říjen, 2022

17říjen10:04- 10:04Přednáška Iana Bogla

Více

Detail události

Přednáška architekta Iana Bogla z ateliéru Bogle architects proběhne v anglickém jazyce. Přednáška je zdarma a je přístupná veřejnosti.
Bogle Architects je mnohokrát oceněné architektonické a designérské studio, které v roce 2012 založil Ian Bogle. Tým tvoří vysoce kreativní a agilní skupina osobností, které spojuje touha navrhovat a stavět progresivní, nápaditou a inovativní architekturu.
Praxe, která působí v ateliérech v Londýně a Praze a má další kancelář v Hongkongu, se podílí na celé řadě prestižních domácích i mezinárodních projektů.
Usilujeme o jednoduchá konstrukční řešení, která řeší složitost jakéhokoli projektu. Filozofie praxe je založena na jasném myšlení, širokém zapojení a společném procesu navrhování za účelem realizace společného cíle.
Strategií praxe je různorodost v místě a odvětví, což na oplátku nabízí vhled do mnoha různých návrhových řešení, čímž se zvyšuje neustále se zlepšující nabídka pro klienty.
/ The lecture of Ian Bogle from Bogle architects will be in English. Lecture is free and is open to the public.
Bogle Architects is a multi award-winning architecture and design studio founded in 2012 by Ian Bogle. The team consists of a highly creative and agile group of individuals sharing a common desire to design and build progressive, imaginative and innovative architecture.
Operating out of studios in London and Prague, and with a further office in Hong Kong, the practice is engaged in a wide range of prestigious domestic and international projects.
We strive for simple design solutions to resolve the complexity of any project. The practice’s philosophy is based on the clarity of thought, wide engagement and a collaborative design process in order to realise a common goal.
The practice strategy is to be diverse in location and sector, which in return offers an insight into many different design solutions, enhancing the continually improving offer to clients.

https://fb.me/e/30DDBh3h2

 

Čas

(Pondělí) 10:04 - 10:04

Místo

FSv ČVUT v Praze

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

X