V rámci výuky atelieru 129 AMG2 uspořádali doc. Šikola, doc. Dvořák, Ing. arch. Bohatý ve spolupráci s MČ Praha 4 a firmou Capexus malou architektonickou soutěž JAK VYUŽÍT PROLUKU U PARKU JEZERKA?
Aktuálně nevyužitá proluka se nachází naproti tramvajové zastávce Pod Jezerkou. Prostor, který studenti architektury ve svém zadání řešili, začíná v úrovni nad prolukou v parku Jezerka a pokračuje prostorem proluky přes tramvajovou zastávku až na druhou stranu Nuselské ulice, kde se napojuje na přírodní cyklostezku podél Botiče. Cílem bylo propojení parku Jezerka s tramvajovou zastávkou s vhodným doplněním proluky.
Studenti posledního ročníku magisterského studia Fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru Architektura a stavitelství pod vedením svých pedagogů zpracovali zadání jako součást předdiplomního projektu. Motivací pro vypsání soutěže byla veřejná výzva Městské části Praha 4 „Měníme veřejná prostranství Prahy 4“ ale také skutečnost, že se CAPEXUS tento rok přestěhoval do Michle. Nové sídlo pro nás není pouhou změnou adresy, ale především snahou zapojit se do komunitních aktivit a s ohledem na naše působení v architektuře přispívat ke kvalitě veřejného prostoru.

Všech 12 prací bylo odborně posouzeno hned 3 subjekty. Za MČ Praha 4 se posouzení ujali radní pro územní rozvoj, výstavbu a dopravu paní Mgr. Alžběta Rejchrtová a Bc. Martin Syrový – vedoucího odd. pozemků, územního rozvoje a památkové péče a tajemník Komise územního rozvoje a výstavby Rady MČ P4. Z akademické půdy ČVUT, fakulty stavební, katedry architektury získali studenti hodnocení od pedagogů Ing. arch. Adama Bohatého, doc. Ing. arch. Petra Šikoly Ph.D. a doc. Ing. arch. Václava Dvořáka, CSc. Za organizátora soutěže, CAPEXUS, vybírali nejlepší projekt zaměstnanci včetně týmu architektů.

Pedagogové katedry architektury FSv ČVUT v Praze nejvíce ocenili návrh od Sashi Derkach s názvem THE BOX – pop-up divadlo v proluce. Ta zadanou proluku pojala jako improvizovanou kulisu, která má svou záměrnou jednoduchostí povzbuzovat zvědavost a zároveň být „čistým plátnem“ pro uměleckou reprezentaci. Vítězným návrhem za Městskou část Praha 4 se stal návrh Tuana Nguyena Manha, který ve svém projektu doplnil propojení také o možnost posezení přímo ve svahu parku, o kavárnu, stojany pro kola a prostor pro setkávání. Vítězným návrhem za CAPEXUS se stal projekt Michala Kodýdka s názvem „Zkratka pod Jezerkou“, která ulici propojuje pomocí schodů, výtahu i originální skluzavky.

Z dalších prací lze jmenovat například boxy s kavárnami, parkování pro elektrokola, horolezeckou stěnu, nebo odvážné propojení dvou existujících cyklostezek a překonání výškové bariéry mezi nimi pomocí mostu nad Nuselskou třídou.

X