20. 2. 2017

(š) Začátek výuky letního semestru 2016/17

26. 2. 2017 – 10. 3. 2017

(v) Vize 3000 pro Škoda auto a Mladou Boleslav

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Škoda auto a.s., MěÚ Mladá Boleslav

prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Eva Linhartová, Ing. arch. Hana Boříková

26. 2. 2017 – 10. 3. 2017

Atrium fakulty stavební

Výstava vybraných prací studentů atelieru AMG2 (předdiplomní projekt) a Design studio (studenti programu Erasmus+ a ATV3), kteří zpracovávali koncept urbanistických a architektonických vizí s tématem předzávodního prostoru dominantní městské třídy V. Klementa (TVK) a části tzv. ,,starého závodu” lemovaného ulicemi Laurinova a Dukelská.

Vize 3000 pro Škoda auto a Mladou Boleslav. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 26. 2. 2017. https://apluses.cz/event/vize-3000-skoda-auto-mladou-boleslav/

1. 3. 2017

(w) Úvodní workshop pro soutěž Český ostrovní dům

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.

1. 3. 2017

Ateliér D

Úvodní workshop sloužil k upřesnění zadání a pravidel soutěže ČOD 2017. Workshop byl nepovinný, ale velice užitečný pro ty, kteří to mysleli se soutěží vážně. Organizátoři provedli účastníky krok po kroku zadáním, upřesnili detaily, zodpověděli dotazy a představena byla „cílová skupina“ – tedy potenciální klient.

Úvodní workshop students architektonické soutěže. Oficiální facebooková stránka akce [online]. Dostupné 1. 3. 2017. https://www.facebook.com/events/1538063782875560/

3. 3. 2017

(s) Superstudio

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.

3. 3. 2017

Ateliér D

Sedmý ročník celorepublikové ideové soutěže SUPERSTUDIO. Soutěž byla otevřena pro všechny studenty vysokých škol bez ohledu na obor a ročník. Finálový večer byl přístupný veřejnosti.

Koncept soutěže se zakládá na striktním časovém limitu 24 hodin, během nichž dvou až tříčlenné týmy hledají nejlepší řešení jednotného zadání se vztahem k aktuálním architektonicko-urbanistickým tématům. Ihned poté následuje tříminutová prezentace před odbornou porotou, ve které zasedají významné osobnosti architektonické scény. První kolo bylo zahájeno 3. března na akademické půdě ve všech městech s výukou architektury – v Praze, Brně, Ostravě a Liberci. Z každého města postoupili tři nejlepší týmy do finále, které se konalo o týden později v sobotu 11. března v pražském industriálním Studiu ALTA.

Předmětem ročníku 2017 byl návrh pop-up prostoru pro pořádání akcí s obchůdky, kavárnou, stánky s občerstvením, scénou, filmovým plátnem a dalším pro pražský festival reSITE. Vytvořit nové, životem pulzující místo a kulturní oázu v centru města na pozemku o rozloze 783 m2 v atraktivním místě železničního brownfieldu. V těsném sousedství pozemku je vyvýšená estakáda tělesa pražské magistrály. Všechny navrhované objekty musely být řešeny jako dočasné, bez pevných základů spojených se zemí a vzhledem k nutnosti rychlé výstavby se předpokládá využití dopravních kontejnerů. Počet bl pevně stanoven na pět velkých kontejnerů a jeden malý. V případě jakýchkoli dalších konstrukcí bylo nutné brát v potaz rychlost výstavby a náklady na realizaci. Koncept pop-up pavilonu bude realizován jako součást projektu Shared Cities: Creative Momentum.

porota Praha: Vít Svoboda, Vít Šimek, Barbora Svobodová

Superstudio 2017. Oficiální stránka soutěže [online]. Dostupní 3. 3. 2017. http://www.superstudiocontest.cz/superstudio/2017.php

8. 3. 2017

(r) Big Band v AtD

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. Michal Chalupa, AS+

8. 3. 2017

Ateliér D

U příležitosti 25 let existence katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze vystoupila jedna z největších žákovských a studentských hudebních kapel v Praze – Big Band Biskupská. REUNION – Rozlučka s diplomanty je první párty fakulty stavební, která pojí všechny studenty spjaté se současným ročníkem diplomantů oboru A+S. Je to možnost setkat se se spolužáky z prváku, kteří se nakonec rozhodli studovat jinde či s těmi, kteří už odevzdali diplomku dříve nebo pro ty, kteří mají prostě jen rádi diplomanty nebo večírky.

Reunion No.1 – Párty FSv – host Big Band Biskupská. Oficiální stringy Big Band Biskupská. Biskupska.cz [online]. Dostupné 8. 3. 2017. http://bigbandbiskupska.cz/en/koncert/15/reunion-no-1-party-fsv-host-big-band-biskupska

13. 3. 2017 – 24. 3. 2017

(v) Telč’16

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

13. 3. 2017 – 24. 3. 2017

Vernisáž 13. 3. 2017

Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze

Výstava kreseb posluchačů programu Architektury a stavitelství ze zářijového plenéru v Telči.

Výstava kreseb Telč ’16. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 28. 2. 2017. https://apluses.cz/vystava-kreseb-telc-16/

15. 3. 2017

(p) Architekt Marco Maia v atD

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, AS+

15. 3. 2017

Ateliér D

„Warm up“ přednáška portugalského architekta Marca Maia o vývoji současné portugalské architektury. V angličtině.

The Contemporary Portuguese Architecture is drawn on its own history, the roots are its identity and one cannot dissociate architecture from its geography. Besides the architectural heritage of the Portuguese Architecture, nowadays the cultural and socio-economic environment widened the scale of intervention on a global scale, as in other periodsof the history, the roots were released and Portuguese Architecture lost its borders to harmonize with the new place.

