23. 9. 2019

(š) Konec akademického roku 2019/2020

(š) Začátek výuky zimního semestru 2019/2020

3. 10. 2019

(p) Co je architektura? Přednáška Zdeňka Fránka

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

3. 10. 2019

Ateliér D

Zdeněk Fránek (*1961), architekt a pedagog.

Narodil se roku 1961 v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí.

Jako pedagog působil na FA VUT Brno (externí přednášející), na VŠB Ostrava, na ARCHIP Praha a na TU v Liberci. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha a od roku 2012 je děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Realizoval řadu výstav, mimo jiné v roce 2007 výstavu Perspektivy v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze, 2011-2012 výstavu Útroby architektury v Domě umění města Brna, v roce 2012 výstavu v Galerii CCC v Pekingu, dále pak řadu samostatných výstav v Litomyšli, Boskovicích, Blansku, Zlíně, Pelhřimově, Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Vídni.

Přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice – AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT Brno, VŠB Ostrava, UTB Zlín a dalších. V zahraničí přednášel mj. na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, New Delhi, Pekingu, Santiagu de Chile.

http://www.franekarchitects.cz

Co je architektura? / Zdeněk Fránek. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 3. 10. 2019.https://www.facebook.com/events/přednášky-architektury-na-fakultě-stavebn%C3%AD-čvut/co-je-architektura-zdeněk-fránek/2009168672517939/

4. 10. 2019

(š) Imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia

18. 10. 2019

(k) Průmyslové dědictví – současné výzvy a limity

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a platforma Industrial Heritage 2.0

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Oleg Fetisov, Ph.D.

18. 10. 2019 

Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7

Studentská vědecká konference s účastí přizvaných odborníků. Konference shrnula výsledky výzkumu doktorského studijního oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví za dobu jeho desetileté existence, jeho spolupráci s odborníky z praxe a nastínila nové perspektivy budoucího rozvoje vzdělávání v tomto oboru, které reflektují současný posun ve vnímání této problematiky. Konference se zúčastnili stávající studenti i absolventi, vyučující a vyzvaní odborníci.

Konference byla rozdělena do tří bloků:

  • Perspektivy nového studijního oboru průmyslové dědictví
  • Témata současného výzkumu
  • Projekty záchrany průmyslového dědictví

Průmyslové dědictví – současné výzvy a limity. Oficiální webová stránka katedry architektury [online]. k129.cz. Zveřejněno 6. 9. 2019. http://k129.cz/prumyslove-dedictvi-soucasne-vyzvy-a-limity/

23. 10. 2019 – 25. 10. 2019

(w) Workshop Řemeslná obnova historických staveb

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národní technické muzeum

prof. akad arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

23. 10. 2019 – 25. 10. 2019

Telč

Program workshopu byl koncipován do tří pracovních dnů a kombinoval prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Na přednáškách byly účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně – konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově svislých konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu byla konfrontace s příklady vodorovných konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů, vč. prohlídky v památkovém objektu. Druhý a třetí den byly věnovány praktickému cvičení, během kterých každý účastník pracoval se stavebními materiály, zdíl a opravoval vodorovné konstrukce tak, jak to dělali stavební řemeslníci ve 2. polovině 19. století.Studenti pod vedením odborníků-lektorů tesali dřevěné spoje a části historických krovů, vyzdili na dřevěné bednění pravou cihelnou klenbu, tahali sádrové římsy, nahazovali omítky na rákos nebo zhotovili pravá „renesanční“ sgrafita.

Seminář a workshop byl připravoven s finanční podporou projektu NAKI II DG18P02OVV038 „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“

Vodorovné konstrukce – řemeslná obnova historických staveb. Oficiální webová stránka katedry architektury [online]. k129.cz. Dostupné 23. 10. 2019. http://k129.cz/veda-a-vyzkum/tradicni-mestske-stavitelstvi/4-workshop-telc/

4. 11. 2019 – 29. 11. 2019

(v) 21. ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a jejich hosté

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.

