Nejlepší diplomovou prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství se stala a cenu profesora Voděry za rok 2021 získal

TADEÁŠ SLAVKOVSKÝ
NÁVRH ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA-VRŠOVICE

Vedoucí práce doc. Ing. arch. Patrik Kotas

Celou práci včetně posudků si můžete prohlédnou na http://hdl.handle.net/10467/95934

Diplomový projekt se zabýval návrhem železničního terminálu Praha-Vršovice na dnes nevyužívaném pozemku, který umožňuje nejen vznik zmíněného terminálu, ale i doplnění občanské vybavenosti a dalších funkcí, jenž v Nuslích schází.
Koncept vychází z frekventovaných os pro pěší, na konci těchto os jsou pomocí výškové gradace vytvořeny orientační body, dále hmota reaguje na stávající blokovou zástavbu.
Dominantou návrhu je spojovací lávka, která slouží nejen k propojení severního a jižního terminálu, ale také k odstranění bariéry, kterou v území železnice vytváří.
Interiér terminálu tvoří zajímavý vnitřní prostor – hala otevřená přes celou svou konstrukční výšku, zakončená světlíkem, který zajišťuje přirozené osvětlení.

Cena byla předána u příležitosti slavnostních promocí v Betlémské kapli ve čtvrtek 16. 9. 2021.

Nominované práce:

NOMINACE Název práce vedoucí Odkaz na dspace
Andrea Abelová Občanské centrum – alternativní komunikační prostor Šourek Michal https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95910
Lukáš Burda Hradčanská Durdík Petr https://dspace.cvut.cz/handle/10467/96111
David Hladík Administrativní objekt na smíchovském předmostí železničního mostu Šmolík Michal https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95750
Adam Hodek Konverze výrobní haly v areálu bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou Šenberger Tomáš https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95928
Natálie Pěgřímková EXPOZ – Muzeum železnic Daďa Jaroslav https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95752
Tereza Podroužková Nová budova Muzea hl. m. Prahy Tichý Ladislav https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95762
Jan Remeš Nová koncertní síň pro Prahu na Vltavské Kolář Petr https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95940
Michal Rešetár Okrsek Zálesí – Informační centrum – pavilon v technologii 3D tisku Knytl Luboš https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95774
Jakub Sedláček Obnova a rekonstrukce areálu Podbukovinského mlýna Hulec Mikuláš https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95767
Ondřej Sedlák Administrativní budova Zálesí, Praha 4 Lédl Petr https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95941
Tadeáš Slavkovský Návrh železniční stanice Praha – Vršovice Kotas Patrik https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95934
Monika Škardová Česká Lípa – polyfunkční dům Dvořák Václav https://dspace.cvut.cz/handle/10467/95754

 

Hodnotící komise:
prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce Ing. arch. Daniel Stojan)
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D
doc. Ing. arch. Luboš Knytl
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

X