prosinec, 2017

14prosinec - 31březenprosinec 1417:00březen 31Výstava "Co s východním nádražím"

Více

Detail události

Výstava „Co s východním nádražím“, kterou pořádá Oblastní muzeum v Děčíně, představí dosavadní výsledky dlouhodobého úsilí o záchranu a nalezení nového využití jedinečné drážní stavby. Velkolepý objekt původní přechodové pohraniční stanice Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) je dvojčetem dnes již neexistujícího nádraží Praha Těšnov. Přesto tato téměř intaktně dochovaná budova, jakožto nepotřebná pro vlastní drážní provoz, již desítky let chátrá. Společné vytrvalé úsilí o navrácení života této evropsky jedinečné stavbě vyústilo v podpis memoranda o spolupráci při její transformaci na multifunkční výukové, vědecké a prezentační centrum ČVUT – Fakulty dopravní, Ústeckého kraje a města Děčína.

Součástí výstavy jsou diplomní projekty studentů katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, kteří navrhli možnou budoucí podobu této stavby.

Čas

Prosinec 14 (čtvrtek) 17:00 - Březen 31 (Sobota) 12:00

Místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Pořadatel

Katedra architekturyFakulta stavební ČVUT v Praze Thákurova 7

X