4. 11. 2019 – 29. 11. 2019

Atrium fakulty stavební

Každoroční přehlídka nejlepších studentských projektů za uplynulý akademický rok. Při vernisáži byly studentům předány diplomy, tzv. Žluté karty. Hosty výstyv byli absolventi studijního programu Architektura a stavitelství a Kabinet konstrukcí Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

Vernisáž výstavy A+S. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 4. 11. 2019 http://k129.cz/vernisaz-vystavy-as/

6. 11. 2019

(w) Workshop Tradiční stavební konstrukce a řemesla na přelomu 19. a 20. století

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národní technické muzeum

prof. akad arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

6. 11. 2019

Ateliér D

Program workshopu byl koncipován do jednoho pracovního dne a kombinoval prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Na přednáškách workshopu byli účastníci seznámeni s problematikou profese architekta a stavitele v minulosti, konstruováním kleneb a významnými realizacemi městské architektury přelomu 19. a 20. století.

Důležitou součástí workshopu byla prohlídka památkového objektu během obnovy se zaměřením napříklady řešení stavebních konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Tradiční stavební konstrukce a řemesla – řemeslná obnova historických staveb. Oficiální webová stránka katedry architektury [online]. k129.cz. Dostupné 4. 11. 2019. http://k129.cz/5-workshop-praha/

7. 11. 2019

(w) Workshop Podlahové konstrukce

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národní technické muzeum

prof. akad arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

7. 11. 2019

Centrum stavitelského dědictví, Plasy

Program workshopu byl koncipován do jednoho pracovního dne a kombinoval prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Na přednáškách workshopu budou účastníci seznámeni s problematikou podlahových konstrukcí za Franze Josefa , způsoby jejich řešení a historií parketových podlah, včetně nejčastěji se vyskytujících detailů provedení, se kterými je možné se setkat při obnově podlahových konstrukcí historických staveb ze 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu budou konfrontace s příklady podlahových konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů ve sbírkách NTM Centra Stavitelského Dědictví Plasy, vč. prohlídky areálu kláštera v Plasech se zaměřením na konstrukce podlah. Tradiční stavební konstrukce a řemesla – řemeslná obnova historických staveb. 

Oficiální webová stránka katedry architektury [online]. k129.cz. Dostupné 4. 11. 2019. http://k129.cz/veda-a-vyzkum/tradicni-mestske-stavitelstvi/3-workshop-plasy/

 

7. 11. 2019 – 8.11.2019

(s) Mezinárodní studentská soutěž Regionem 8 ASC

Ve dnech 7.11 a 8.11.2019 se naši studenti zúčastnili mezinárodní studentské soutěže pořádané Regionem 8 ASC – Associated Schools of Construction. Letos se soutěž konala v anglickém Manchesteru na University of Salford. Účastníci byli z šesti amerických univerzit – Auburn University; California Polytechnic State University;  University of Denver; University of Nebraska;  Lincoln;  Oklahoma State University;  Roger Willams University, Rhode Island;  jedné irské – Technology University of Dublin,  ze čtyř britských – Birmingham City University, Liverpool John Moores University, North Umbria University a domácí University of Salford. A posledním zástupcem byla naše fakulta.

Tak jako loni, kdy soutěž byla pořádána na naší fakultě, měli studenti po zadání cca šest hodin na vypracování.  Druhý den probíhala obhajoba, pro kterou měli 15 minut na její prezentaci.  Během dalších deseti minut studenti odpovídali na dotazy členů poroty.  Ta nakonec vybrala nejlepší tři týmy pro každou kategorii.