The presentation was driven through the vernacular features of the Portuguese Architecture, where the breaking boundaries of the architectural practice and the distance between Architecture and Engineering are beaten.

Warm up lecture Marco Maio/ Contemporary Portuguese Architecture. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 15. 3. 2017. https://www.facebook.com/events/177013029465892/

20. 3. 2017 – 30. 4. 2017

(v) Výstava návrhů konverze pivovaru v Kralupech nad Vltavou

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

20. 3. 2017 – 30. 4. 2017

Vernisáž 20. 3. 2017

Radnice Kralupy nad Vltavou

Výstava studentských prací posluchačů navazujícího magisterského studia Architektura a stavitelství, které se zabývali problematikou nového využití pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Každý ze studentů na tento projekt nahlížel z různé perspektivy a tak vzniklo mnoho variant architektonických studií. Většina z dvaadvaceti studentů ponechala pivovarský komín jako upomín- ku na průmyslovou minulost města.

Pivovar se mění na městské kulturní centrum. Kralupský zpravodaj. Měsíčník města Kralupy nad Vltavou. Červenec – srpen 2017. Str. 1, 10 – 13. [online]. Dostupné 16. 9. 2017. http://www.kralupskyzpravodaj.cz/wp-content/uploads/2014/04/KZ_leto.pdf

Kralupy TV: Návrhy konverze budovy pivovaru (23. 3. 2017). Youtube [online]. Dostupné 16. 9. 2017. https://www.youtube.com/watch?time_continue=180&v=dk-5NzT5eBU

22. 3. 2017

(w) Výtvarné řešení fasády bytového domu

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, společnost KASTEN spol. s r.o., portál Careermarket

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Ivo Chvojka

22. 3. 2017

Ateliér D

Předmětem soutěžního workshopu bylo zpracování ideového návrhu výtvarného řešení dvou bytových domů v Praze, které v nejbližší době projdou kompletní revitalizací fasády. Cílem workshopu bylo na odlišných zadáních ukázat potřebu individuálního přístupu k výtvarnému řešení fasády objektu v kontextu s charakterem okolní zástavby.

Soutěžní návrhy hodnotila odborná porota pod vedením zástupců Katedry architektury Fakulty stavební Českého vysokého učení v Praze – Ing. arch. Jana Kašpara, Ph.D. a Ing. arch. Ivo Chvojky. Členy poroty byly dále zástupci investora domu Náměstí Na Balabence 1431 – 1433, 1438 a 1437, Praha 9 – Ing. Gabriela Mumba, Jiří Cibulec a Pavel Vomáčko, zástupci investora domu Pod Lysinami 482, 483, Praha 4 – prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., Mgr. Simona Goddardová a Ing. David Drda a zástupci zhotovitele ze společnosti KASTEN spol. s r.o. Ing. Aleš Kocourek, Ing. Jiří Bureš a Mgr. Vlastimil Pokrupa. Porota ocenila návrhy přinášející nové pohledy na danou problematiku, ocenila rovněž reálnou realizovatelnost návrhu, a případný přínos řešení obyvatelům rekonstruovaných do­mů.

Vyhlášení výsledků workshopu proběhlo ve středu 10. května 2017 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

1. místo

Tým Alice Svobodová / Michal Fousek za zpracování návrhu řešení fasády objektu v ulici Pod Lysinami 482 a 483, Praha 4.

2. místo

Tým Phuong Linh Vu / Adam Zajaček za dům na adrese náměstí Na Balabence 1431–1433, Praha 10.

3. místo

Tým Lenka Mandelová / Pavel Jelínek / Daniel Boruch za zpracování návrhu řešení fasády objektu v ulici Pod Lysinami 482 a 483, Praha 4.

Porota dále udělila pět Čestných uznání:

týmu Alice Svobodová/Michal Fousek

týmu Lenka Mandelová/Pavel Jelínek/Daniel Boruch

René Provazníkovi

týmu Melina Toumpaniari / Anna Kudynová / Mariam Dzneladze

týmu Valeriia Chernukhina / Anna Myts

Soutěžní workshop Cena Kasten. Portál Careermarket. www.careermarket.cz [online]. Dostupné 16. 9. 2017. https://www.careermarket.cz/careermarket/cena-kasten

22. 3. 2017 – 28. 4. 2017

(v) Bytové domy – Libeň. Dostavby bloků v ulici Zenklova

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Městská část Praha 8

Ing. arch. Jindřich Synek, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

22. 3. 2017 – 28. 4. 2017

Bílá galerii v budově Úřadu městské části Praha 8, tzv. „Bílý dům“

Výstava studentských prací na téma dostavby bloků v ulici Zenklova se konala pod záštitou Radomíra Nepila, radního městské části Praha 8.

Studenti v rámci úvodních urbanistických analýz vyhledávali zajímavé prostory umožňující dostavby volných proluk s cílem dotvoření urbanistické struktury území Libně a vznik nových veřejných prostranství pro občany městské části.

Nejvíce je oslovilo území vymezené ulicemi Zenklova a Vosmínkových, které přímo vybízelo k optickému doplnění novou městskou zástavbou a následně vytvoření chybějícího hlavního městského prostoru – náměstí. Společně se zde zabývali tvorbou nového urbanistického konceptu.

Výraz a náplň domů uchopili jednotliví studenti odlišně, vždy však s nutností reakce na nově vznikající veřejný prostor formou funkčního pobytového či komerčního parteru.

Výstava: Bytové domy – Libeň. Pražský patriot. www.prazskypatriot.cz [online]. Zveřejněno 23. 3. 2017. http://www.prazskypatriot.cz/vystava-bytove-domy-undefined-liben/

24. 3. 2017

(š) Prezentace navazujících magisterských oborů na FSv

FSv ČVUT v Praze

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

24. 3. 2017

Posluchárna B–286

Informace pro 4. ročníky bc A+S: Prezentace navazujících magisterských oborů na Fakultě stavební ČVUT v Praze proběhne v pátek 24. 3. od 13.00 v B-286. Dozvíte se i nejen o magisterské Architektuře a stavitelství, ale i „Konstrukcích“, „Ekonomice“, „Budovách“ a „Inteligentech“ … a samozřejmě administrativní náležitosti.

