Garanti PSI pro jednotlivé oblasti výzkumu

Supervisiors for each research area

Architektura a konstrukce / Architecture and Construction
doc. Ing. arch. Karel HÁJEK, Ph.D.

Urbanismus / Urbanism
Ing. Václav JETEL, Ph.D.

Průmyslové dědictví / Industrial Heritage
Ing. Jan PUSTĚJOVSKÝ, Ph.D.

Ochrana a obnova památek / Protection and Refurbishment of Monuments
Ing. arch. Nikolay BRANKOV

Venkovský prostor / Rural Space
Ing. arch. Jan KAŠPAR, Ph.D.

Garantem celého projektu PSI / Supervisor of PSI project
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D.

ARCHITEKTURA A KONSTRUKCE / Architecture and Construction

(Příjmení / Jméno / Školitel / Téma práce  / F / Název oboru / Katedra / Datum začátku studia)

Klapalová Hana
Dvořák Václav doc. Ing. arch. CSc.
Bydlení na vodě / Housing on the Water
K /Architektura a stavitelství /11129 / 01.09.13

Souček Martin
Hájek Karel doc. Ing. arch. Ph.D.
Požadavky na drobné moderní vybavení veřejného prostoru / Requirements for Equipment of Modern Public Environment
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Janáč Lukáš
Jiran Zdeněk doc. Ing. arch.
Architektura kancelářského prostoru / Architecture of Office Space
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Felixová Simona
Kopřiva Miloš doc. Ing. arch.
Organické tendence v architektuře / Organic Tendencies in Architecture
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.12

Vaněk  Aleš
Kopřiva Miloš doc. Ing. arch.
Architektura a membránové stavby – architektonické formy pomocných konstrukcí membránových staveb /Architecture and Membrane Structures – Architectural Forms of Auxiliary Structures of Membrane Structures
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.11

Vecko Jan
Kopřiva Miloš doc. Ing. arch.
Návrhové rozměrové limity volných membránových polí / Dimensional Limits of Free Membrane Arrays
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.02.12

Jurčík Pavel
Kopřiva Miloš doc. Ing. arch.
Zastřešení sportovních staveb s využitím lehkých membránových konstrukcí / Roofing of Sports Buildings by Light Membrane Structures
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.14

Dantlinger Tomáš
Kopřiva Miloš doc. Ing. arch.
Konverze brownfield ve prospěch sportovních staveb / Conversion of Brownfields to Sport Buildings
P / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.10.17

Stark Martin
Kotas Patrik doc. Ing. arch.
Stínící prvky z hlediska designu a funkčnosti a jejich možné kombinace se systémy OZE / Sunshading elements in terms of design and function and possible integration of renewable energy systems
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.16

Miškejová Petra
Sedláková Radomíra doc. Ing. arch. CSc.
Stavba roku – analýza / Building of the Year – Analysis
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.16

Eckschlager Tomáš
Tichý Ladislav doc. Ing. arch. CSc.
Kompozice bytových domů / Architectural Composition of Apartment Buildings
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.15

Bohatý Adam
Dvořák Václav doc. Ing. arch. CSc.
Obvodový plášť energeticky efektivních budov /  Envelope of Energy-efficient Buildings
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.14

URBANISMUS / Urbanism

Pracujeme na tom.

PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ / Industrial Heritage

Pracujeme na tom.

OCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK / Protection and Refurbishment of Monuments

Pracujeme na tom.

VENKOVSKÝ PROSTOR / Rural Space

Pracujeme na tom.

X