Pro letošní rok byla oproti minulosti ustanovena nová soutěžní kategorie Design Build. Zde jsme měli tři zástupce v kombinovaném týmu MUSTANGS & LIONS, který byl utvořen společně se studenty z California Polytechnic State University. Pro tuto kategorii bylo nutné vybrat vedle studentů oboru „Projektový management a inženýring“ i studentského odborníka na architekturu :

Jakub Leško – Stavební inženýrství/Projektový management a inženýring, ročník 2,navazující magisterský

Tadeáš Zahradník – Stavební inženýrství/Management a ekonomika ve stavebnictví, ročník 4, bakalářský

Václav Šimeček – Architektura a stavitelství/Architektura a stavitelství, ročník 2, navazující magisterský

V této nové kategorii se náš tým umístil na druhém místě.

15. 11. 2019 a 16. 11. 2019

(r) Dny otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze

15. 11. 2019 a 16. 11. 2019

Budova FSv v Praze Dejvicích

Studijní program Architektura a stavitelství se tradičně prezentoval v rámci Dne otevřených dveří fakulty stavební. V Ateliéru D návštěvníci získali potřebné informace, otevřena byla modelovna, počítačová učebna a laboratoř membránových konstrukcí, v posluchárnách proběhly prezentace studijního programu Architekura a stavitelství. Po dobu Dne otevřených dveří je v atriu navíc ke zhlédnutí Výstava studentských prací programu Architektura a stavitelství. V ateliéru D byly informace k přijímacímu řízení, ukázky studentských prací a odborné činnosti kateder, osobní setkání s pedagogy a studenty. V sobotu mohli fakultu navštívit absolventi. 

Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 15. 11. 2019. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/467/

20. 11. 2019

(p) Co je architektura? Přednáška KLAR

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

20. 11. 2019

Ateliér D

KLAR – Kocián & Liška Architekt

Vážíme si míst, ve kterých jsme vyrůstali a tento vztah se snažíme reflektovat v naší tvorbě.

Architekturu nevnímáme jako pouhou exhibici, ale jako komplexní disciplínu zahrnující funkčnost, estetičnost a práci s kontextem.

KLAR je architektonické studio založeno v Kopřivnici v roce 2017 Václavem Kociánem a Zdeňkem Liškou, zabývající se projekty všech měřítek.

Václav Kocián

*1988 v Novém Jičíně

Co je architektura? / KLAR. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 20. 11. 2019.https://www.facebook.com/events/přednášky-architektury-na-fakultě-stavebn%C3%AD-čvut/co-je-architektura-klar/1014876018862767/

10. 12. 2019 – 31. 1. 2020

(v) Výstava Proluka Stará Boleslav

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, město Stará Boleslav

doc. ing. arch. Bedřich Košatka, Ing. arch. štěpán Lajda, Ing. arch. Stanislava Šulcová

10. 12. 2019 – 31. 1. 2020

MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Studenti ateliéru Košatka-Lajda-Šulcová navrhovali v památkové zóně v proluce ve Staré Boleslavi bytový dům. Návrhy budou vystaveny na v MěÚ Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Proluka Stará Boleslav, Mariánské náměstí. Oficiální webové stránky města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Písecké [online] www.brandysko.cz. Zveřejněno 4. 12. 2019. https://www.brandysko.cz/proluka-stara-boleslav-marianske-namesti/a-6372

13. 1. 2020 – 17. 1. 2020

(v) Výstava projektů AAKO a ATZ2

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

13. 1. 2020 – 17. 1. 2020

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2019/20.

Odevzdání atelierů 2019/2020. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2019. http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

20. 1. 2020 – 24. 1. 2020

(v) Výstava projektů ATV2 a ATV4 

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

20. 1. 2020 – 24. 1. 2020

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2019/20.

Odevzdání atelierů 2019/2020. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2019. http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

21. 1. 2020

(s) Vyhodnocení studentské soutěže na návrh kavárny v Parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem

Předmětem studentské soutěže byl ideový návrh objektu kavárny s venkovní terasou a veřejným hygienickým zařízením na místě bývalé márnice a domku hrobníka v Parku Josefa Hory. Cílem zadání bylo poskytnout návštěvníkům dosud chybějící zázemí a rozšířit tak možnosti využití parku. Nedílnou součástí návrhu byly také navazující venkovní prostory a bezprostřední okolí objektu.