29. 3. 2017

(p) Přednáška Evy Jiřičné v ateliéru D

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, AS+

29. 3. 2017

Ateliér D

Cyklus na téma „Co je architektura?“ v letním semstru 2016/17 zahájila architektka a designérka Eva Jiřičná, která v současné době působí v Londýně a v Praze. Její přednáška byla věnovaná především období 60. až 80. let, kdy působila mimo jiné s architekty jako Richard Rogers nebo Norman Foster. Přednáška byla zdarma a přístupná veřejnosti.

Co je architektura? / Eva Jiřičná přednáší na FSv. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 29. 3. 2017. https://www.facebook.com/events/406701766363414/

11. 4. 2017 – 30. 4. 2017

(v) Výstava VIZE 3000 – Vize pro Škoda Auto a město Mladá Boleslav ve 3. tisíciletí

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Škoda auto a.s., MěÚ Mladá Boleslav

prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Eva Linhartová, Ing. arch. Hana Boříková

11. 4. 2017 – 30. 4. 2017

Vzdělávací centrum Škoda Na Karmeli

Výstava vybraných prací studentů atelieru AMG2 (předdiplomní projekt) a Design studio (studenti programu Erasmus+ a ATV3), kteří zpracovávali koncept urbanistických a architektonických vizí s tématem předzávodního prostoru dominantní městské třídy V. Klementa (TVK) a části tzv. ,,starého

závodu” lemovaného ulicemi Laurinova a Dukelská.

Výstava na Karmeli představuje smělé vize proměn Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav. Oficiální web statutárního města. www.mb-net.cz [online].  Zveřejněno 12. 4. 2017. http://www.mb-net.cz/vystava%2Dna%2Dkarmeli%2Dpredstavuje%2Dsmele%2Dvize%2Dpromen%2Dmlade%2Dboleslavi/d-50219

12. 4. 2017

(s) Vyhlášení výsledků národního kola Multi Comfort House Student Contest

Saint Gobain Isover

12. 4. 2017

Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze

Úkolem 13. ročníku mezinárodní soutěže MULTICOMFORT HOUSE STUDENTS CONTEST, který vytvořil ISOVER v úzké spolupráci s oddělením architektury magistrátu v Madridu je městská regenerace komunity v rámci oblasti Gran San Blas v Madridu. Účastníci soutěže museli navrhnout udržitelnou architekturu integrovanou do městského prostoru, přičemž reagovali na program MAD-RE a Saint-Gobain MULTICOMFORT kritéria, přičemž museli zohlednit klimatické podmínky a regionálních kontext Madridu. Vedle konstrukčních aspektů bylo třeba brát v úvahu a respektovat sociální a ekonomické aspekty, navrhované řešení mělo dát nový impuls pro stávající městskou oblast. Celkovým úkolem byl konstruktivní přístup k problematice renovace a aktivní zapojení do formování budoucí obnovy evropských měst.

V národním kole uspěli studenti Architektury a stavitelství.

1. místo: Martin Truxa

3. místo: Josef Hoffmann, Martin Stark

Vítězové národních kol se sešli na mezinárodním finále soutěže v květnu v Madridu. Posluchači A+S však na medailové pozice v mezinárodní konkurenci 60 týmů nedosáhli.

Multi Comfort House Students Contest. Oficiální stránky soutěže [online]. Edition 2017. http://www.isover-students.com

12. 4. 2017

(p) Co je architektura?… Jaroslav Zima (D3A)

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, AS+

12. 4. 2017

Ateliér D

Druhou přednášku z letošního cyklu „Co je architektura?“ bude mít architekt Jaroslav Zima z ateléru D3A. O realizacích této kanceláře by se dalo hovořit jako o těch z nejoriginálnějších a nejzajímavějších z českých „luhů a hájů“. Jaroslav Zima se specializuje na urbanismus, veřejný prostor a jejich souvislosti.

Co je architektura? / Jaroslav Zima prednáší na FSv. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 12. 4. 2017. https://www.facebook.com/events/359571181104775/

25. 4. 2017

(s) SVOČ – Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti v sekci Pozemní stavby a architektura

katedra architektury a katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

25. 4. 2017

Ateliér D

Do soutěže se mohli přihlásit studenti bakalářského studia a studenti magisterského studia s výjimkou posledního ročníku. Do soutěže byly přijímány práce studentů v rozsahu maximálně 20 stran textu včetně příloh (možná témata: vynikající seminární práce ze cvičení, zajímavý projekt, práce ze spolupráce na grantových a výzkumných úkolech katedry, obhájené nebo rozpracované bakalářské práce aj.).

Vlastní prezentace soutěžní práce proběhla ústně v den konání fakultního kola – prezentace formou digitální, model, poster, výkresová dokumentace – dle typu soutěžní práce.

Odměny ve fakultním kole byly ceny součástí ceny architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky, které sponzoruje nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Dvě nejlepší práce postupily do mezinárodního kola soutěže konaného koncem května 2017 v Košicích. Ze studentů A+S uspěl na druhém místě Filip Med s prací Komunitní centrum Archa.

Studentská vědecká odborná činnost. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 16. 9. 2017. http://www.fsv.cvut.cz/svoc/

26. 4. 2017 – 11. 6. 2017

(v) Kouzlo historické techniky

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národní zemědělském muzeum Praha

doc. akad. arch. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

26. 4. 2017 – 11. 6. 2017

Vernisáž 26. 4. 2017

Národní zemědělské muzeum v Praze

XI. ročník výstavy kreseb zemědělské techniky – prací posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství pražské ČVUT.

