Young Architect Award 2016 – nové téma, nová porota
Letošní téma Architektura mimo čas je zaměřeno na architektonické a urbanistické studie, které nenahlíží na architekturu z čistě užitného, technického či estetického hlediska, nýbrž jako na díla přibližující architekturu k umění, boří mýtus o architektuře jako výhradně technické disciplíně. Téma v sobě obsahuje hledání samotné podstaty architektury.
Odborná porota pracuje pod vedením děkana FUA TU v Liberci Zdeňka Fránka.
Opět proběhne hlasování veřejnosti a putovní výstava. Uzávěrka: 20. 6. 2016. Vyhlášení výsledků: 20. 9. 2016. www.yaa.cz
 
Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana
Konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY 2. 6. 2016, Národní technické muzeum v Praze
Témata: systémy sídelní zeleně | plánování městské krajiny | kvalita městské krajiny a dotační tituly.
V programu vystoupí např.: Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury | Věra Kučová, Sekce památkové péče NPÚ v Praze | Pavla Melková, IPR Praha | Leoš Anderle, Sekyra Group | Dan Jiránek, Svaz měst a obcí ČR | Vlasta
Poláčková, atelier UP24 | Pavel Čížek, starosta Spáleného Poříčí | Zdeněk Sendler, Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler | Karolína Hrbková, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí, členka Rady města a Zastupitelstva města Liberce. K diskusi zveme všechny zájmové skupiny, kterými jsou zástupci měst a obcí, státní správy, dále památkáři, architekti, urbanisti, projektanti, akademická
obec, developeři, studenti i média, ale také širokou veřejnost. Využijte zvýhodněné vstupné pro studenty, státní správu, samosprávu a neziskové organizace.
Více informací a on-line registrace: www.krizovatkyarchitektury.cz
 
Architekt roku 2016 (je to čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně). Právo nominovat na cenu má každý. Česká národnost ani
formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny. V rámci letošního ročníku bude vyhlášena též cena Architekt obci, která bude udělena za dlouhodobou spolupráci mezi architektem a samosprávou při tvorbě a plánování obce s důrazem na tvorbu veřejného prostoru. Zvolte nejlepší tandem architekt – samospráva!
Uzávěrka příjmu nominací na cenu do 31. 5. 2016, více na
www.architektroku.cz a k ceně Architekt obci na www.smocr.cz
Letak_YAA_16_web
X