První ocenění bylo uděleno v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Kateřině Mišákové za návrh Galerie u Vltavy v Praze, ulice Lannova – Revoluční.

Cena v této kategorii nese jméno profesora Svatopluka Voděry, vedoucího katedry architektury v letech 1992 až 2001, který se významně podílel na obnově výuky architektury na fakultě stavební.

Kateřina Mišáková navrhla novostavbu galerie s doplňujícími provozy včetně předpolí Štefánikova mostu v lokalitě Lannova – Revoluční v Praze 1. Diplomová práce vychází z ideového řešení urbanistického návrhu zpracovaného v předdiplomním projektu. Studie čerpá z historie daného místa a její snahou je navrátit lokalitě původní industriální charakter, a to nejen zvolenou formou, ale také zaměřením samotné galerie na průmyslový design. Návrh reflektuje předurčenou palácovou zástavbu – tolik typickou pro břehovou linii Vltavy a propojuje ji s drobným měřítkem staré Prahy. V rámci projektu byly navrženy nové prostory pro veřejnost, kterými jsou nejen výstavní galerie, ale také tvůrčí dílny, kavárna, čítárna, klub a další. Hlavním cílem bylo spojení soudobé architektury s odkazem na historii periférie Petrské čtvrti a důstojné začlenění budov do struktury města.

Vedoucí práce prof. akad. arch. Mikuláš Hulec.

Odborní konzultanti Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. (KPS), doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. (TZB), Ing. Karel Mikeš, Ph.D. (ocelové a dřevěné konstrukce), Ing. Josef Novák (betonové a zděné konstrukce).

Další nominované práce:

Martina Danielová – Administrativní centrum Liberec, Perštýn (vedoucí práce doc. Šikola)Tomáš Gloser – Wellness centrum Hagibor (vedoucí práce doc. Kopřiva)
Marko Guziar – Konverze bývalé teplárny ve Veleslavíně (vedoucí  práce Ing. arch. Linhartová)
Jakub Jaroš – Masarykovo nádraží (vedoucí práce doc. Durdík)
Ondřej Kuptík – Polyfunkční centrum Liberec, Perštýn (vedoucí práce doc. Dvořák)

Hodnotící komise:
Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.)
Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D
Doc. Ing. arch. Luboš Knytl
Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.


Prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc.

(16. 2. 1936 – 24. 1. 2001)

Od 70. let působil na ČVUT v Praze,  mimo jiné i ve funkci prorektora pro výstavbu, od 1. 3. 1992 do 24. 1. 2001 vedl katedru architektury na fakultě stavební.

Jeho aktivity byly rovnoměrně rozděleny mezi teorii, pedagogiku a praxi. Těžiště jeho odborné činnosti spočívalo v problematice ochrany a obnovy památek, např.: Břevnovský klášter, Staroměstská radnice, klášter v Chomutově, soutěž Karlsruhe, venkovská architektura a urbanismus.

Výraznou měrou se podílel na akreditaci samostatného studijního programu Pozemní stavby a architektura (PSA, 1994) na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Tento studijní program vytvořil podmínky pro následující akreditaci programu Architektura a stavitelství (2003).

X