Výstava prací studentů programa Architektura a stavitelství oceněných „žlutou kartou“ ve vstupních prostorách fakulty.

Hosty výstavy jsou doc. Sabah Shawkat z VŠVU v Bratislavě a jeho studenti, kteří představili své unikátní modely lehkých konstrukcí.

V rámci vernisáže dne 4. 11. 2019 byly předány studentům ocenění, tzv. žluté karty.

Výstava potvrvá do 29. 11. 2019.

X