listopad, 2020

19listopadCelý denMezinárodní konference ALK_20

Více

Detail události

Mezinárodní konference ALK_20 je určena především pro prezentaci odborníků v oblasti moderních konstrukčních principů. Lehké konstrukce se v dnešní době těší stále větší oblibě, jelikož jsou trvanlivé, odolné, funkční a nabízejí rozsáhlé množství kreativních řešení. Zaměření konference se úzce dotýká tématu architektonických forem lehkých konstrukcí různých typů a různého rozsahu. Tématem jsou technická a konstrukční řešení, novodobé materiály, návrhové SW metody a ukázky realizovaný staveb po celém světě.

Výstupy konference budou důležitým vodítkem pro odbornou veřejnost, inženýry a architekty. Téma se bezpochyby dotýká i samotných investorů a zájemců o moderní architekturu, kterým má za cíl zprostředkovat aktuální informace z oboru.

Konference Architektura lehkých konstrukcí ideově navazuje na předchozí 2 mezinárodní konference pořádané Katedrou architektury v letech 2012 a 2016.

Čas

Celý den (čtvrtek)

Místo

FSv ČVUT v Praze

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

X