Letní škola architektury a stavitelství 2018 Ateliér D: První republika

seminář a následný workshop

27. 8. – 31. 8. 2018

Registrace do ročníku 2018Program

Ateliér D: První republika

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Omnium z. s. a Památkovou komorou ČR letos potřetí pořádá letní školu architektury a stavitelství. 

Připomeneme si období první republiky a jeho odkaz. V duchu dobré tradice se výchozím tématem budeme inspirovat a rozvíjet jej až do dnešních problémů či budoucích výhledů.

Letní škola je otevřena úplně všem: studentům středních a vysokých škol, pedagogům, úředníkům, odborníkům i laikům, … ale hlavně nadšencům a fandům architektury a stavitelství.

Program je koncipován do pěti pracovních dní v termínu 27. 8. – 31. 8. 2018 v kombinaci teoretických poznatků a tvůrčího workshopu.

V pondělí a v úterý jsou připraveny populárně naučné přednášky, které se dotknou zajímavých témat spojených s hlavním motivem letní školy, na středu je přichystán výlet, ve čtvrtek a v pátek tvůrčí workshop. Účastnit se lze pouze teoretické části (pondělí až středa) nebo celé letní školy (od pondělí do pátku).

Rámcový program a přednášející

Pondělí 27. 8.

(FSv ČVUT v Praze)
9.30 
Vyhlášení republiky
Organizační informace
10.00 – 11.00
Nový stát, nová církev
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze), Ing. arch. Nikolay Brankov (FSv ČVUT v Praze) – Sbory církve československé
11.00 – 12.00
Stát a umění
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková (FSv ČVUT v Praze) – Úsilí o vybudování Státní galerie, Josef Gočár
12.00 – 13.00
Přestávka
Rozmanitost první republiky
13.00 – 14.20
doc. Ing. arch. Jiří Kupka (FSv ČVUT v Praze) – Státní regulační komise pro HMP a Okrašlovací hnutí
14.20 – 15.40
doc. Ing. arch, Karel Hájek, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze) – Dopravní stavby a jejich soulad s novou dobou
15.40 – 17.00
Ing. Karel Mikeš, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze) – Co s konstrukcemi, které mám zůstaly? Konstrukční odkaz meziválečného období
17.30 – 21.00
Státní symboly z méně známé stránky – návrhy státní vlajky, rozbor čslovenské hymny – leginoářské tradice při vzniku ČSR … prohlídka výstavy NaCH 

Úterý 28. 8.

(FSv ČVUT v Praze)
Československé metropole Praha a Brno
9.00 – 10.30
doc. Ing. arch. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze) – Urbanismus Prahy první republiky
10.30 – 12.00
Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. (FAST VUT), Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (FAST VUT) – Funkcionalismus v Brně
12.00 – 13.00
Přestávka
Moderní bydlení
13.00 – 14.20
doc. Ing. arch. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze) – Moderní architektura mezi válkami – a dnes
14.20 – 15.40
Ing. arch. Anna Marie Černá – Státní podpora sociálního bydlení a výstavby bytů za první republiky
Světské radosti
15.40 – 17.00
doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš (FSv ČVUT v Praze) – Stavby pro volný čas
17.30 – 19.00

Život v Československu
Mgr. Radmila Kaděrová (Ostravská univerzita)

Středa 29. 8.

9.00 – 10.30
Ph.Dr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze) – Nacionální styl (rondokubismus)
10.30 – 11.00
Informace k workshopu
11.00 – 16.00
Výlet za Prahu s Ph.Dr. Rudolfem Pošvou

Čtvrtek 30. 8.
Workshop “design and make”  Milada Petříková Pavlíková, první česká architektka

pod vedením lektorů a organizátorů Ing. arch. Jiřího Pošmourného, Ing. arch. Stanislavy Šulcové,  Ing. arch. Anny Marie Černé, Ing. arch. Jiřího Moose

Pátek 31. 8.

Dokončení workshopu, vyhodnocení nejlepších nápadů.

Účast na workshopu není povinná pro všechny účastníky, ale jen pro zájemce.
Týmy jsou uvažovány smíšené 5-6ti členné.
Účastníci workshopu budou používat své vlastní technické vybavení. Tisk bude zajištěn na fakultě stavební.
Výstupy z workshopu budou dále vystavovány a prezentovány.

Organizátoři si vyhražují právo změn v programu.

 

;

Seminář

27. 8. – 29. 8. 2017

 

Loňský ročníkAnotace přednášek

Vložné Letní škola architektury a stavitelství

Celý týden (seminář i workshop) 1 950 Kč

Pouze seminář bez workshopu (tj. program pouze pondělí až středa) 1 250 Kč 

Pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze a čerstvé absolventy (2017/2018) sleva 50 %.

Registrace probíhá na základě vyplnění formuláře, který najdete na stránkách apluses.cz/letni-skola-architektury.

Přes e-mail Vám bude rezervace potvrzena a budou Vám zaslány pokyny k platbě.

Registrace je závazná až po uhrazení poplatku.

Budete-li potřebovat řádný daňový doklad, je možné na základě objednávky vystavit fakturu nebo potvrzení o zaplacení po obdržení částky na účet akce.

V rámci vložného je zajištěno občerstvení a nápoje v průběhu akce.

