Studenti prvního ročníku magisterského studijního programu Architektura a stavitelství v rámci cvičení z předmětu Interiér navrhli Muzeum Jana Husa při Betlémské kapli v Praze jako příklad využití moderní techniky a možností digitální prezentace v malé expozici.
Téma zpracovávalo 16 studentů pod vedením Zuzany Peškové a Štěpána Lajdy. Studenti se rozdělili do šesti pracovních týmů, každý tým zpracoval svůj ideový návrh. Důraz byl kladen na základní představu o inovativním charakteru řešení malého výstavního prostoru a možnost využití moderních technologií.
Výuka celého semestru musela kvůli pandemii koronaviru probíhat výhradně on-line.
X