Kouzlo historické techniky. Národní zemědělské muzeum Praha. nzm.cz [online]. Dostupné 26. 4. 2017. http://nzm.cz/nzm-praha/kouzlo-historicke-techniky-2/

26. 4. 2017

(v) Co je architektura? / Petr Kučera

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, AS+

26. 4. 2017

Ateliér D

Třetí přednášku tohoto semestru z cyklu „Co je architektura?“ měl architekt Petr Kučera. Přednáška byla věnovaná historické architektuře a urbanismu v současných podmínkách. Životní láskou a náplní architekta Petra Kučery se stala architektura, urbanismus, historie a zejména Praha, její stavební vývoj a úchvatné kouzlo. Po Gymnáziu Christiana Dopplera vystudoval FSv ČVUT v Praze, zaměření Architektura a urbanismus, a v letech 2011 až 2015 pracoval jako architekt a projektant v ateliéru Jakub Cigler Architekti. Mezitím se od prvního ročníku na vysoké škole začal organizovat populárně naučné vycházky, nabízející netradiční pohled na Prahu, její stavebně historický vývoj, opomíjené památky nebo zmizelou podobu skrze staré fotografie a plány. Z volnočasové aktivity se postupem času stala jeho hlavní práce. Vycházky se rozvinuly v přednášky, výlety, články, výstavy a další aktivity. Začal spolupracovat s řadou veřejných institucí, soukromých firem i občanských iniciativ a médii.

Co je architektura? / Petr Kučera přednáší na FSv Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 26. 4. 2017. https://www.facebook.com/events/299837910451633/

9. 5. 2017

(s) 22. ročník Mezinárodní studenstské soutěže Xella – předání cen

Studenti českých a slovenských škol architektury se zabývali pozemkem v sousedství Místodržitelské paláce Moravské galerie v Brně, kam měli navrhnout novou budovu pro sbírky současného umění.

Téma

Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění. Vynikající umělecké dílo vyžaduje prezentaci ve vynikajícím díle architektonickém.

Motto

„Trocha odvahy je cennější než tuna opatrnosti.“

(Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených států amerických)

3.cenu získal Jakub Vašek, student Architektury a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT Praha.

22. ročník Mezinárodní studenstské soutěže Xella. Oficiální stránky soutěže [online]. Dostupné 16. 9. 2017. http://www.ytong.cz/22-rocnik-mezinarodni-studentske-souteze-xella.php

10. 5. 2017

(p) Co je architektura? / Mjölk architekti

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, AS+

10. 5. 2017

Ateliér D

Jako čtvrtá v pořadí v cyklu přednášek „Co je architektura?“ se představí mladé studio Mjölk, jejichž architekturu nejlépe charakterizuje severská koncepční jednoduchost, materiálová pravdivost a mladická rozvernost.

Co je architektura? / Mjölk architekti přednášejí na FSv. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 10. 5. 2017. https://www.facebook.com/events/277473655996964/

18. 5. 2017

(s) SVOČ – Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti v sekci Pozemní stavby a architektura

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Stavební fakulta VUT v Brně, Stavební fakulta VŠB TU Ostrava, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta TU v Košiciach

Ing. arch. Jan Kaspar, Ph.D.

18. 5. 2017

Stavebná fakulta Technickej Univerzity v Košiciach

V sekci Pozemní stavby a architektura (uděluje děkan Stavebné fakulty TU Košice) získal

1. místo: Filip Med – Komunitní centrum Archa. Zvítězil i ve studentském hlasování o nejlepší práci v sekci Pozemní stavby a architektura.

XVIII. ročník súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Stavební fakulta Technické univerzity v Košicích. www.svf.tuke.sk [online]. Dostupné 16. 9. 2017. http://www.svf.tuke.sk/svoc/

31. 5. 2017 – 6. 6. 2017

(v) Výstava projektů ATZ1 a AT01

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

31. 5. 2017 – 6. 6. 2017

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za letní semestr 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 9. 9. 2016. https://apluses.cz/terminy-odevzdani-atelierove-tvorby-v-akademickem-roce-201617/

7. 6. 2017 – 13. 6. 2017

(v) Výstava projektů AT3, AAKA, ATUR a ERASMUS

katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze

7. 6. 2017 – 13. 6. 2017

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za letní semestr 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 9. 9. 2016. https://apluses.cz/terminy-odevzdani-atelierove-tvorby-v-akademickem-roce-201617/

9. 6. 2017

(e) Komentovaná prohlídka kostela

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Jindřich Synek

9. 6. 2017

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích

Autorsky komentovaná prohlídka kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích v rámci noci kostelů.

Komentovaná prohlídka kostela. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 7. 6. 2017. http://k129.cz/komentovana-prohlidka-kostela/

14. 6. 2017 – 20. 6. 2017

(v) Přehlídka závěrečných prací

katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze

14. 6. 2017 – 20. 6. 2017

Ateliér D

Výstava bakalářských a diplomových prací zpracovaných v letním semestru 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 9. 9. 2016. https://apluses.cz/terminy-odevzdani-atelierove-tvorby-v-akademickem-roce-201617/

21. 6. 2017

(s) Vyhlášení výsledků soutěží – Palác Koruna a KASTEN

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Palác Koruna, KASTEN

doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.

21. 6. 2017

Ateliér D

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěží Palác Koruna a KASTEN.

„Rekonstrukce eskalátorové haly – Palác Koruna“

Zadavatel: Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze / K129

ve spolupráci se společností Koruna Palace Management

Vyhodnocení soutěže proběhlo 21. 6. 2017 v atelieru D stavební fakulty, pětičlenná porota byla složena ze zástupců zadavatele – katedry architektury, Koruna Palace Management a nezávislých architektů/členů poroty.

