Pozvánka

Dne 30. 9. 2013 se konala v Atelieru D první přednáška z cyklu  přednášek v rámci projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství, která byla zaměřena na světové stavby skupiny Bouygues. Přednášku uvedl Ing. Vladimír Ujec ze společnosti VCES a.s., který předal slovo Alexandru Charronovi – francouzskéhu hostu, představiteli společnosti Bouygues Bâtiment International. Alex Charron prezentoval společnost v angličtině. Zajímavé byly zejména krátké filmy zaznamenávající realizaci významných objektů skupiny.  Ing. Ujec se ve své části prezentace, která pokračovala již v češtině, soustředil na české stavby realizované společností VCES a.s. Bezprostředně na přednášku navazovala prezentace soutěže Le Défi, tu vedl loňský soutěžící Ing. Jan Kaňka – nyní zaměstnanec společnosti VCES a.s. Nechyběli ani další loňští soutěžící Ing. arch. Štěpán Lajda a Ing. arch. Dominik Syrový. Zájem studentů byl nad očekávání vysoký. Přednášku si přišlo vyslechnout 83 studentů fakulty stavební.

(Bez n341zvu-1)

X