Gratulujeme Matoušovi Kotkovi!

Předmětem studentské soutěže byl ideový návrh objektu kavárny s venkovní terasou a veřejným hygienickým zařízením na místě bývalé márnice a domku hrobníka v Parku Josefa Hory. Cílem zadání bylo poskytnout návštěvníkům dosud chybějící zázemí a rozšířit tak možnosti využití parku. Nedílnou součástí návrhu byly také navazující venkovní prostory a bezprostřední okolí objektu.

Park Josefa Hory o výměře 2 ha je parkem celoměstského významu. Jedná se o historickou parkovou plochu s přímou návazností na infrastrukturu centra města. Má významný rekreační potenciál s možností aktivního i pasivního odpočinku. Místo samotné nabízí atraktivní výhled na panorama města s dominantou věží barokního kostela Narození Panny Marie a zvonice.

Vítězný návrh Matouš Kotek z ateliéru Lédl-Hájková k vítěznému návrhu Členové poroty:

Ing. arch. Martin Matiska (Město Roudnice nad Labem, architekt)
Mgr. Jiří Řezníček (Město Roudnice nad Labem, místostarosta)
Ing. Kamila Kloubská (Město Roudnice nad Labem, vedoucí oddělení územního plánování)
Michal Klečka (Město Roudnice nad Labem, zástupce občanů)
PhDr. Petr Hrubý (NPÚ ÚOP Ústí nad Labem, ředitel)
doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, PhD. (zástupce vedoucího Katedry architektury, FSv ČVUT v Praze)
Ing. arch. Jiří Trojan (Katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)
Ing. arch. Lucie Kavánová (architekt města Roudnice nad Labem)
Ing. arch. Jan Drahozal (zastupitel města Roudnice nad Labem)
tajemník: Ing. arch. Štěpánka Hájková (Katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)

X