Letní škola

architektury a stavitelství
2017

Atelier D: Pod parou

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Omnium z. s. a Památkovou komorou ČR letos podruhé pořádá letní školu architektury a stavitelství.

Letos si připomeme dvě události z roku 1817:
první Božkovo veřejné předvedení parníku na Vltavě v Praze
a
“objev” Rukopisů královédvorského a zelenohorského. 

Z toho vyplývají i dvě hlavní témata:
Století páry (nejen architektura a urbanismus, ale i mosty, průmyslové stavby, železnice, doprava, …)
a
Symboly a plagiátorství v architektuře.

V duchu dobré tradice se výchozími tématy budeme inspirovat a rozvíjet je až do dnešních problémů či budoucích výhledů.

Letní škola je otevřena úplně všem: studentům středních a vysokých škol, pedagogům, úředníkům, odborníkům i laikům, … ale hlavně nadšencům a fandům architektury a stavitelství.

Program je koncipován do pěti pracovních dní v termínu 28. 8. – 1. 9. 2017 v kombinaci teoretických poznatků a tvůrčího workshopu. V pondělí a v úterý jsou připraveny populárně naučné přednášky, které se dotknou zajímavých témat spojených s hlavními motivy letní školy, na středu je přichystána procházka Prahou, ve čtvrtek a v pátek tvůrčí workshop. Účastnit se lze pouze teoretické části (pondělí až středa) nebo celé letní školy (od pondělí do pátku).

Rámcový program a přednášející

Pondělí 28. 8.
(posluchárny FSv ČVUT v Praze)
9.30
Zahájení akce za přítomnosti zástupců vedení Fakulty stavební ČVUT v Praze
Organizační informace
10.00 – 12.00
Začínáme…
Přednášející
doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze) – V. Hanka (10.00 – 10.30)
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze) – Plagiát v architektuře (10.30 – 11.00)
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (FSv ČVUT v Praze) – Město nad nádražím aneb jeden trvalý námět v pracích Karla Pragera (11.00 – 12.00)

12.00 – 13.00
Přestávka

13.00 – 18.00
Plnou parou vpřed!
Přednášející
doc. Ing. arch. Karel Hájek (FSv ČVUT v Praze) – Doprava a dopravní stavby (13.00 – 14.20)
PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze)- Ztracené pražské mosty (14.20 – 15.40)
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. (FSv ČVUT v Praze) – Železniční mosty 19. století na území Českých zemí (15.40 – 17.00)
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze) – Modely starších železničních mostů i s vlaky  z 3D tiskárny (použité na zkoušky ve větrném tunelu) (17.00 – 18.00)

18.00 – 21.00
(Atelier D)
Zakončení dne ve všeobecné diskuzi a vzájemné pospolitosti na téma parní lokomotiva.

Úterý 29. 8.
(posluchárny FSv ČVUT v Praze)
9.00 – 10.30
Město v páře
Urbanismus Prahy 19. století a ovlivnění rozvoje města příchodem železnice
Přednášející doc. Ing. arch. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze)
10.30 – 12.00
Působení českých odborníků v Bulharsku
Přednášející Ing. arch. Nikolay Brankov (FSv ČVUT v Praze)

12.00 – 13.00
Přestávka

13.00 – 17.00
Pod parou až k současnosti
Přednášející
Akad. arch. Aleš Brotánek – Pod parou k architektuře 21. století (13.00 – 14.20)
doc. Ing. arch. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze) (14.20 – 15.40)
Ing. arch. Josef Smola (FSv ČVUT v Praze) – Pára v konstrukcích (15.40 – 17.00)

17.00 – 19.00
Podvečerní program – Dobrodružství kriminalistiky: Padělek

Středa 30. 8.
9.00 – 10.30
Charakter architektury 19. století (zaměřené na téma symboliky a plagiátorství v architektuře)
Přednášející Ph.Dr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze)
Zahájení workshopu

11.00 – 16.00
Procházka Prahou s Ph.Dr. Rudolfem Pošvou, CSc. a Ing. Klárou Kroftovou, Ph.D.

