VOJTĚCH DĚDEK
KOSTEL – MLADÁ BOLESLAV

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83784

Architektonická studie včetně vybraných částí projektové dokumentace římskokatolického kostela zasvěceného svatému Bernardovi z Clairvaux v Mladé Boleslavi. Návrh navazuje na předcházející komplexní urbanistickou studii území v okolí třídy Václava Klementa. Kostel je umístěn na severní hraně nového náměstí. Jednoduchá hmota jasně definuje funkce a hierarchii prostorů. Převýšený prostor zaštiťuje důležitou liturgii hlavní lodě a kaplí, zatímco nižší prostory jsou vyčleněny pro komunitní funkce ve dvou podlažích. Orientace hlavní lodi navazuje na hlavní osu náměstí, sever-jih. Použité cihly poskytují pocit bezpečí a jistoty. Dřevěná střešní konstrukce a dřevěný nábytek se s cihlami materiálově doplňují a vnášejí přírodní prvky. Slunce přichází velkým presbytářovým oknem, dále převážně šikmými světlíky a poskytuje rozptýlené denní světlo bez rušivých vizuálních vazeb na okolní město. Je to místo, kde můžeme být opravdu odstíněni od každodenního života.

X