1. 10. 2017

(š) Začátek akademického roku 2017/2018

2. 10. 2017

(š) Začátek výuky zimního semestru 2017/2018

4. 10. 2017

(š) Imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia v Betlémské kapli

20. 10. 2017

(k) Konference A+S’17 Železnice – specifika, výzvy a limity

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Vědecký výbor konference: Prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D., doc. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Eva Dvořáková

Organizační výbor: doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Nikolay Brankov, Ing. arch. Iva Dvořáková, Ing. arch. Martin Lapšanský, Ing. Jan Bartoníček, Ing. arch. Hana Boříková, Ing. arch. Edita Cestrová, Ing. arch. Oleg Fetisov, Ing. arch. Jiří Moos, Ing. arch. Lenka Zelená, Ing. arch. Stanislava Šulcová

20. 10. 2017

Studio ALTA

Konferenci byla uvedena přednáškami:

– Axel FÖHL, významný německý odborník v oblasti industriálního dědictví (Příklady znovuvyužití železničních staveb)

– prof. Franziska BOLLEREY – Fakulta architektury TU Delft (Hotely a kavárny jako historické součásti nádraží)

Cílem konference bylo vytvořit platformu pro předávání odborných znalostí, otevřít diskuzi mezi studenty doktorských oborů, akademickými pracovníky a odborníky z praxe. Konference prezentovala vědecké výsledky doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a zejména na industriální dědictví zaměřeného oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví.

Témata příspěvků se zaměřila na nejrůznější měřítka železničních staveb – od jednotlivého objektu k dopravní infrastruktuře, dobu a místo vzniku objektů i proměnu způsobu vnímání železničních staveb: od historie a odmítání železnice jako čehosi neznámého a tedy potenciálně nebezpečného, přes vliv železnice na industrializaci a urbanizaci – vzpomeňme, že „století páry“ znamenalo pro venkov i město radikální změny v jejich organizaci i struktuře, železnice s sebou přinesla nové možnosti, potřebu nových staveb, dělnických kolonií, ale i možnosti obživy apod. V současnosti, kdy je železnice chápána jako výrazný dynamický prvek a nedílná součást krajiny i sídel, ale postupně vidíme, fenomén železnice upadá, zanechává ve městském i venkovském prostředí nepřehlédnutelné objekty a plochy, na které musí současní architekti a urbanisté ve svých úvahách o rozvoji sídel a krajiny reagovat. I přes to, že mohou být tyto stavby a plochy vnímány jako negativum, přinášejí do území nové výzvy v podobě nového využití/konverzí, které jejich prvotní funkci může sice opustit, nicméně může území přinést mnoho architektonických,

společenských, funkčních ad. benefitů a posílit transformaci dříve běžně nepřístupných území ve veřejný prostor.

Železnice – specifika, výzvy a limity. Oficiální stránky konference [online]. http://konferenceas2017.webnode.cz

23. 10. 2017

(p) Co je architektura? Přednáška Martina Gsandtnera

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, AS+

23. 10. 2017

Ateliér D

Přednáška z cyklu Co je architektura. MgA. Martin Gsandtner, M.Sc. (*1982) studoval od roku 2007 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v Laboratóriu architektúry prof. Imricha Vaška, od roku 2010 na Universitӓt für angewandte Kunst ve Vídni u prof. Wolfa D. Prixe a Reinera Zettla. Od roku 2008 působil jako asistent v Laboratóriu architektúry u Imricha Vaška. Prezentoval se na mezinárodních výstavách a získal řadu ocenění jako spoluautor architektonických návrhů. Spolupracoval jako lektor na mezinárodních workshopech Theatre Architecture: Visons and Possibilities (Ljubljana), Urbanity: Twenty years later (Praha), Biennale „Austria Under Construction“ (Benátky), organizoval workshopy digitálního modelování a v letech 2011-16 působil jako odborný asistent v Ateliéru III na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V současné době probíhá Bienále experimentální architektury vol.3, na kterém se podílí jako hlavní kurátor.

https://www.facebook.com/prednasky.architektury/

26. 10. 2017 – 30. 10. 2017

(v) Designblok

Designblok

prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Vladimír Gleich

26. 10. 2017 – 30. 10. 2017

Pravá část foyeru Průmyslového palác

V rámci Designbloku na Výstavišti Praha byla k vidění i výstava diplomových projektů vedených prof. Kopřivou a Ing. arch. Gleichem, které řeší budoucnost Výstaviště Praha.

https://www.designblok.cz

30. 10. 2017

(e, p) Pecha Kucha Slovenia

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

30. 10. 2017

Ateliér D

Promítání z zářijové cesty za architekturou do Slovinska, s krátkými zastávkami v Rakousku.