Čtvrtek 31. 8.
Ideový workshop v Cimrmanovském duchu
“Zde Božek spustil parník na Vltavu”

Pátek 1. 9.
Dokončení workshopu, vyhodnocení nejlepších nápadů v NTM.

Účast na workshopu není povinná pro všechny účastníky, ale jen pro zájemce.
Týmy jsou uvažovány smíšené 5-6ti členné.
Účastníci workshopu budou používat své vlastní technické vybavení. Tisk bude zajištěn na fakultě stavební. Výstupy z workshopu budou dále vystavovány a prezentovány.

Organizátoři si vyhražují právo změn v programu.

Vložné Letní škola architektury a stavitelství

Celý týden (seminář i workshop) 1 950 Kč
Pouze seminář bez workshopu (tj. program pouze pondělí až středa) 1 250 Kč 

Pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze a čerstvé absolventy (2016/2017) sleva 50 %.

Registrace probíhá na základě vyplnění formuláře, který najdete na stránkách apluses.cz/letni-skola-architektury. Přes e-mail Vám bude rezervace potvrzena a budou Vám zaslány pokyny k platbě. Registrace je závazná až po uhrazení poplatku. Budete-li potřebovat řádný daňový doklad, je možné na základě objednávky vystavit fakturu nebo potvrzení o zaplacení po obdržení částky na účet akce.

V rámci vložného je zajištěno občerstvení a nápoje v průběhu akce.

Vložného nezahrnuje náklady na ubytování, obědy a večeře, dopravu na místo konání, hromadnou dopravu v Praze.

Všichni účastníci akce získají certifikát o absolvování vydaný Fakultou stavební ČVUT v Praze.

Registrační formulář na http://apluses.cz/letni-skola-architektury/registracni-formular/

Registrace otevřena od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017.

Připojte se k facebookové skupině https://www.facebook.com/groups/atDFSv

Možnosti ubytování
Ubytování není organizátory přímo zajišťováno. Lze využít nabídky ubytování v hotelu či hostelech ČVUT, možnosti viz níže. http://www.studenthostel.cz/hotely/masarykova-kolej
http://www.studenthostel.cz/prazdninove-hostely/hostel-sinkuleho
http://www.studenthostel.cz/prazdninove-hostely/hostel-dejvicka
Ubytování není v ceně letní školy, zájemci si jej hradí samostatně dle platného ceníku Správy účelových zařízení ČVUT v Praze.

Loňský ročník

 

Jak jsme na tom s párou? Architektura v oparu

Anotace přednášky doc. Michala Šourka

Pára je dnes exkluzivním reprezentantem průmyslové revoluce: původní uchopení průmyslové revoluce jako historického fenoménu nebylo takto „jednoduché“ a schématické. Tato přednáška ukáže, že dopady pozdějšího odklonu od komplexního chápání východisek současné tzv. západní kultury jsou zásadní – a významným způsobem souvisí s tématem architektury.

Hybné síly toho, co historiografie označuje jako průmyslovou revoluci (případně jako první a druhou průmyslovou revoluci), se měly vyčerpat v éře industrializace. Co vlastně byly ty hybné síly? Rozplynuly se skutečně v oblacích páry, která předtím pomohla vyrobit stále žádanější spotřební zboží, anebo je jejich produktem i současná situace lidstva, které dosáhlo schopnosti zničit svoji planetu, aniž by bylo schopné ji opustit a přesídlit jinam, a které pociťuje vzrůstající nejistotu, zda mu informační a komunikační technologie ještě „slouží“, anebo člověka ve skutečnosti ovládají, prosazují svoji moc a rozkládají společnost? V této nejistotě průmyslové dědictví možná přestává být svědkem éry, která odezněla po té, co k nepoznání změnila náš svět: střídá ho snad ve světě našeho okolí nějaké architektonické „dědictví informačních a komunikačních technologií“? Jak toto nové, právě vznikající dědictví vypadá, co je odlišuje od jeho předchůdce? Anebo je odkaz podmanění si páry ve skutečnosti stále aktuální, průmyslové dědictví dál tvoříme a jeho dědicové se nejspíš ještě nenarodili?

X