V konkurenci 54 týmů o 31 národnostech z 34 univerzit z Evropy, Asie a Afriky studenti Architektury a stavitelství z Fakulty stavební ČVUT v Praze  ve 12tém mezinárodním ročníku soutěže ISOVER Multi Comfort House Students Contest, Edition 2016 v Minsku, důstojně reprezentovali Českou republiku. Jeden z projektů postoupil i do užšího výběru pro ceny. Prezentace našich studentů měly pozitivní ohlas.

Letos proběhl již dvanáctý ročník mezinárodní studentské soutěže ISOVER Multi Comfort House Students Contest. Úkolem soutěže bylo navrhnout developerský projektu v Brestu (Bělorusko), který splňuje nejvyšší požadavky, pokud jde o energetickou efektivnost a zároveň poskytuje nejvyšší možný komfort pro obyvatele lokality.

Město Brest bude v roce 2019 slavit milénium od svého založení, a to je silná motivace proto, aby se zastupitelstvo města věnovalo hlubšímu průzkumu možností rozvoje udržitelné výstavby a definování budoucího energeticko-efektivního rezidenčního modulu města.  Vše je založeno na návrhu vícegeneračního modulu rodinného bydlení. Modul je strukturní plánovaná jednotka o rozloze 15-20 ha.  Území je po obvodu vymezeno hlavními dopravními tepnami a uvnitř je členěno obslužnými komunikacemi. Modul je relativně soběstačnou součástí městské struktury, které zahrnuje rezidenční čtvrti, veřejné služby, vzdělávací instituce a výrobní subjekty. Obytný prostor je vybaven parkovacími místy – podzemními či nadzemními, parkování pro návštěvníky je vymezeno mimo dvory bytových domů, na hranici modulu. Přízemí je věnováno občanské vybavenosti. Silný důraz je kladen na rozvoj komunity.

Na zadání mezinárodní soutěže úzce spolupracovala katedra architektury Brestské státní technické univerzity. Úkolem soutěžících bylo především navrhnout udržitelnou architekturu v souladu s brestským energeticko-efektivním rezidenčním modulem, integrovaným do městského prostoru, při respektování Saint-Gobain multi-komfortních kritérií a s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a regionálnímu kontextu Brestu.

Na stránkách www.isover-students.com byly pro všechny účastníky soutěže připraveny veškeré podklady pro zdárné zvládnutí úkolu.

Soutěž probíhala ve většině zemí jako dvoukolová, tj. nejdříve museli studenti uspět v národním kole, aby mohli reprezentovat svou zemi v kole mezinárodním, které se konalo v Minsku, hlavním městě Běloruska.

V ČR se do soutěže přihlásilo celkem 18 studentských týmů: z Fakulty stavební ČVUT v Praze (9 týmů), Fakulty architektury ČVUT v Praze (6 týmů), Fakulty architektury VUT v Brně (2 týmy) a Fakulty stavební VŠB TU Ostrava (1 tým). Soutěž je náročná svým obsahem a vyžaduje vyrovnané architektonické a technické propracování, proto tradičně nejeden přihlášený tým svůj úkol nedokončí a soutěžní návrh ve stanoveném termínu neodevzdá. I letos z 18 týmů pět nedošlo do dílčího cíle národního kola.

Největší zastoupení měla v počtu soutěžních projektů národního kola Fakulta stavební ČVUT v Praze (FSv ČVUT), studenti programu Architektura a stavitelství odevzdali 8 soutěžních projektů. Zadání soutěže se totiž již tradičně stalo i zadáním pro ateliérovou tvorbu, a to zejména v atelieru Kalivoda – Smola, který se specializuje na energeticko–efektivní výstavbu. 13. dubna proběhlo v atriu FSv ČVUT slavnostní vyhlášení vítězů českého národního kola. Letos poprvé všechny tři první příčky obsadily týmy studentů navazujícího magisterského programu Architektura a stavitelství, realizovaného FSv ČVUT. Na prvním místě se umístili Josef Hoffmann a Martin Stark (pod vedením Ing. arch. Vladimíra Gleicha) – „veteráni“ soutěže, kteří již loni reprezentovali ČR v Astaně. Na druhém místě Tomáš Papoušek (vedoucí práce Ing. arch. Josef Smola) a na třetím místě Tomáš Moravec a Daniel Zygula (vedoucí práce Ing. arch. Ladislav Kalivoda. CSc., Ing. arch. Josef Smola). O průběh českého kola se již tradičně velmi odpovědně staral Ing. Karel Sedláček, Ph.D., absolvent programu Pozemní stavby a architektura na FSv ČVUT.

Všechny tři vítězné týmy odcestovaly 25. května na mezinárodní finále soutěže do Brestu.

Celkově se národních kol soutěže účastnilo 23 zemí, více než 1600 studentů z více jak 100 univerzit. Do mezinárodního finále se dostalo 54 týmů o 31 národnostech z 34 univerzit.

Mezinárodní porota byla sedmičlenná, složená z architektů a inženýrů z Běloruska, Švédska, Kazachstánu, Slovenska, Polska a Německa.

V průběhu čtvrtka 26. května týmy v pěti minutách představily své projekty před porotou i publikem. Prezentace probíhaly v prostředí národní knihovny v Minsku, celou akci bylo možné sledovat i on-line. Poté měla porota čas do pátku večer na vyhodnocení soutěžních návrhů, což nebyl vůbec úkol záviděníhodný, protože úroveň prací byla výjimečně vyrovnaná a nesmírně kvalitní. Rozhodovaly proto drobné detaily a nuance. Porota bodovala vyváženým způsoben jak složku architektonicko-urbanistickou, tak technickou, zejména splnění pasivního standardu a multi-komfortního řešení.

České týmy zaujaly nápaditostí a vtipem prezentací, což bylo vítané osvěžení v rámci dlouhého maratonu všech prezentací soutěžních týmů.

Slavnostní večer s vyhlášením cen probíhal v luxusním prostředí hotelu Marriott za přítomnosti významně postavených hostů z mezinárodní státní i průmyslové sféry – za všechny jedno jméno: Anatolij Borisovič Černyj, ministr architektury a výstavby Běloruska.

Projekt Tomáše Papouška s názvem Wave porotce zaujal a postoupil do užšího výběru cen, ale bohužel nakonec na žádnou z cen nedosáhl. I tak dostal jeho autor mnoho pozitivní zpětné vazby a nabídku pracovní stáže.

Příští ročník soutěže bude probíhat v Petrohradě (Rusko) a již nyní byla představena lokalita, tématem bude nová bytová výstavba. Opravdu bude nač se těšit. Mladší účastníci letošního kola si již dělají ambice pro příští rok, kdy prý již ČVUT cena neuteče.

 

X