Ocenění za akademický rok 2016/17 získala v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Anna Laiblová za návrh Víceúčelového objektu na výstavišti Holešovice

Předmětem diplomové práce byl návrh víceúčelového objektu na výstavišti Holešovice. Hlavním podkladem byl urbanistický návrh z předdiplomního projektu. Prostorové řešení stavby plně respektuje nový urbanistický plán. Celková hmota je dělena na tři samostatné celky, které zohledňují hlavní komunikační proudy a pohledové cíle. Výškové řešení stavby není jednotné. Každý celek je řešen jinak dle okolí a funkčních návazností.

Hmotovému dělení stavby odpovídá i funkční dělení na objekt A, B a C. V objektu A se nachází nákupní centrum a bar, v objektu B je víceúčelový sál a kinosály a v objektu C je supermarket, knihovna a zázemí sálu.

Nosná konstrukce stavby byla navržena jako železobetonový skelet s doplňujícími ocelovými konstrukcemi. Obvodové konstrukce jsou řešeny LOP systémem, podzemní část objektu je železobetonová vana. Fasáda je předsazená ocelová konstrukce s polykarbonátovými panely.

Vedoucí práce prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva.

Odborní konzultanti doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. (TZB), Ing. Iva Broukalová, Ph.D. (betonové a zděné konstrukce).

Další nominované práce:

Jakub Mizera, Koncertní síň Avia (vedoucí práce doc. Šourek)

Petr Šťovíček, Zámek Liteň – Nové centrum obce (vedoucí práce prof. Hulec)

Monika Bieliková, Jablonec na Nisou, polyfunkční dům (vedoucí práce doc. Šikola)

Nina Novotná, Zámek Liteň – Nové centrum (vedoucí práce Ing. arch. Pošmourný)

Kristýna Bednářová, Jablonec na Nisou, polyfunkční dům (vedoucí práce doc. Šikola)

Vojtěch Lichý, Kulturní centrum Avia (vedoucí práce doc. Šourek)

Jana Kopecká, Plzeň – studie Korzo nádraží – centrum (vedoucí práce doc. Kaplan)

Josef Hoffmann, Výstaviště Praha Holešovice, Galerie Alfonse Muchy (vedoucí práce Ing. arch. Gleich)

Hodnotící komise:

Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.)

Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D

Doc. Ing. arch. Luboš Knytl

Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

X