 získal v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Marek Mach za projekt Konverze bývalé plechárny Poldi – Kladno.

„Jako zadání diplomové práce jsem si zvolil konverzi halového průmyslového objektu bývalé plechárny. Objekt se nachází v severní části území kdysi světoznámé Poldiny hutě v Kladně, na které jsem spolu s dvěma kolegy v předdiplomní práci zpracovávali celkový masterplan. Na podporu propustnosti území je hala „rozříznuta“ a je sejmuta obalová konstrukce. Tím je objekt rozdělen na část uzavíratelnou s původní konstrukcí a vloženými novými objemy a část v parteru zcela otevřenou s novou střešní konstrukcí z polykarbonátu, nad kterou se tyčí 2 nové výrazné domy na vysokých nohou. Na toto dělení navazuje i přidružený veřejný prostor. V místě otevřené části haly je rozměrná zpevněná plocha a v části druhé převažuje mlatovo-štěrkový povrch se zelení, která prostupuje halou v místě prořezu a pokračujete přirozeně až k „haldě“. Způsob nového využití se odvíjí od faktu, že hala od počátku funguje pouze jako tenká obálka chránící dělníky a technologie, proto je konstrukce i plášť ponechán po zajištění nadále bez zásahů. Dovnitř jsou vloženy jednotlivé objemy ve dvou výškových úrovních, které vytváří celky a poskytují potřebné vnitřní prostředí ovšem při zachování prostorového vnímání haly. Cílem projektu je návrh modelu nového využití jednopodlažního halového objektu dovedeného do konkrétního architektonického řešení. Materiálově jsou řešeny vložené objekty fasádou z profilovaného skla (COPILIT) z důvodu průmyslového vzhledu, jednoduchosti skladby a výraznou propustností světla. Jako nová náplň je v uzavřené části haly Centrum současného umění Plechárna a celek sportovního a relaxačního vyžití. Otevřená část slouží jako víceúčelový volný prostor pro trhy, výstavy, sportovní akce či koncerty s možností přestavět prostor pomocí původních mostových jeřábů.“

Vedoucí práce prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger.

Celou práci včetně posudků si můžete prohlédnou na https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77984

Cena byla předána u příležitosti slavnostních promocí v Betlémské kapli ve středu 12. 9.

Další nominované práce:

Michaela Horáková
Polyfunkční dům Liberec – Jablonecká ulice
(vedoucí práce doc. Šikola)
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77963

Dagmar Pokšteflová
Konverze elektrárny Holešovice
(vedoucí práce Ing. arch. Lédl)
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77999

Markéta Šornová
Koncertní sál pro Prahu
(vedoucí práce Ing. arch. Lédl)
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/78013

Andrea Vášková
Viceúčelový objekt velodromu a atletiky v areálu Strahov
(vedoucí práce prof. Kopřiva)
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/78028

Alžběta Vachelová
Zámecký areál Liteň
(vedoucí práce prof. Hulec, Ing. Tej)
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/78026

Jan Kyselý
Zákaznické centrum Škoda auto
(vedoucí práce Ing. arch. Linhartová
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77928

MonikaRadová
Hotel ****
(vedoucí práce Ing. arch. Gleich)
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/78003

Andrea Pagáčová
Budova školy v Praze 7
(vedoucí práce doc. Knytl)
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77993

Anna Čechová
IQ Park Škoda Auto
(vedoucí práce Ing. arch. Linhartová)
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77927

Simona Pacáková
Budovy obecního úřadu a občanské vybavenosti v Tuchoměřicích
(vedoucí práce doc. Šourek)
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77992

Nela Nebojsová
Městská knihovna v Mladé Boleslavi
(vedoucí práce Ing. arch. Linhartová)
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77989

Hodnotící komise:
Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.)
Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D
Doc. Ing. arch. Luboš Knytl
Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

X