Pecha Kucha Slovenia. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 17. 10. 2017. http://k129.cz/pecha-kucha-slovenja/

1. 11. 2017

(k) Konference Člověk, stavba, územní plánování 11

Katedra urbanism a územního plánování FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Jiří Kugl, Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., Ing. arch. Šárka Kubátová, Ing. arch. Irena Klingorová , Ing. arch. Daniela Šovarová, Ing. Pavel Holubec, Ph.D.

1.11. 2017

B–169

Konference byla tradičně určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky.

http://www.csup.uzemi.eu

1. 11. 2017 – 30. 11. 2017

(v) Výstava Přádelna de Liser, Slaný Kvíček

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, město Slaný, Knihovna Václava Štecha ve Slaném

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

1. 11. 2017 – 30. 11. 2017

vstupní prostora knihovny Václava Štecha ve Slaném

Studentské projekty z ateliéru Šenberger – Puspějovský na téma Přádelna de Liser, Slaný Kvíček. Nový život pro opuštěný průmyslový areál. Setkání a beseda k tématu se konala dne14. 11. 2017 od 18.00.

Výstava studenstkých prací Přádelna de Liser ve Slaném. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 25. 10. 2017. http://k129.cz/vystava-studenstkych-praci-pradelna-de-liser-ve-slanem/

6. 11. 2017 – 23. 11. 2017

(v) Výstava studenti programu Architektura a stavitelství a hosté

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.

6. 11. 2017 – 23. 11. 2017

Atrium

Výstava tradičně mapuje výběr nejlepších studentských prací, které byly oceněny Žlutou kartou. Právě v rámci vernisáže budou studentům slavnostně ocenění předána.

Výstava Studenti programu A+S. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 23. 10. 2017. http://k129.cz/vystava-studenti-programu-as/

6. 11. 2017

(p) Co je architektura? Přednáška Martina Rajniše

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, AS+

6. 11. 2017

Ateliér D

Martin Rajniš je český architekt a urbanista, spoluzakladatel České komory architektů, několika architektonických kanceláří a zakladatel atélieru Huť architektury Martin Rajniš. Mezi veřejností je známý hlavně jako autor nové Poštovny na Sněžce. Jednou z jeho posledních realizací je dřevěná vzducholoď v DOXu.

https://www.facebook.com/prednasky.architektury/

20. 11. 2017

(p) Rural Studio

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Auburn University Alabama

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

20. 11. 2017

Ateliér D, D-A8

Návštěva z Auburn University v Alabamě představila jejich program RURAL STUDIO. Jde o unikátní a inspirativní program mimo kampus na americkém venkově, kde studenti navrhují a realizují své projekty ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

RURAL STUDIO. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 20. 11. 2017. http://k129.cz/1936-2/

23. 11. 2017

(r) Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze

23. 11. 2017

Budova FSv v Praze Dejvicích

Studijní program Architektura a stavitelství se tradičně prezentoval v rámci Dne otevřených dveří fakulty stavební. V atriu návštěvníky vítala výstava Studenti A+S a jejich hosté, v Ateliéru D si mohli návštěvníci  prohlédnout bakalářské a diplomové projekty v modelovně se dozvěděli o tom, jak se vyráběly modely Prahy Karla IV, v počítačové učebně co vše lze vymodelovat pomocí ArchiCADu, v laboratoři membránových konstrukcí si mohli prohlédnout netradiční konstrukce a v kreslírně získat cenné rady, jak se připravit k přijímacímu pohovoru. V posluchárnách proběhly dvě oborové prezentace, první se  aktivně zúčastnil Ing. arch. František Sulzer, absolvent A+S. Celkem se akce zúčastnilo kolem 600 osob, oborové prezentace A+S vyslechlo na 230 návštěvníků.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 23. 11. 2017. http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/280/

