Než bude katalog studentských projektů z předchozích dvou akademických let vytištěn, prohlédněte si jej v digitální podobě.
Kdo získal Žlutou kartu? Kdo uspěl v soutěžích?

AbStrakt‘20 je recenzovanou publikací, která se zabývá problematikou výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Mapuje období akademických let 2018/19 a 2019/20 a porovnává jej s předchozími obdobími, shrnuje koncepci studia architektury, představuje a komentuje aktivity vázané na studijní program
Architektura a stavitelství a Katedru architektury. Součástí knihy je kritický katalog výstav projektů studentů Architektury a stavitelství.

https://issuu.com/home/published/abs20__kniha_nahled

 

X