Složení poroty:

Tomáš Plachý, Ph.D., Statutory Director, Koruna Palace Management

PhDr. Marek Moravec, Ph.D., Koruna Palace Management

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, vedoucí katedry architektury

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Jakub Cigler Architekti

Ing. arch. Petr Malinský, DAM Architekti

Sekretář soutěže:

doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D., katedra architektury

Posuzováno bylo celkem 30 návrhů.

1. cena: Tomáš Vaněček

Jasný concept, citace a motivy prvků Paláce Koruna, vhodné materiály, předpoklad budoucího kvalitního provedení.

2. cena: Alžběta Vachelová

Jasný concept, dobrá prezentace, logická dispozice, oddělení pasáže a dvorany, příjemné klima – zeleň

3. cena: Jitka Mácová

Odvážné a radikální konstrukční řešení ze skla

odměny: Michal Smola, David Kindl, Ondřej Kroužel

Bytový dům Praha-Smíchov

zadavatel: Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze  / K129

ve spolupráci se společností KASTEN

Vyhodnocení soutěže proběhlo 13. 6. 2017 v atelieru D stavební fakulty, pětičlenná porota byla složena ze zástupců firmy KASTEN a pedagogů katedry architektury FSv ČVUT.

Složení poroty:

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., K129

Akad. arch. Jan Kerel, K129

doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph. D., K129

Ing. Aleš Kocourek, jednatel KASTEN

Mgr. Vlastimil Pokrupa, vedoucí obchodního týmu KASTEN

Předsedou poroty byl jednohlasně zvolen doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.

Celkem bylo posuzováno 60 návrhů.

1. cena: Valeriya Sundeyeva

Kontext okolního prostředí, hravost členění fasády – uliční i vnitrobloku

2. cena: Pavla Hanousková

Příznivá hmotová kompozice členění bloků, městský charakter

dělená 3. cena: Marek Saňa

Vytvoření vertikální dominanty nároží, práce se zelení

dělená 3. cena: Jana Doležalová

Příznivé členění do bloků, hmoty úměrné smíchovskému prostředí

odměna: Ondřej Čeliš

Odvážné řešení nároží

Jednání poroty – palác Koruna. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 9. 6. 2017. http://k129.cz/jednani-poroty-palac-koruna/

Vyhlášení výsledků soutěží – Palác Koruna a KASTEN. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 16. 6. 2017. http://k129.cz/vyhlaseni-vysledku-soutezi-palac-koruna-a-kasten/

22. 6. 2017 – 1. 10. 2017

(v) Výstava studentských prací Kokořín – Zámecká

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Dům řemesel Arcadis, hrad Kokořín

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak

22. 6. 2017 – 1. 10. 2017

Vernisáž 22. 6. 2017

Hrad Kokořín

V romantickém prostředí Kokořínska, jehož krásu ve svých dílech zvěčnili například Antonín Mánes a Karel Hynek Mácha, zatím ještě „spí jako zakletý“ areál Zámecká a čeká na návrat obnovy své zašlé slávy ze dní první republiky, kdy zde bývalo vyhlášené koupaliště s hotely a restauracemi. Zdá se, že se blýská na lepší časy: Nový majitel pozemků Jaroslav Kroužek by mohl být tím, kdo „probudí spící krásu opět k životu“. Přispět by mohly i práce tří desítek studentů 3. ročníku bakalářského studia Architektury a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kteří zpracovávali jako svůj ateliérový projekt právě areál Zámecká coby místo ubytování, stravování a zábavy pro návštěvníky Kokořínska.

Do roka a do dne od prvního setkání s J. Kroužkem se podařilo zpracovat na 3 desítky studentských architektonických studií, které prověřují možnosti využití areálu. V ateliérech Pešková – Košatka a Dvořák Fislak se celý letní semestr zabývali problematikou Zámecké a vznikly tak architektonické studie, které vycházejí z pravidel pro výstavbu v CHKO Kokořínsko nebo naopak zkouší něco zcela nového a netradičního. Výběr patnácti nejlépe hodnocených studentských prací byl od 23. 6. 2017 přes celé léto vystaven přímo na hradě Kokořín.

Výstava studentských prací Kokořín – Zámecká. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz Dostupné 16. 9. 2017. http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/255/

Zámecká dolina. Kokořín info. www.kokorin.info [online]. Dostupné 16. 9. 2017. https://www.kokorin.info/sluzby/zamecka-dolina/

Reportéři ČT. V zámku a v podhradí. Odvysíláno 19. 6. 2017 [online]. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/217452801240020/obsah/552459-v-zamku-a-v-podhradi

23. 6. 2017

(w) Tovární komíny. Cukrovar Modřany. Komín ve veřejném prostoru.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Ministerstvo kultury ČR, SKANSKA, Platforma Industriální stopy (v rámcu projektu NAKI II)

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

23. 6. 2017

Ateliér D, cukrovar Modřany

Předmětem workshopu je zapojení továrního komína (a zachovaných podzemních částí kotelny) do veřejného prostoru nově budované čtvrti.

Workshop. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 23. 5. 2017. http://k129.cz/workshop/

26. 6. 2017 – 28. 6. 2017

(w) Chotíkov

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, obec Chotíkov

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

26. 6. 2017 – 28. 6. 2017

Chotíkov

Cílem workshopu bylo nalezení možného využití  pro chátrající objekty urbanisticky, architektonicky a historicky cenného panského statku v návesním prostoru obce Chotíkov. Jde o soubor s rozsáhlým potenciálem v budoucím rozvoji obce. Nejen vzhledem ke své poloze má místo ambice stát se do budoucna skutečným centrem obce – společenským, kulturním, poskytovat potřebné zázemí místním obyvatelům i turistům.

Workshopu se zúčastnilo 11 studentů studijního programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze pod vedením Ing. arch Jana Kašpara, Ph.D.

