Ve dnech 23. – 25. 10. 2019, proběhne ve Výukovém centru Fakulty stavební v Telči workshop zaměřený na vodorovné konstrukce 19. a počátku 20. století.

Workshop je organizovaný v rámci projektu NAKI „Tradiční městské stavitelství a řemesla na přelomu 19. a 20. století“ a je určen všem, kdo si na něj udělají čas.

Na přednáškách workshopu budou účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně – konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově vodorovných konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu budou konfrontace s příklady vodorovných konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a diagnostiky v Centru Telč AV ČR. Druhý a třetí den budou věnovány praktickým ukázkám a cvičení, během kterých bude každý účastník pracovat se stavebními materiály, zdít a opravovat vodorovné konstrukce tak, jak to dělali stavební řemeslníci ve 2. polovině 19. století.

Program workshopu, termíny a registrační pole, najdete na níže uvedeném odkazu:
http://k129.cz/veda-a-vyzkum/tradicni-mestske-stavitelstvi/

Pokud byste chtěli workshopy, jejich přípravu a konání sledovat, máme zřízenou facebookovou stránku, kde už jsou k vidění fotky z předchozích workshopů:
https://www.facebook.com/19a20/

X