 

27. 11. 2017

(p) Co je architektura? Přednáška Vladimír Šlapeta

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, AS+

27. 11. 2017

Ateliér D

Vladimír Šlapeta je český historik architektury a vysokoškolský pedagog. Po dokončení studia architektury na ČVUT v Praze v roce 1972 začal pracovat jako architekt v Ostravě. V letech 1973–1991 byl vedoucím oddělení architektury Národního technického muzea v Praze. V období 1991–1997 byl děkanem Fakulty architektury ČVUT a pak do roku 2000 prorektorem ČVUT. V roce 2003 byl opět zvolen děkanem Fakulty architektury ČVUT. V období 2006–2010 byl děkanem Fakulty architektury VUT v Brně. Je autorem řady publikací o moderní architektuře a urbanismu.

https://www.facebook.com/prednasky.architektury/

1. 12. 2017 – 3. 1. 2018

(v) 18. ročník Přehlídky diplomových prací

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Česká komora architektů

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

1. 12. 2017 – 3. 1. 2018

Ateliér D

Česká komora architektů pravidelně pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci. Po celý prosinec bylo v Ateliéru D vystaveno všech 67 diplomových prací přihlášených do 18. ročníku, 4 projekty byly práce studentů A+S.

18. ročník Přehlídky diplomových prací v AtD. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 28. 11. 2017. http://k129.cz/18-rocnik-prehlidky-diplomovych-praci-v-atd/

5. 12. 2017

(s) Soutěž Jak využít proluku u parku Jezerka?

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MČ Praha 4 a firmou Capexus

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.

Aktuálně nevyužitá proluka se nachází naproti tramvajové zastávce Pod Jezerkou. Prostor, který studenti architektury ve svém zadání řešili, začíná v úrovni nad prolukou v parku Jezerka a pokračuje prostorem proluky přes tramvajovou zastávku až na druhou stranu Nuselské ulice, kde se napojuje na přírodní cyklostezku podél Botiče. Cílem bylo propojení parku Jezerka s tramvajovou zastávkou s vhodným doplněním proluky.

Studenti posledního ročníku magisterského studia Fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru Architektura a stavitelství pod vedením svých pedagogů zpracovali zadání jako součást předdiplomního projektu. Motivací pro vypsání soutěže byla veřejná výzva Městské části Praha 4 „Měníme veřejná prostranství Prahy 4“ ale také skutečnost, že se CAPEXUS tento rok přestěhoval do Michle. Nové sídlo pro nás není pouhou změnou adresy, ale především snahou zapojit se do komunitních aktivit a s ohledem na naše působení v architektuře přispívat ke kvalitě veřejného prostoru.Všech 12 prací bylo odborně posouzeno hned 3 subjekty. Za MČ Praha 4 se posouzení ujali radní pro územní rozvoj, výstavbu a dopravu paní Mgr. Alžběta Rejchrtová a Bc. Martin Syrový – vedoucího odd. pozemků, územního rozvoje a památkové péče a tajemník Komise územního rozvoje a výstavby Rady MČ P4. Z akademické půdy ČVUT, fakulty stavební, katedry architektury získali studenti hodnocení od pedagogů Ing. arch. Adama Bohatého, doc. Ing. arch. Petra Šikoly Ph.D. a doc. Ing. arch. Václava Dvořáka, CSc. Za organizátora soutěže, CAPEXUS, vybírali nejlepší projekt zaměstnanci včetně týmu architektů.