Pavel Jelínek, Matyáš Medek, Daniel Boruch, Lucie Hoidekrová, Lujza Hoffmannová, Jan Keken, Mikuláš Valdman, Michaela Kriegelsteinová, Nikola Puchelová, René Provazník, Patrik Špalovský

Workshop Chotíkov. Oficiální webová prezentace workshopu [online]. Dostupné 16. 9. 2017. http://workshopchotikov.webnode.cz

28. 6. 2017 – 14. 7. 2017

(v) Centrum Holešovice – Hasičská zbrojnice

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Úřad městské části Praha 7

prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc. Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak

28. 6. 2017 – 14. 7. 2017

Vernisáž 28. 6. 2017

Radnice Prahy 7

Předmětem zadání bylo území v návaznosti na křižovatku ulic Argentinská a Plynární – jihovýchodní část. Záměrem návrhu byl objekt hasičské zbrojnice s doplňkovým vybavením občanské vybavenosti a prostorem pro administrativu. Stávající stanice bude odstraněna. V rámci úlohy se počítalo se zpracováním komplexního návrhu zástavby v rámci území stávající hasičské zbrojnice.

Centrum Holešovice – hasičská zbrojnice. Facebooková událost akce [online]. Dostupné 28. 6. 2017. https://www.facebook.com/events/1385899708190386/

28. 6. 2017 – 30. 8. 2017

(v) Výstava Nová základní škola Tuchoměřice

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, obec Tuchoměřice

doc. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Štěpán Lajda

28. 6. 2017 – 30. 8. 2017

Vernisáž 28. 6. 2017

Obecní úřad Tuchoměřice

Výstava projektů studentů Architektury a stavitelství, kteří zpracovávali podobu nové školy v Tuchoměřicích, kterou bude s rostoucí obcí nutné vybudovat.

Výstava – Nová základní škola v Tuchoměřicích. Tuchoměřice společně. www.tuspolecne.cz [online]. Dostupné 16. 9. 2017. http://www.tuspolecne.cz/vystava-nova-zakladni-skola-v-tuchomericich/

9. 7. 2017 – 27. 8. 2017

(v) Letní scéna na Skalce v Mníšku pod Brdy

katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Město Mníšek pod Brdy

Ing. arch. Jan Kaspar, Ph.D., Ing. arch. Jiří Pošmourný

9. 7. 2017 – 27. 8. 2017

Vernisáž 9. 7. 2017

Barokní areál Skalka, klášter

Letní kulturní dění na Skalce se stalo podnětem pro témata prací studentů architektury. Ti ve svých projektech analyzovali prostor barokního areálu a následně vytvořili konkrétní návrhy dočasných instalací a drobných či rozsáhlejších stavebních zásahů, které by vytvořily podmínky pro konání nejrůznějších kulturních akcí – koncertů, divadel či projekcí filmů.

Letní scéna na Skalce v Mníšku pod Brdy. Mníšek pod Brdy. www.mnisek.cz [online]. http://www.mnisek.cz/obcan/kultura/?ftshow=1335&archiv=true#ka1335

18. 8. – 23. 8. 2017

(e) Exkurze Denmark 2017

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Štěpán Lajda, Ing. arch. Adam Bohatý

18. 8. – 23. 8. 2017

Architektonická exkurze pro studenty programu A+S. prohlídka Kodaně – organizovaná i volná část, návštěva centrálních budov ateliéru Schmidt Hammer Lassen, další architektura po cestě – Vejle, Odense, Helsingør a jiné… Exkurze byla pro nedostatečný zájem studentů zrušena.

K129_denmark_2017. Facebooková událost akce [online]. https://www.facebook.com/events/1485072511554126/?fref=ts

28. 8. 2017 – 1. 9. 2017

(p, w) Letní škola architektury a stavitelství Ateliér D: Pod parou

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Omnium z. s., Památková komorou ČR,  Národním technické muzeum

Odborný výbor

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)

Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.)

Mgr. Barbora Větrovská (Omnium, z.s.)

Organizační zajištění

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)

Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.)

Mgr. Barbora Větrovská (Omnium, z.s.)

Mgr. Jana Dobisíková (Národní technické muzeum)

Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

Ing. arch. Jiří Pošmourný

Ing. arch. Iva Dvořáková

Ing. arch Nikolay Brankov

Ing. arch. Stanislava Šulcová

Ing. arch. Jiří Moos

Josef Zach

Martin Horešovský

Přednášející

doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Karel Hájek (FSv ČVUT v Praze)

PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Nikolay Brankov (FSv ČVUT v Praze)

Akad. arch. Aleš Brotánek (ABateliér)

doc. Ing. arch. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Josef Smola (FSv ČVUT v Praze)

Mgr. Zdeněk Marek (Policejní akademie ČR v Praze)

Účastníci

Ing. Hana Bouchnerová

Arch. Ekaterina Dohnal

Mgr. Kateřina Důbravová

Ing. arch. Juraj Dulenčín

Liya Gaynutdinova

Ing. Claudia Hatschbachová

Ing. Romana Hubková

Jan Jírů

Mgr. Radmila Kaděrová

Michal Karpel

Blanka Kohoutová

Jiří Kubánek

Štěpán Mišurec

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Bc. Jakub Trčka

BcA. Záviš Unzeitig

René Provazník

Michal Šindelář

Workshop

Tým č. 1 (2. místo)

Mgr. Kateřina Důbravová

Štěpán Mišurec

BcA. Záviš Unzeitig

Jakub Trčka

Ing. arch.

Stanislava Šulcová

Lektor: Ing. arch. Jiří Pošmourný

Tým č. 2 (3. místo)

Arch. Ekaterina Dohnal

Mgr. Radmila Kaděrová

Michal Karpel

Jan Jírů

Martin Horešovský

Lektor: Ing. arch. Iva Dvořáková

Tým č. 3 (1. místo)

Ing. Romana Hubková

Liya Gaynutdinova

Blanka Kohoutová

Josef Zach

Lektor: Ing. arch. Jiří Moos

Porota

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)

Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.)

