Nejlepší diplomovou prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství se stala a cenu profesora Voděry za rok 2023 získal

TOMÁŠ VÁCHA

SPORTOVNÍ PŘÍSTAV BRANÍK

vedoucí práce doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.

Katedra architektury

Celou práci včetně posudků si můžete prohlédnou na http://hdl.handle.net/10467/109749

 

Diplomová práce navazovala na předdiplomní návrh urbanistického řešení lokality Prahy 4 u Branických ledáren a řešila návrh studie polyfunkčního objektu v nově navrženém přístavu. Hlavní náplní objektu je sportovní využití, mimo to ovšem nabízí i obchod se sportovními potřebami a restauraci s barem. Objekt uzavírá náměstí u Branických ledáren, na které navazuje svým otevřeným charakterem a průzorem směrem do přístavu a dále na Barrandovské skály. Z jižní strany objekt vizuálně ukončuje výstup ze stávající aleje. Směrem do nově vzniklého přístavu a k řece Vltava stavba působí dominantně se symbolikou majáku. Návrh odkrývá nezměrný rekreačně sportovní potenciál území a funkčně podporuje zamýšlenou proměnu lokality u Branických ledáren z dnešního nežádoucího stavu. Práce obsahuje urbanistické řešení lokality, architektonickou studii včetně základního pojetí interiérů a koncept komplexního stavebně technického řešení.

Cena byla předána u příležitosti slavnostních promocí v Betlémské kapli ve středu 20. 9. 2023.

 

Další nominované práce:

  • Jan Chmelík

OPTIMALIZACE PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE S VYUŽITÍM PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ

Vedoucí práce Petřík Martin

http://hdl.handle.net/10467/107582

  • Eliška Drbalová

NOVOSTAVBA AREÁLU FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ČVUT V PRAZE NA ÚZEMÍ HALOVÝCH LABORATOŘÍ V DEJVICKÉM KAMPUSU

Vedoucí práce Šourek Michal

http://hdl.handle.net/10467/109800

  • Tomáš Gaál

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU BRANÍK

Vedoucí práce Tichý Ladislav

http://hdl.handle.net/10467/109799

  • Eliška Jebavá

POLYFUNKČNÍ DŮM – LIBEREC

Vedoucí práce Dvořák Václav

http://hdl.handle.net/10467/109739

  • Veronika Kunová

RADNICE KBELY

Vedoucí práce Hexnerová Helena

http://hdl.handle.net/10467/109768

  • Lukáš Mottl

APARTMÁNY MIRIS GARDEN CHORVATSKO

Vedoucí práce Lédl Petr

http://hdl.handle.net/10467/109729

  • Michaela Pekárková

DIVADLO V MLADÉ BOLESLAVI

Vedoucí práce Linhartová Eva

http://hdl.handle.net/10467/109791

  • Jan Suchý

PEČOVATELSKÝ DŮM A DOMOV DŮCHODCŮ ŠTĚPÁNKA, MLADÁ BOLESLAV

Vedoucí práce Linhartová Eva

http://hdl.handle.net/10467/109787

  • Jan Zelený

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA U AREÁLU DŽBÁN, PRAHA 6

Vedoucí práce Kopřiva Miloš

http://hdl.handle.net/10467/107321

Hodnotící členové Rady studijního programu Architektura a stavitelství:

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.

prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D

Doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.

X