Park Josefa Hory o výměře 2 ha je parkem celoměstského významu. Jedná se o historickou parkovou plochu s přímou návazností na infrastrukturu centra města. Má významný rekreační potenciál s možností aktivního i pasivního odpočinku. Místo samotné nabízí atraktivní výhled na panorama města s dominantou věží barokního kostela Narození Panny Marie a zvonice.

Vítězný návrh Matouš Kotek z ateliéru Lédl-Hájková k vítěznému návrhu Členové poroty:

Ing. arch. Martin Matiska

(Město Roudnice nad Labem, architekt)

Mgr. Jiří Řezníček

(Město Roudnice nad Labem, místostarosta)

Ing. Kamila Kloubská

(Město Roudnice nad Labem, vedoucí oddělení územního plánování)

Michal Klečka

(Město Roudnice nad Labem, zástupce občanů)

PhDr. Petr Hrubý

(NPÚ ÚOP Ústí nad Labem, ředitel)

doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, PhD.

(zástupce vedoucího Katedry architektury, FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Jiří Trojan

(Katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Lucie Kavánová

(architekt města Roudnice nad Labem)

Ing. arch. Jan Drahozal

(zastupitel města Roudnice nad Labem)

tajemník: Ing. arch. Štěpánka Hájková

(Katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)

Studentská soutěž na návrh kavárny v Parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 31. 1. 2020. https://apluses.cz/studentska-soutez-na-navrh-kavarny-v-parku-josefa-hory-v-roudnici-nad-labem/

27. 1. 2020 – 30. 1. 2020

(v) Výstava projektů AMG1 a AMG2 

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

27. 1. 2020 – 30. 1. 2020

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2019/20.

Odevzdání atelierů 2019/2020. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2019. http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

28. 1. 2020

(s) Vyhodnocení soutěže MODERNIZACE PARTERU AREÁLU KOLEJÍ STRAHOV

Porota zasedala ve složení:

Jan Musil
Správa účelových zařízení ČVUT v Praze, správce areálu

Ing. Mgr. Petra Solimanová

Správa účelových zařízení ČVUT v Praze, vedoucí odboru ubytování

Bc. Jakub Šejna

Klub Silicon Hill, místopředseda klubu

Stanislav Jeřábek

Studentská unie ČVUT v Praze, prezident Studentské unie ČVUT v Praze

doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Jiří Jiri Trojan

Katedra architektury, FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Štěpán Lajda

Katedra architektury, FSv ČVUT v Praze

Počet projektů přihlášených do soutěže celkem: 40

1 Margarita Demina

2 Kateřina Svatoňová

3 Lucie Šinkovská

4 Jiřina Zuklínová

5 Lenka Vondrovicová

6 Anna Podracká

7 Julie Salavová

8 Lucie Malátová

9 Jana Doležalová

10 Lukáš Jirásek

11 Patrik Kučera

12 Maxim Didunyk

13 Adéla Bartošová

14 Milan Čáslavský

15 Miroslav Mynář

16 Jiří Sodomek

17 Tomáš Rezek

18 Kristýna Kadlecová

19 Kseniya Liutenko

20 Milan Navrátil

21 Markéta Dlasková

22 Dana Hatschbachová

23 Martina Bártová

24 Milada Vlachová

25 Ondřej Janoušek

26 Lucie Vávrová

27 Bernadeta Szalaiová

28 Lukáš Holman

29 Veronika Kolářová

30 Sabina Jokešová

31 Zuzana Mastná

32 David Černík + Miroslav Brom

33 Jan Holub

34 Michal Rešetár

35 Anna Kotoučová

36 Ludmila Stará

37 Karolína Baťková

38 Sandra Juchymová

39 Michal Talabiška

40 Pavla Maříková

Průběh zasedání poroty:

Předsedou poroty byl(a) zvolen(a): doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

Porota se v 1. kole soutěže podrobně seznámila se všemi předloženými projekty.

