říjen, 2020

2říjen - 3Celý denKonference AUR18

Více

Detail události

Konference je určena především pro prezentaci výsledků studentů doktorského studia z různých oborů. Zaměření konference se dotýká témat jak existujících, tak nově navrhovaných budov a urbanistických celků a jejich místa v dnešním a budoucím světě. Dalším navazujícím tématem jsou technická a konstrukční řešení, které umožňují rozvoj stávajících staveb a novou výstavbu.
The conference is intended primarily for the presentation of results of doctoral students from various disciplines. The conference focuses on the topics of existing and newly designed buildings both and urban areas and their place in the present and future world. Another related topic is technical and structural solutions that allow the development of existing buildings and new construction.

Konference AUR18

Čas

říjen 2 (Pátek) - 3 (Sobota)

Místo

VILA ŠTVANICE

Ostrov Štvanice 858 Praha 7

Pořadatel

Katedra architekturyFakulta stavební ČVUT v Praze Thákurova 7

X