Nejlepší diplomovou prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství se stala a cenu profesora Voděry za rok 2019 získal

VOJTĚCH DĚDEK
KOSTEL – MLADÁ BOLESLAV

Vedoucí práce prof. Ing. arch. Michal Hlaváček

Celou práci včetně posudků si můžete prohlédnou na https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83784

Architektonická studie včetně vybraných částí projektové dokumentace římskokatolického kostela zasvěceného svatému Bernardovi z Clairvaux v Mladé Boleslavi. Návrh navazuje na předcházející komplexní urbanistickou studii území v okolí třídy Václava Klementa. Kostel je umístěn na severní hraně nového náměstí. Jednoduchá hmota jasně definuje funkce a hierarchii prostorů. Převýšený prostor zaštiťuje důležitou liturgii hlavní lodě a kaplí, zatímco nižší prostory jsou vyčleněny pro komunitní funkce ve dvou podlažích. Orientace hlavní lodi navazuje na hlavní osu náměstí, sever-jih. Použité cihly poskytují pocit bezpečí a jistoty. Dřevěná střešní konstrukce a dřevěný nábytek se s cihlami materiálově doplňují a vnášejí přírodní prvky. Slunce přichází velkým presbytářovým oknem, dále převážně šikmými světlíky a poskytuje rozptýlené denní světlo bez rušivých vizuálních vazeb na okolní město. Je to místo, kde můžeme být opravdu odstíněni od každodenního života.

Cena byla předána u příležitosti slavnostních promocí v Betlémské kapli ve středu 17. 9. 2019

Nominované práce:

Jméno nominovaného Název práce vedoucí Odkaz na dspace
Dušana Andrášová Rohanský ostrov, Rohan Island Durdík Petr https://dspace.cvut.cz/handle/10467/84054
Vojtěch Dědek Kostel – Mladá Boleslav Hlaváček Michal https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83784
Tadeáš Hlaváček Administrativní budova Malešice Lédl Petr https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83801
Tomáš Krupička Železniční muzeum Praha Masarykovo nádraží Kotas Patrik https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83884
Barbora Krýdová Hotel Čihadla Gleich Vladimír https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83813
Martin Šebek Konverze bývalé holešovické elektrárny Šenberger Tomáš https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83855
Kateřina Tichá Rozšíření areálu bývalého Anežského káštera v Praze Zykan Radek https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83859
Olexandra Tsesko Krytý plavecký areál s víceúčelovým bazénem – Čihadla Kopřiva Miloš https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83863
Matyáš Vrtiška Národní knihovna, Nábřeží Ludvíka Svobody v Praze Šmolík Michal https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83870

Hodnotící komise:
Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce  Ing. arch. Daniel Stajan)
Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D
Doc. Ing. arch. Luboš Knytl
Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

 

X