AbStrakt‘18 je recenzovanou publikací, která se zabývá problematikou výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Mapuje období let 2016/17 a 2017/18 a porovnává jej s předchozími obdobími, shrnuje koncepci studia architektury, představuje a komentuje aktivity vázané na studijní program Architektura a stavitelství a katedru architektury. Součástí knihy je kritický katalog 18. a 19. ročníku výstav Studenti Architektury a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze a jejich hosté pořádaných katedrou architektury, který představuje vybrané výstupy ateliérové tvorby studijního programu Architektura a stavitelství.

Můžete si jej prohlédnout v digitální podobě.

 

X