Krátkodobá zahraniční stáž pro magisterské studenty programu Architektura a stavitelství v Challengeru společnosti Bouygues ve Francii.

Účastníci stáže: Simona Belicová, Kitty Horváthová, Sara Al-Wahaishiová, Barbora Pazdźiorová;

Zuzana Pešková, Jiří Mezera, Vojtěch Dvořák

Studentky a pedagogové dostali příležitost navštívit Challenger skupiny Bouygues ve Francii. Nejprve celá skupiny navštívila nedaleký zámek ve Versailles – předobraz pro stavbu velkorysého komplexu sídla společnosti Bouygues – a poté se přesunula do Guyancourt, kde byl před 20 lety vybudovám Challenger, který byl nedávno zrekonstruován, aby se stal vlajkovou lodí příkladu udržitelné rekonstrukce s omezenou spotřebou energie společnosti Bouygues. V Challengeru pracuje 3200 zaměstananců, kterým rekonstrukce kancelářských budov přinesla přehodnocení pracovních prostor, nový návrh parkovišť s dobíjecími stanicemi pro elektromobily, optimalizovanou akustickou a tepelnou izolaci za účelem vytvoření příjemného pracovního prostředí, které lépe odpovídá novým způsobům práce. Další ambicí projektu bylo zlepšení energetické a environmentální náročnosti budov, především zahrnující opatření k obohacení místní biologické rozmanitosti prostřednictvím filtru lůžek a květnatých luk. Vzhledem k tomu, že komplex zůstal v plném využívání v rámci celé rekonstrukce, byl použit systém “čistého staveniště”, čímž bylo narušení způsobené stavbou omezeno na minimum. Challenger spojuje nové generace zařízení, s cílem dosáhnout optimálního řízení energie a snížení dopadu na životní prostředí. V návaznosti na audit stávajících budov, většina prosklených fasád byla nahrazena větranými dvouplášťovými fasádami pro zlepšení tepelných vlastností vnějšího pláště. Tato fasáda zlepšuje izolaci stavebních konstrukcí díky přirozené cirkulaci vzduchu mezi vnitřním dvojitým zasklením a vnějším jednoduchým zasklením. Challenger má trojitou certifikaci (LEED ®, HQE ®, BREEAM ®). Je také vybaven řídící místnosti (Kokpitem), kde běží systém Hypervision ®. V této místnosti se měří spotřeby, výroba a využití energie. Budovy komplexu využívají energie ze slunce (díky 25 500 m2 fotovoltaických panelů), vody i půdy. Challenger je také vybaven zařízením pro recyklaci a opětovné použití odpadních vod a srážkové vody díky systému rostlinného čištění.

Další den byl věnován prohlídce pařížských staveb dle individuálního plánu, přičemž hlavní důraz byl kladen na realizace skupiny Bouygues.

(Bez n341zvu-1)

X