Porota se usnesla, že všechny přihlášené projekty splňují formální a obsahové podmínky pro přijetí 

do soutěže.

– I. kolo:

do 2. kola postoupily projekty č.: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 32, 34, 40

– II. kolo:

do 3. kola postoupily projekty č.: 4, 7, 10, 11, 13, 15, 32, 34

Po závěrečné diskusi nad projekty dospěla porota k následujícímu rozdělení cen a odměn:

1. cena 10.000,- Kč projekt č. 34

2. cena 5.000,- Kč projekt č. 4

3. cena 3.000,- Kč projekt č. 7

Odůvodnění poroty: oceněné návrhy

1.cena

Racionální koncept podpořený kvalitní a přehledně zpracovanou dokumentací. Bohaté zázemí pro studenty. Porota vidí rezervu v umístění griloviště na úkor současných budov.

2. cena

Pozitivně vnímáno využití vedlejší osy areálu pro festival. K diskuzi přichází nákladnost podzemního parkování.

3.cena 

Vytvoření živého centra uprostřed areálu. Pozitivně vnímáno využití zajímavých prvků parteru.

Za porotu:

Jan Musil 

Ing. Mgr. Petra Solimanová 

Bc. Jakub Šejna 

Stanislav Jeřábek 

doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. 

Ing. arch. Jiří Trojan 

Ing. arch. Štěpán Lajda

A+S FSv ČVUT v Praze. Oficiální facebooková stránka studijního programu Architektura a stavitelství [online]. Zveřejněno 3. 2. 2020. https://www.facebook.com/aplusesFSv

31. 1. 2020

(r) Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze

31. 1. 2020

Budova FSv v Praze Dejvicích

Studijní program Architektura a stavitelství se tradičně prezentoval v rámci Dne otevřených dveří fakulty stavební. V Ateliéru D návštěvníci získali potřebné informace v nově koncipovaném stánku katedry architektury a katedry urbanismu a územního plánování, otevřena byla modelovna, počítačová učebna a laboratoř membránových konstrukcí, v posluchárnách proběhla prezentace programu, kterou vyslechlo na 4O0 posluchačů.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 31. 1. 2020. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/380/

3. 2. 2020 – 6. 3. 2020

(v) PŘÍSTAVBA KE STANICI MLADÝCH TECHNIKŮV PRAZE 6 PODBABĚ – PROSTORY PRO ZÁJMOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Dům dětí a mládeže hl.města Prahy – Stanice techniků

prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

3. 2. 2020 – 6. 3. 2020

Stanice techniků

Stanice techniků (Pod Juliskou, Praha 6) je jedno ze sedmi středisek Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. Jde o jedinečné místo, které má nepostradatelný význam pro volný čas dětí a mládeže. Vedle mnohaleté tradice modelářských oborů se v posledních letech rozvíjí i další technické a vědecké oblasti formou moderních vzdělávacích metod.

Úkolem studentů bylo rozšířit budovu Stanice techniků o nové křídlo v zadní části pozemku. Přístavba měla být propojena se stávající budovou a sloužit by měla zejména pro multifunkční učebny: ve spodní části by měla být situovány dílny typu dřevodílna nebo kovárna s odtahem spalin, ve vyšších patrech např. Legorobotika, robotika, hudební učebny, laboratoř… Součástí návrhu mělo být zázemí pro pedagogy a sociální příslušenství.

Stávající pozemek je využíván i pro konání akcí pro veřejnost, kdy se část programu odehrává pod širým nebem (koncerty, divadlo, workshopy), studenti navrhovali tedy i zázemí pro tyto akce a venkovní divadlo.

3. 2. 2020

(š) Státní závěrečné zkoušky – obhajoby bakalářských a diplomových prací

9. 2. 2020 – 15. 2. 2020

(p, w) Scola Telcz 

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Donau-Universität Krems, Masarykova univerzita, Slovenská technická univerzita, Národní památkový ústav, Centrum excelence Telč

doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Iva Dvořáková

9. 2. 2020 – 15. 2. 2020

Telč

Interdisciplinární workshop, jehož tématem bylo otevření, propojení a utváření nového parteru dvou univerzitních center ČVUT a MUNI. 