Pedagogové katedry architektury FSv ČVUT v Praze nejvíce ocenili návrh od Sashi Derkach s názvem THE BOX – pop-up divadlo v proluce. Ta zadanou proluku pojala jako improvizovanou kulisu, která má svou záměrnou jednoduchostí povzbuzovat zvědavost a zároveň být „čistým plátnem“ pro uměleckou reprezentaci. Vítězným návrhem za Městskou část Praha 4 se stal návrh Tuana Nguyena Manha, který ve svém projektu doplnil propojení také o možnost posezení přímo ve svahu parku, o kavárnu, stojany pro kola a prostor pro setkávání. Vítězným návrhem za CAPEXUS se stal projekt Michala Kodýdka s názvem „Zkratka pod Jezerkou“, která ulici propojuje pomocí schodů, výtahu i originální skluzavky.

Z dalších prací lze jmenovat například boxy s kavárnami, parkování pro elektrokola, horolezeckou stěnu, nebo odvážné propojení dvou existujících cyklostezek a překonání výškové bariéry mezi nimi pomocí mostu nad Nuselskou třídou.

JAK VYUŽÍT PROLUKU U PARKU JEZERKA? STUDENTI NAVRHLI POP-UP DIVADLO NEBO KAVÁRNU S POSEZENÍM. capexus.cz [online]. Zveřejněno 5. 12. 2017. http://www.capexus.cz/novinky/2017/jak-vyuzit-proluku-u-parku-jezerka-studenti-navrh

11. 12. 2017

(p) Co je architektura? Přednáška Filipa Hejzlara

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, AS+

11. 12. 2017

Ateliér D

Filip Hejzlar je absolventem oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Již v průběhu studia spolupracoval s architektonickým a designérským studiem de.fakto, kde se později stal vedoucím architektem.

De.fakto, architektonické a designérské studio funguje nepřetržitě již od roku 2001. Studio de.fakto se zabývá návrhy a následnou komplexní realizací staveb a interiérů pod svým autorským dohledem. Tak de.fakto dosahuje maximální funkční i estetické kvality provedení s důrazem na detail a specifický přístup ke každému zadání. Tým architektů-designérů vedených Martinem Sladkým a Filipem Hejzlarem působí v kancelářích na pražských Vinohradech, kde má pro své klienty k dispozici i originální showroom.

Součástí know-how de.fakto studia je i vlastní moderní truhlářská dílna a dlouholetá úspěšná spolupráce s několika osvědčenými řemeslnými výrobami i profesionály.

https://www.facebook.com/prednasky.architektury/

14. 12. 2017 – 31. 3. 2017

(v) Co s východním nádražím

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Oblastní muzeum v Děčíně

doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.

14. 12. 2017 – 31. 3. 2017

Oblastní muzeum v Děčíně

Výstava představila dosavadní výsledky dlouhodobého úsilí o záchranu a nalezení nového využití jedinečné drážní stavby. Součástí výstavy byly diplomní projekty studentů Architektury a stavitelství, kteří navrhli možnou budoucí podobu této stavby.

Co s Východním nádražím? Oficiální stránky Oblastního muzea v Děčíně muzeumdc.cz [online]. Dostupné 14. 12. 2017. http://muzeumdc.cz/article/co-s-vychodnim-nadrazim/165/1/0

23. 12. 2017 – 3. 1. 2018

(š) Zimní prázdniny

2. 1. 2018

(š) Děkanské volno

5. 1. 2018

(š) Konec výuky zimního semestru 2017/2018

8. 1. 2018

(š) Začátek zkouškového období zimního semestru 2017/2018

12. 1. 2018

(r) Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze

12. 1. 2018

Budova FSv v Praze Dejvicích

V rámci Dne otevřených dveří fakulty stavební se prezentoval studijní program Architektura a stavitelství. V Ateliéru D si mohli návštěvníci  prohlédnout studentské projekty v modelovně se dozvěděli o tom, jak se vyráběly modely Prahy Karla IV, v počítačové učebně co vše lze vymodelovat pomocí ArchiCADu, v laboratoři membránových konstrukcí si mohli prohlédnout netradiční konstrukce a v kreslírně získat cenné rady, jak se připravit k přijímacímu pohovoru. V posluchárnách proběhly dvě oborové prezentace, první se  aktivně zúčastnil Ing. arch. Štěpán Lajda, absolvent A+S a pedagog na katedře architektury, který návštěvníkům prezentoval svou práci studentskou i profesionální. Základní informace o studiu vyslechlo 100 návštěvníků, oborové prezentace celkem 90 návštěvníků, modelovnu navštívilo 150 lidí, počítačovou učebnu 30, oborový stánek 150, laboratoř membránových konstrukcí 30 a kreslírny 70 návštěvníků.

