říjen, 2021

25říjen14:51- 14:51Konference „Ohrožená průmyslová architektura 2. pol. 20. století”

Více

Detail události

Kdy: 5. 11. 2021 od 10:00
Kde: FSv ČVUT, zasedací místnost B168

Konference doktorského studijního programu Průmyslové dědictví (PD) a dobíhajícího studijního oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví (TURPD) navazuje na sérii úspěšných konferencí programu Architektura a stavitelství a Průmyslové dědictví pořádaných v uplynulých letech.

Česká průmyslová architektura druhé poloviny 20. století vyžaduje aktuální pozornost architektů, historiků i památkářů, a to z několika důvodů. V současném módním trendu výzkumu a ochrany poválečné architektury v České republice je doposud průmyslovým, výrobně-technickým i dopravním stavbám věnovaná minimální pozornost, přitom probíhají demolice mnohých významných staveb a další podléhají neúdržbě.

Výzkum industriální architektury, započatý v 60. letech díky novému vědnímu oboru Industriální archeologie, končí dosud v období 50. let. Podařilo se tak zmapovat 1. a 2. období industrializace či Průmyslová revoluce 1-0 a 2-0. Třetí období (Průmyslová revoluce 3-0) začínající právě v 60. letech 20. století a charakterizované přechodem k automatizované výrobě a nástupem počítačů v současné době končí kvůli permanentně ohlašované a nezvratně probíhající Průmyslové revoluci 4-0. Očekávaná ztráta funkcí původních, poválečných průmyslových objektů logicky vede i k opouštění a následné likvidaci těchto staveb. Přitom průmyslové stavby z druhé poloviny 20. století jsou architektonicky, typologicky i technologicky velmi zajímavé a reprezentující nejen rozvoj techniky a dobové průmyslové úsilí, ale i vývoj nových formových tendencí a tvorbu význačných architektů. Dodnes stojí ale na okraji odborného zájmu a téměř se nedostávají do hledáčku možností evidence, hodnocení i případné ochrany a nového využití. Konference by měla alespoň z části deficit vyplnit a diskuzi o této minimálně probádané architektonické oblasti nastartovat a zabývat se jimi bez předsudků.

Program

10:00 Zahájení

Mikuláš Hulec, Lenka Popelová, Tomáš Šenberger

10:10 Hledání univerzality. Kontext průmyslové architektury v Československu, 1945-1992

Jan Zikmund, FA ČVUT v Praze

10:30 Výzkum industriálu v projektu NAKI II 60/70 a současné aktivity pracovní skupiny pro ochranu poválečných staveb při ČNK ICOMOS

Lenka Popelová, Nikolay Brankov, FSv ČVUT v Praze

10:50 „Abychom v zimě nezmrzli.“ Teplo pro Jablonec aneb 37 let existence teplárny Brandl.“

Petr Freiwillig, NPÚ

11:10 OP Prostějov – Impérium oděvního průmyslu

Martin Štibor, FSv ČVUT v Praze

11:30 – 11:50 coffee break

11:50 Budovy pro telekomunikace z let 1949-89

Tomáš Čunderlik, FSv ČVUT v Praze

12:10 Mladoboleslavský Pentagon, budova vedení ŠKODA AUTO a.s.

Ondřej Zdobinský, FSv ČVUT v Praze

12:30 – 13:30 Pauza na oběd

13:30 Bruna – poválečné osudy strojírny

Květa Jordánová, FF OU

13:50 Vznik a vývoj západočeských porcelánek

Jakub Strejc, FSv ČVUT v Praze

14:10 Postindustriální struktury Severočeské hnědouhlené pánve

Jan Kuták, FSv ČVUT v Praze

14:30-14:45 coffee break

14:45 Vliv hutnictví na umění a architekturu

Edita Sapíková, FSv ČVUT v Praze

15:05 Animace kulturního dědictví jako motivace k záchraně ohrožených staveb. Případová studie projektu MAPAMÁTKY

Irena Tyslová, VŠE

15:25 Diskuze, závěry a zakončení konference

Konference probíhá za finanční podpory FSv ČVUT v Praze, grant SVK 07/21/F1 Ohrožená průmyslová architektura 2. pol. 20. století.

Mediální partner

PROPAMÁTKY, https://www.propamatky.info
Industriální stopy, https://www.industrialnistopy.cz

Další informace a informace ke studiu na

https://www.facebook.com/industrialheritage2/
https://portal.fsv.cvut.cz/doktor/programy/pd.php

Čas

(Pondělí) 14:51 - 14:51

Místo

FSv ČVUT v Praze

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

X