V rámci interdisciplinárního workshopu ve městě světového dědictví UNESCO studenti různých oborů (architektura, sociologie, dějiny umění, ekonomie, stavební fyzika, geografie atd.) z různých univerzit (Technická univerzita v Praze, Masarykova univerzita Brno, Dunajská univerzita Krems) připraví a představí koncept revitalizace budovy bývalého sociálního bydlení v Telči.

Studenty odborně podpoří experti ze zúčastněných univerzit, Národního památkového ústavu a Centra excelence v Telči.

Zázemí mezinárodní školy Scola Telč tvoří Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči (bývalá jezuitská kolej) a Univerzitní centrum ČVUT (bývalé jezuitské gymnázium) v centru města světového dědictví UNESCO Telč. Areál, citlivě zrenovovaný a vybavený nejmodernějším zařízením, poskytuje nezbytnou infrastrukturu pro rozvoj projektových úkolů a zároveň je místem konání konference a ubytování.

Dům na ulici 5. Května č. 15/120, Telč

Historická budova na ulici 5. května č. 15/120 se nachází u jižního vstupu do města na cestě do Dačic, hned za památkovou zónou UNESCO. Dům má díky své poloze a historii potenciál stát se místní dominantou. V souvislosti s ním vyvstávají otázky: Za jakým účelem byl dům postaven a k čemu v minulosti sloužil? Jak jsou tyto skutečnosti důležité dnes? Jak by mohl být dům využit?

Až do nedávné doby byla budova z 19. století využívána k bydlení. Dnes se v budově o dvou podlažích s prostornou půdou nachází pět prázdných bytů. V malé přístavbě na kratší straně budovy je ještě jeden obydlený byt se samostatným vstupem. K domu přiléhá zahrada s malým sklepem a stodolu. Přízemí domu je postaveno z kamene. Sklep pod hlavní chodbou je malý, vybudovaný pravděpodobně v 19. století. Krov je vytvořen z ručně opracovaných dřevěných trámů. Bohužel kvůli častým rekonstrukcím (naposledy roku 1982) není zachováno  mnoho původního vybavení (jen několik oken a dveří).

Městská správa si je dobře vědoma důležitosti místa, ale ne tolik významu toho konkrétního domu. Obec se zajímá o možnosti využití budovy a samotného pozemku: nápady se mohou pohybovat od demolice nebo rekonstrukce po rehabilitaci.

Scola Telcz. Oficiální webová stránka akce. https://www.scola-telcz.net/ [online]. Dostupné 7. 3. 2020. https://www.scola-telcz.net/kopie-von-sommerschule-2018

12. 2. 2020 – 6. 3. 2020

(v) Modely středověké Prahy

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. Michal Chalupa, Ing. arch. Vojtěch Dvořák

12. 2. 2020 – 6. 3. 2020

Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze

Na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT vznikají modely v rámci volitelného předmětu „Architektonické modely“. Znázorňují historické stavby ve své podobě na konci 14.století. Jsou zhotoveny z dřevité lepenky řezané laserem, všechny modely mají jednotné měřítko 1: 100.

Skupina studentů programu Architetkura a stavitelství již vytvořila ucelenou sbírku, která hrdě putuje po výstavách. Modely byly zapůjčeny například v zámku v Průhonicích nebo Kutné Hoře a na mnoha dalších místech. Novým modelem, který vznikl v zimním semestru akademického roku 2019/2020, byla rozestavěná katedrála sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie,  v měřítku 1: 100, která byla poprvé vystavena právě v rámci této výstavy.

Výstava Modely středověké Prahy. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 20. 2. 2020. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/488/

14. 2. 2020

(š) Konec zkouškového období zimního semestru 2019/2020

X