Nejlepší diplomovou prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství se stala a cenu profesora Voděry za rok 2020 získal

TOMÁŠ ČUNDERLÍK
SOBĚSTAČNÝ BLOK – REVITALIZACE AREÁLU HORNÍCH KASÁREN V KLECANECH

Vedoucí práce prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

Celou práci včetně posudků si můžete prohlédnou na https://dspace.cvut.cz/handle/10467/88512

Zadáním diplomové práce bylo zpracování jednoho obytného bloku o rozměrech 50x50m, který je do jisté míry soběstačný na energiích, vodě a potravinách, a jeho přilehlého parteru. Urbanistický plán i koncept soběstačnosti vychází z předdiplomního projektu, který již počítá s komunitním bydlením a sdílením zdrojů. Cílem tohoto diplomního projektu je ověřit možnosti soběstačného bydlení bez ztráty pohodlí a soudobého designu objektů. Projekt se snaží využívat základní dostupné materiály bez přidané emisní stopy, které jsou v první řadě trvanlivé. Dalším z hlavních bodů návrhu je přítomnost skleníku, který zajišťuje nezávislost na základních potravinách a má také rekreační funkci. Hlavní myšlenkou návrhu je vyzdvižení vnitrobloku objektů o jedno nadzemní podlaží a tím vytvoření bezpečné zóny pro odpočinek, sport a setkávání obyvatel.

Cena byla předána u příležitosti slavnostních promocí v Betlémské kapli v úterý 15. 9. 2020.

Nominované práce:

Jméno nominovaného Název práce vedoucí Odkaz na dspace
Tomáš Čunderlík SOBĚSTAČNÝ BLOK – REVITALIZACE AREÁLU HORNÍCH KASÁREN V KLECANECH Šenberger Tomáš https://dspace.cvut.cz/handle/10467/88512
Pavla Maříková KONCERTNÍ SÍŇ PRO PRAHU Kolář Petr https://dspace.cvut.cz/handle/10467/88460
Gabriela Skamenová POLYFUNKČNÍ DŮM – RAKOVNÍK Daďa Jaroslav https://dspace.cvut.cz/handle/10467/88466
Kristýna Soukupová POLYFUNKČNÍ DŮM VILAPARK SPIRITKA, PRAHA 6 Lédl Petr https://dspace.cvut.cz/handle/10467/88536

Hodnotící komise:
Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce  doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.)
Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D
Doc. Ing. arch. Luboš Knytl
Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

X