Městský úřad Poděbrady
Městské kulturní centrum
a
Katedra architektury
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy studentských prací
představujících nezávislý pohled studentů na novou architekturu
v kontextu s historickým jádrem Poděbrad

PODĚBRADY – HUDEBNÍ PAVILON V LÁZEŇSKÉM PARKU

která proběhne ve pátek 4. 11. 2016
v 17.00 hod ve foyeru divadla Na kovárně

Ateliérové úlohy, osvobozené zatím od omezujících podmínek reálné architektonické a památkové praxe, využívají historický kontext města jako inspirativní prostředí pro vznik nových námětů, pohledů, myšlenek, jako hypotetickou platformu pro tříbení výtvarného a kompozičního cítění soudobých návrhů v kontrastu i v kontextu starobylého prostředí. Studenti přidávají, případně vkládají do historické struktury nové prvky, prostory a konstrukce, přičemž původní historická materie zůstává zachována. Posluchače nižších ročníků vede takové zadání navíc atraktivním způsobem k jejímu základnímu poznání, pochopení a analýze.

Návrhy nemají prvoplánově provokovat nebo šokovat. Konkrétní historický kontext Poděbrad je v tomto případě rámcem pro teoretické, podnětné i kontroverzní architektonické návrhy, které na svobodnou univerzitní půdu neodmyslitelně patří.

X