Vložného nezahrnuje náklady na ubytování, obědy a večeře, dopravu na místo konání, hromadnou dopravu v Praze.

Všichni účastníci akce získají certifikát o absolvování vydaný Fakultou stavební ČVUT v Praze.

Registrační formulář na http://apluses.cz/letni-skola-architektury/registracni-formular/

Registrace otevřena od 18. 4. 2018 do 30. 6. 2018.

Možnosti ubytování

Ubytování není organizátory přímo zajišťováno. Lze využít nabídky ubytování v hotelu či hostelech ČVUT, možnosti viz níže.

http://www.studenthostel.cz/hotely/masarykova-kolej

http://www.studenthostel.cz/prazdninove-hostely/hostel-sinkuleho

http://www.studenthostel.cz/prazdninove-hostely/hostel-dejvicka

Ubytování není v ceně letní školy, zájemci si jej hradí samostatně dle platného ceníku Správy účelových zařízení ČVUT v Praze.

 

;

V roce 2016 vzdali workshopem poctu Karlu IV., loni to byl Josef Božek, letos padla volba na Miladu Petříkovou Pavlíkovou. Připomeneme si tak skutečnost, že první republika umožnila českým ženám vysokoškolské vzdělání.

Milada Petříková-Pavlíková (22. srpna 1895 Tábor – 30. července 1985 Praha) byla česká architektka, první žena v ČSR, která byla promována (1921) na Ing. arch. na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze: V roce 1914 začala – ač to c.k.rakousko-uherské předpisy nedovolovaly – v Praze studovat „na zapřenou“ architekturu. Zkoušky z pozemního stavitelství však vykonala neoficiálně, byly jí uznány až 2. prosince 1918 v samostatné ČSR. V posluchárně měly vyhražené své místo. Další studia architektury Petříková ukončila s vyznamenáním 18. června 1921 a byla promována inženýrkou architektkou jako první žena v ČSR. Brzy nato – 22. června – se provdala na Staroměstské radnici za profesora Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT Ing. arch. Dr. Theodora Petříka (*8. 10. 1882 Tábor – †2. 6. 1941 Praha).

Milada Petříková začala pracovat jako svobodná architektka. Jejím osobitým přínosem pro tehdejší československou architekturu byla pozornost k domu jako předmětu organicky fungujícího domova, naplněného pocitem sounáležitosti. Brala stavbu-dům jako vyjádření citového vztahu člověka k jeho nejbližšímu světu, neopomíjela otázky humanizace a intimizace. Architektce Petříkové ani po létech nelze upřít prioritu v nasměrování pozornosti k sociálním stavbám pro ženy.

Po náhlém ovdovění v červnu 1941 se dále věnovala rodině (péče o 3 syny-studenty), nevzdala se ale ani své architektury. Avšak situace rodiny, nejen finanční, byla neutěšená a byla nucena se vzdát i rodinného sídla Petříků v Táboře na „Převrátilce“. Také v roce 1948 začala mít potíže pro „třídní původ“ svůj i manžela, zřejmě i kvůli v Itálii provdané sestře Libuši; po roce 1950 ukončila své povolání svobodné architektky a pracovala ve velkém podniku Stavoprojekt v oddělení urbanismu, kde nebyla, stejně jako většina tehdejších architektů, příliš spokojená. Později pracovala v podniku Rudný projekt, kde zpracovávala urbanistické plány sídlišť a dolů.

Kromě své profesní práce často publikovala , např. publikace Jak bydlet (Orbis, 1932); články a pojednání na téma dětské jesle, racionální kuchyně, rodinný dům; popularizace kulturního bydlení na venkově. Často publikovala spolu s manželem. V roce 1946 se účastnila výstavy Žena v boji, práci a tvorbě, o pár let později v Praze u Topičů výstavy Česká a slovenská výtvarná umělkyně a v roce 1953 členské výstavy Svazu čs. výtvarných umělců v Umělecké besedě.

Vzpomínka na paní architektku

 

;

Bez koho by letní škola nebyla

ročník 2018

 

Fakulta stavební ČVUT v PrazeOmnium z.s.
Odborný výbor

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze)
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)
doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)
Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.)
Mgr. Barbora Větrovská (Omnium, z.s.)

Organizační zajištění

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)
doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)
Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.)
Mgr. Barbora Větrovská (Omnium, z.s.)
BcA. Michaela Caranová (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
Ing. arch. Jiří Pošmourný (FSv ČVUT v Praze)
Ing. arch Nikolay Brankov (FSv ČVUT v Praze)
Ing. arch. Stanislava Šulcová (FSv ČVUT v Praze)
Ing. arch. Jiří Moos (FSv ČVUT v Praze)
Ing. arch. Anna Marie Černá (FSv ČVUT v Praze)

Přednášející

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze)

doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Jiří Kupka (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Karel Hájek (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš (FSv ČVUT v Praze)

PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze)

Ing. Karel Mikeš, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Nikolay Brankov (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Anna Marie Černá (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. (FAST VUT)

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (FAST VUT)

Mgr. Radmila Kaděrová (Ostravská univerzita)

 

 

Workshopové týmy

Budou teprve sestaveny

Porota workshopu

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)
Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.)
Mgr. Barbora Větrovská (Omnium, z.s.)
BcA. Michaela Caranová (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)

Účastníci

Bude doplněno

Ročník 2016

Ročník 2017

X