Nejlepší diplomovou prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství se stala a cenu profesora Voděry za rok 2022 získala

RŮŽENA MAŠKOVÁ

REZIDENČNÍ OBJEKT S VODOPÁDEM, BEIRUT PORT

Vedoucí práce doc. Ing. arch. Luboš Knytl

Katedra architektury

Celou práci včetně posudků si můžete prohlédnou na https://dspace.cvut.cz/handle/10467/102522

Předmětem diplomové práce byl návrh residenčního výškového objektu v Beirutském přístavu. Návrh vychází z architektonicko-urbanistické studie, která byla zpracována v rámci předdiplomního projektu. Jde o revitalizaci území zničeného výbuchem z roku 2020. V rámci urbanistického řešení území bylo jednou z hlavních otázek přerušení výškového rozdílu mezi přístavem a starým Beirutem. Předmětem řešení diplomové práce byl jeden z bloků v přístavu, obsahující tři residenční mrakodrapy. V rámci diplomové práce byl detailně zpracován pouze jeden z nich obsahující 54 nadzemních podlaží a dvě podzemní. Nalezneme v něm rozsáhlý concierge servis pro residenty luxusních bytů, penthousů v nejvyšších podlažích, fitness a wellness, kavárnu, barbershop, aj. Jde o výškovou stavbu se železobenovým jádrem, superkonstrukcí a vnitřním železobetonovým skeletem. Přes celý objekt byl navržen druhý rozevlátý plášť, který vytváří příznivější vnitřní mikroklima pro uživatele objektu, příjemná závětří a také zvyšuje architektonickou atraktivitu celého objektu.

Cena byla předána u příležitosti slavnostních promocí v Betlémské kapli ve čtvrtek 15. 9. 2022.

Nominované práce:

Marek Hais Restaurace a zázemí k volnočasovým aktivitám MgA. Petr Kolář https://dspace.cvut.cz/handle/10467/102483
Kristýna Kadlecová SMÍCHOVSKÉ PŘEDMOSTÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU – STUDENTSKÉ BYDLENÍ Ing. arch. Radek Zykan https://dspace.cvut.cz/handle/10467/102475
Kristýna Klůsová Revitalizace sídliště Blanice Týn nad Vltavou  Ing. arch. Petra Novotná https://dspace.cvut.cz/handle/10467/102477
Michaela Kriegelsteinová  KONGRESOVÉ CENTRUM ŠKODA AUTO prof. Ing. arch. Michal Hlaváček https://dspace.cvut.cz/handle/10467/102516
Růžena Mašková Beirut triplets – Residenční bydlení s vodopádem – BEIRUT PORT doc. Ing. arch. Luboš Knytl https://dspace.cvut.cz/handle/10467/102522
Jiří Petrželka Revitalizace areálu Fabryka Braci Lejzerowicz Ing. arch. Eva Linhartová https://dspace.cvut.cz/handle/10467/102431
Vláda Samchenko  NÁDRAŽÍ KRČ – DOPRAVNÍ TERMINÁL doc. Ing. arch. Patrik Kotas https://dspace.cvut.cz/handle/10467/102529
Michaela Šimečková Konverze Mayerovy textilní továrny ve Dvoře Králové nad Labem prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger https://dspace.cvut.cz/handle/10467/102469
Martin Žambůrek  Velodrom  prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva https://dspace.cvut.cz/handle/10467/102542
Magdalena Borovičková Návrh betonového skateparku prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D. D.Eng. https://dspace.cvut.cz/handle/10467/96110
Jiří Petráš Rekonstrukce obytného objektu v Blevicích Ing. Zuzana Rácová, Ph.D. https://dspace.cvut.cz/handle/10467/99761

Hodnotící komise:

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce Ing. arch. Daniel Stojan)

prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D

Doc. Ing. arch. Luboš Knytl

Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

X