Nikolay Brankov úspěšně obhájil svou disertační práci

Když Češi budovali Bulharsko.
Působení českých inženýrů, architektů a stavitelů v bulharských zemích (1870-1918)


When the Czechs built Bulgaria
The work of Czech engineers, architects and builders on Bulgarian territory (1870-1918)

a získal titul Ph.D.
Gratulujeme!

Seznamte se s tezemi k jeho práci, obsahují velmi zajímavé skutečnosti: BRANKOV_TEZE_2021_včetně obálky

 

 

 

X