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 12. 1. 2017. https://www.fsv.cvut.cz/pr/dod.php

15. 1. 2018 – 28. 2. 2018

(v) Výstava studentských bakalářských projektů zástavby lokality Na Vinici v Klecanech

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, obec Klecany

doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Petra Novotná

15. 1. 2018 – 28. 2. 2018

Radnice Klecany

Výstava studentských bakalářských projektů z ateliéru Jiran – Novotná zástavby lokality Na Vinici v Klecanech. 

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 10. 1. 2018.

Výstava bakalářských projektů. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 20. 1. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/317/

17. 1. 2018 – 23. 1. 2018

(v) Výstava projektů 129AAKO a 129ATZ2

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

17. 1. 2018 – 23. 1. 2018

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Dostupné 1. 10. 2017.http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

24. 1. 2018 – 30. 1. 2018

(v) Výstava projektů 129AT02 + ERASMUS a 129ATV4

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

24. 1. 2018 – 30. 1. 2018

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Dostupné 1. 10. 2017.http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

25. 1. 2018 – 22. 5. 2018

(v) Jak studenti architektury vidí centrum Horoměřic

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Obecní úřad Horoměřice

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D.

25. 1. 2018 – 22. 5. 2018

Galerie Orchidea, knihovna v Horoměřicích

Výstava představuje výběr studentských prací, které ukazují možnosti různého řešení centra obce – horoměřického statku. První skupina prací se zabývá využitím dvora uvnitř statku jako tržnice s možností sezónních akcí, druhá skupina projektů řeší širší urbanistickou koncepci a možnost využití objektů. Studentské práce vznikly na Fakultě stavební ČVUT v Praze v bakalářském a magisterském studijním programu Architektura a stavitelství, v ateliérech Pešková – Košatka a Knytl – Lédl. Studentské práce ukazují celou řadu nápadů, které lze využít pro další rozvoj obce – pro zahájení diskuze k možnému novému využití prostoru horoměřického statku a jeho okolí.

Netradiční výstava Jak studenti architektury vidí centrum Horoměřic? Horoměřický zpravodaj. Vydává obec Horoměřice. 16. 2. 2018.  str. 6 -7. http://www.horomerice.cz/assets/File.ashx?id_org=4477&id_dokumenty=61140

31. 1. 2018 – 6. 2. 2018

(v) Výstava projektů 127/129AMG1 a 127/129AMG2

katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze

31. 1. 2018 – 6. 2. 2018

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Dostupné 1. 10. 2017.http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

5. 2. 2018 – 9. 2. 2018

(w) Zimní Scola Telcz

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Dounau Universita v Kremži

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

5. 2. 2018 – 9. 2. 2018

Telč

Interdisciplinární workshop věnovaný objektu bývalé synagogy, její zapomenuté historii a opomíjené budoucnosti. Program zimní školy se skládal z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Součástí programu byla rovněž podrobná prohlídka historického centra města Telče. Účastníci měli jedinečnou možnost setkávání, přístupu na jinak nedostupná místa a zejména spolupráce se specialisty z různých oborů jako jsou památkáři, architekti, zástupci přírodovědeckých disciplín či historikové umění.

Různorodé byly i vlastní studentské týmy, což účastníkům umožnilo vyzkoušet si mezioborovou spolupráci, která je pro památkovou praxi příznačná. Zadání bylo pro všechny týmy shodné – zpracovat úvodní studii obnovy objektu telčské synagogy. Výsledky pak byly veřejně prezentovány v pátek 9. února v Univerzitním centru Masarykovy Univerzity v Telči.

Workshop Scola Telcz 2018. Kudyznudy.cz [online]. Dostupné 9. 2. 2018.http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/workshop-scola-telcz-2018.aspx

16. 2. 2018

(š) Konec zkouškového období zimního semestru 2017/2018

X