Mgr. Barbora Větrovská (Omnium, z.s.)

BcA. Michaela Caranová (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)

28. 8. 2017 – 1. 9. 2017

Ateliér D, centrum Prahy, Národní technické muzeum

Připomenuty byly dvě události z roku 1817: první Božkovo veřejné předvedení parníku na Vltavě v Praze a “objev” Rukopisu královédvorského.

Tyto události inspirovaly dvě nosná témata letní školy: Století páry (nejen architektura a urbanismus, ale i mosty, průmyslové stavby, železnice, doprava, …) a Symboly a plagiátorství v architektuře.

Výchozí témata představovala pobídku pro přednášející, aby je rozvinuli až do dnešních problémů i budoucích výhledů.

Letní škola se otevřela úplně všem: studentům, pedagogům, úředníkům, odborníkům i laikům, … ale hlavně nadšencům a fandům architektury a stavitelství.

Program byl koncipován do pěti pracovních dní v kombinaci třídenního semináře a tvůrčího workshopu.

V pondělí a v úterý byly připraveny populárně naučné přednášky, které se dotkly zajímavých témat spojených s hlavními motivy letní školy, středa patřila hlavně procházce Prahou, ve čtvrtek a v pátek proběhl tvůrčí workshop. Účastníci letní školy si mohli zvolit, zda budou absolvovat celou akci nebo jen část semináře.

Seminář

V pátek 25. 8. byla v Ateliéru D vytvořena speciální třída pro letní školu. V pondělí ráno otevřela druhý ročník akce doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze) a vysvětlila, proč není letošní letní škola v duchu Marie Terezie, navázal doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze) s přednáškou nejen o Václavu Hankovi a prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze) s tématem plagiát v architektuře a velmi zaujal posluchače svým projektem rekonstrukce divadla ve Valticích. Dopolední blok uzavřela doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (FSv ČVUT v Praze) přednáškou Město nad nádražím aneb jeden trvalý námět v pracích Karla Pragera, čímž vytvořila úvod odpolednímu bloku přednášek s tématikou železnice. Doc. Ing. arch. Karel Hájek (FSv ČVUT v Praze) se věnoval dopravě a dopravním stavbám, PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze) připomenul ztracené pražské mosty, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. (FSv ČVUT v Praze) se ve své přednášce Železniční mosty 19. století na území Českých zemí věnoval problematice konstrukcí a statiky, doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze) předvedl účastníkům letní školy modely starších železničních mostů i s vlaky z 3D tiskárny, které byly použité na zkoušky ve větrném tunelu. Den byl zakončen v diskuzi, doc. Liška otevřel téma legionářů a aktivit spolku Svatobor.

V úterý ráno doc. Ing. arch. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze) pokračoval v tématu železnice se svou přednáškou Urbanismus Prahy 19. století a ovlivnění rozvoje města příchodem železnice, činnost českých odborníků v Bulkarsku 19. století připomenul Ing. arch. Nikolay Brankov (FSv ČVUT v Praze). Odpoledne otevřel Akad. arch. Aleš Brotánek svou přednáškou Pod parou k architektuře 21. století problematiku energeticko efektivního stavění. Více zpět do 19. století se tematicky vrátil doc. Ing. arch. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze) v přednášce Jak jsme na tom s párou? Architektura v oparu. Ing. arch. Josef Smola a jeho přednáška Pára v konstrukcích opět otevřela problematiku energeticky efektivního stavění. Podvečerní program připravil účastníkům letní školy Mgr. Zdeněk Marek z Policejní akademie ČR v Praze a přiblížil všem práci kriminalistů v oblasti odhalování padělků. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet i práci kriminalisty a destruktivní metodou s následným vyhodnocením v chromatografu odhalit, který inkoust z pěti zapůjčených propisek byl použit na cvičném vzorku.

Středu zahájil Ph.Dr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze) přednáškou na téma Charakter architektury 19. století (zaměřené na téma symboliky a plagiátorství v architektuře). Poté následovala trochu netradiční procházka Prahou po stavbách 19. století, kterou vedli PhDr. Rudolf Pošva, CSc. a Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

Workshop

Ve čtvrtek ráno byl zahájen Ideový workshop v Cimrmanovském duchu “Zde Božek spustil parník na Vltavu”. Tři soutěžní týmy si dopoledne prohlédly lokalitu Císařského mlýna a během odpoledne a večera intenzivně v Ateliéru D pracovaly na svých návrzích. Členové poroty provedli dvě kontroly rozpracovanosti návrhů. V pátek dopoledne týmy dokončily své prezentace a přesunuli se do Národního technického muzea, kde proběhla prezentace návrhů jednotlivých týmů.

Tým č. 1 (ve složení Záviš Unzeitig, Jakub Trčka, Štěpán Mišurec, Kateřina Důbravová, Stanislava Šulcová s lektorem Jiřím Pošmourným) zpracoval návrh naučné cesty po nalezených artefaktech z 19. století „Božkovy stopy v mlze“ včetně výročního performance, který vtipně a nápaditě prezentoval. Posluchači velmi ocenili brožuru k projektu, kterou tým při prezentaci v NTM rozdal posluchačům.

Návrh týmu č. 2 byl pojmenován Cimerloop a jeho autoři Ekaterina Dohnal, Radmila Kaděrová, Michal Karpel, Jan Jírů a Martin Horešovský pod vedením Ivy Dvořákové tak vzdali poctu velkým a vizionářským projektům 19. století. 200 metrů vysoký objekt Božkovy hory nabízí stanici hyperloopu, zdroj energie – geotermální vrt s parním generátorem, čistírnu odpadních vod, zázemí pro techniku a zaměstnance, technické muzeum a industriální galerii, obchodní centrum, hotel, sjezdovou dráhu na střeše objektu. Součástí projektu je i řešení ostrova, kde je situován park, pláž, přístav a napojení na MHD.

