RŮŽENA MAŠKOVÁ

REZIDENČNÍ OBJEKT S VODOPÁDEM, BEIRUT PORT

vedoucí práce doc. Ing. arch. Luboš Knytl

Katedra architektury

Diplomový projekt řešil residenční výškový objekt v Beirutském přístavu. Návrh vycházel z architektonicko-urbanistické studie revitalizace území zničeného výbuchem v roce 2020, která byla zpracována jako předdiplomní projekt. Diplomový projekt se zaměřil na jeden z bloků v přístavu, obsahující tři residenční mrakodrapy. Podrobněji zpracován byl pouze jeden z nich, čízající 54 nadzemních podlaží a dvě podzemní, s rozsáhlým concierge servisem pro residenty luxusních bytů, penthousů v nejvyšších podlažích, fitness a wellness, kavárnou, barbershop, aj. Jde o výškovou stavbu se železobenovým jádrem, superkonstrukcí a vnitřním železobetonovým skeletem. Přes celý objekt byl navržen druhý „rozevlátý“ plášť, který vytváří příznivější vnitřní mikroklima pro uživatele objektu, příjemná závětří a také zvyšuje architektonickou atraktivitu celého objektu.

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/102522

X