V rámci letní školy architektury a stavitelství 2016 Atelier D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. proběhl den a půl trvající workshop, jehož předmětem byl návrh úpravy presbytáře Johanitské komendy na Malé Straně, kde údajně bylo roku 1378 vystaveno na den a noc tělo zesnulého Karla IV.

PŘEDSTAVENÍ LOKALITY

Cílem bylo získání námětů pro využití prostoru ve vztahu k připomenutí osobnosti Karla IV., vzdání pocty Otci vlasti.

Návrh byl zúžen na prostor presbytáře a vstupu do něj.

Z hlediska využití nebyla definována přesná funkční náplň. Záleželo na tom, co v tvůrcích návrhu prostor evakuje. Pro složitější provoz, mohly být pro pomocné provozy zvažovány prostory mimo presbytář a vstupní chodbu, které však nebyly předmětem řešení v rámci workshopu. Výstupem je ideový návrh, který neřeší veškeré provozní, funkční a konstrukční aspekty návrhu.

Hlavní organizátoři se nezavázali k realizaci vítězného návrhu.

Karel_IV_057

Průběh akce

Zadání bylo předáno soutěžícím 31. 8
Každý předem stanovený soutěžní tým měl možnost navštívit řešenou lokalitu ve středu 31. 8. od 15.30 do 18.00. Prostor kaple byl zaměřen (3D scan). Podklady byly účastníkům workshopu poskytnuty. Stejně tak byla poskytnuta základní fotodokumentace.
Samotná práce na návrhu začala ve čtvrtek 1. 9. od 9.00.
Veškeré stanovené výstupy byly předány organizátorům v pátek 2. 9. do zahájení prezentací v Národním technickém muzeu.
Týmy prezentovaly své návrhy od 14.00 v Národním technickém muzeu.
Rozhodnutí poroty bylo oznámeno 2. 9. v 17.00.

Soutěžní týmy

Karel_IV_049Tým č. 1/2
Klára Škodová
Jan Jírů
Radmila Kaděrová
Josef Zach
Lektor: Ing. arch. Jiří Pošmourný, Ing. arch. Aleš Vaněk

 

 

Karel_IV_060Tým č. 3
Michaela Trávníčková
Lucia Feiglová
Martin Horešovský
Lektor: Ing. arch. Václav Pavlík

 

 

 

Karel_IV_063Tým č. 4
Anna Seimlová
Lenka Nyklová
Petr Šťovíček
Lektor: Ing. arch. Nikolay Brankov

Speciální konzultant pro všechny týmy: Bc. MgA. Jan Trejbal.

 

 

Porota

doc. Dr. Ing. Václav Liška
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Ing. Jakub Děd
Mgr. Barbora Větrovská

Průběh jednání poroty

Porota zasedla v pátek 2. 9. 2016 v Národním technickém muzeu v Praze bezprostředně po skončení prezentací jednotlivých týmů.

Způsob hlasování:

V prvním kole hlasovali V. Liška, Z. Pešková a J. Děd. Každý sestavil tajně pořadí týmů od prvního po třetí. Každému z týmů byl přidělen počet bodů (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body, 3. místo = 3 body). B. Větrovská sečetla body přidělené v prvním kole návrhům. Tým číslo 4 získal 4 body, týmy 3 a 1/2 shodně po 7 bodech. Vítězem se po prvním kole stal tým č. 4 se soutěžním návrhem Pieta u maltézských rytířů. Ve druhém kole porota rozhodovala o 2. a 3. místě. Každý z porodců vyjádřil svůj názor a porota aklamací dospěla k závěru, že na 2. místě se umístil se svým návrhem tým číslo 1/2 a na místě třetím tým číslo 3. Výsledky byly sděleny v závěru letní školy soutěžním týmům.

Mezi členy týmů bude rovnoměrně rozdělena finanční odměna poskytnutá Ministerstvem kultury ve výši

5 000 Kč pro tým na prvním místě,
3 000 Kč pro tým na druhém místě,
1 000 Kč pro tým na třetím místě.

Výsledky workshopu

 1. místo
  Tým č. 4
  Anna Seimlová
  Lenka Nyklová
  Petr Šťovíček
  Lektor: Ing. arch. Nikolay Brankov
  PREZENTACE TÝMU
 2. místo
  Tým č. 1/2
  Klára Škodová
  Jan Jírů
  Radmila Kaděrová
  Josef Zach
  Lektor: Ing. arch. Jiří Pošmourný, Ing. arch. Aleš Vaněk
  PREZENTACE TÝMU
 3. místo
  Tým č. 3
  Michaela Trávníčková
  Lucia Feiglová
  Martin Horešovský
  Lektor: Ing. arch. Václav Pavlík
  PREZENTACE TÝMU
X