Romana Hubková, Liya Gaynutdinova, Blanka Kohoutová a Josef Zach pod vedením Jiřího Moose vytvořili tým č. 3 a navrhli zcela Cimrmanovsky pojatou rozhlednu, která přivede návštěvníka pod hladinu Vltavy, aby tak připomenula okamžik Božkova předvádění parní lodě ve Stromovce, kdy se strhla průtrž mračen a v nastalém zmatku byla odcizena kasička s vybraným vstupným na pokrytí jeho nákladů na konstrukci parostroje, poté Božek zanevřel na páru… Návrh uvažuje i s výročním připomenutím akce formou představení, které by diváci sledovali z vorů na vodě.

Po každé týmové prezentaci byla otevřena možnost diskuze, do které se mohli zapojit všichni posluchači v sále.

Jednání poroty bylo neveřejné. Soutěžní týmy si mohli během přestávky prohlédnout exponáty Národního technického muzea.

Porota ve složení doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze), Ing. Jakub Děd (Omnium z.s.), Mgr. Barbora Větrovská (Omnium z.s.), a BcA Michaela Caranová (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy) hodnotila následujícím způsobem: každý člen poroty sestavil tajně své individuální pořadí návrhů od nejlepšího. Týmu na prvním místě byl přidělen bod, týmu na druhém místě dva body, týmu na třetím místě tři body. Body od jednotlivých porotců byly sečteny a tým s nejnižším celkovým součtem se umístil na prvním místě, tým s nejvyšším součtem pak na pozici třetí. Ing. Jakub Děd hodnotil průběžnou práci týmů, na prezentacích nebyl přítomen, BcA. Caranová se s návrhy seznámila až ve finální podobě prezentací a neměla tudíž možnost do svého hodnocení promítnout průběžnou práci. Doc. Pešková a Mgr. Větrovská hodnotily celkový průběh práce týmů včetně závěrečných prezentací.

Hodnocení poroty bylo vzácně jednoznačné a na prvním místě se umístil tým č. 3, na druhém místě tým č. 1 a na třetím místě tým č. 2. Výsledky byly týmům vyhlášeny ještě téhož odpoledne a byly předány i ceny.

Organizátorům byly zástupkyní Památkové komory ČR také předány diplomy za úspěšné umístění se v soutěži Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“, kterou vyhlašuje Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty. Fakulta stavební ČVUT v Praze zvítězila v rámci 8. ročníku této soutěže v oblasti Zahraniční partnerství, kategorii kolektiv s akcí Letní škola architektury a stavitelství Ateliér D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. Ing. Jakub Děd zvítězil jako jednotlivec v oblasti Péče o památku.

Letní škola architektury a stavitelství Ateliér D: Pod parou. Oficiální stránky akce [online].  https://apluses.cz/letni-skola-architektury/

4. 9. 2017 – 1. 10. 2017

(v) Výstava Telč’16 v Telči

katedra architektury FSv ČVUT v Praze, město Tělč

doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

4. 9. 2017 – 1. 10. 2017

Vernisáž 4. 9. 2017

Vstupní síň Radnice

XI. ročník výstavy kreseb posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství, které vznikly v rámci plenérů v září 2016 v Telči.

Telč 16´ Oficiální stránky města Telč. telc.eu [online]. http://www.telc.eu/kalendar/1052

12. 9. 2017

(s) Vyhlášení vítězů studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2017

Nadace Dřevo pro život.

12. 9. 2017

Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně.

Slavnostní den nabídl všem účastníkům soutěže bohatý doprovodný program zaměřený na jejich osobní a profesní růst. Za studenty do Brna přijeli také významní představitelé lesnicko-dřevařského sektoru, kteří s nimi diskutovali o trendech v dřevěném stavění. Příjemný den byl korunován vyhlášením 7 vítězů z 50 přihlášených návrhů od 66 studentů z 9 fakult ČR a SR.

Kategorie Návrhy dřevěných staveb

Cena odborné poroty
1. místo:
Rodinný dům u Lipna, Matyáš Vrtiška, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

Cena veřejnosti: Rekreačně ubytovací areál Kokořín, Václav Šimeček, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

Kategorie Návrhy dřevěných konstrukcí

Cena odborné poroty
1. místo:
Jezdecká hala v Pardubicích, Vojtěch Slavík, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

Cena veřejnosti: Jezdecká hala v Pardubicích, Vojtěch Slavík, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

Prohlédněte si nejlepší studentské Stavby s vůní dřeva 2017. Nadace Dřevo pro život. www.drevoprozivot.cz [online]. Dostupné 12. 9. 2017. https://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby-s-vuni-dreva/prohlednete-si-nejlepsi-studentske-stavby-s-vuni-dreva-2017

18. 9. 2017

(š) Promoce absolventů magisterského studia v Betlémské kapli

18. 9. 2017 – 31. 10. 2017

(v) Výstava ideových studentských návrhů na rekonstrukci eskalátorové haly Paláce Koruna

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Koruna Palace Management

18. 9. 2017 – 31. 10. 2017

Vitríny pasáže Paláce Koruna

„Rekonstrukce eskalátorové haly – Palác Koruna“ bylo zadáním soutěžní úlohy předmětu AAKA ZADAVATEL

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze / K129 ve spolupráci se společností Koruna Palace Management

ZADÁNÍ

Předmětem soutěže je rekonstrukce eskalátorové haly, nacházející se v objektu Paláce Koruna na Václavském náměstí.

Palác Koruna je v současné době využíván jako multifunkční objekt, v průběhu jeho stoleté historie došlo k vývoji využití jednotlivých prostor. Prostor eskalátorové haly svým funkčním a estetickým stavem neodpovídá významu objektu. Návrh rekonstrukce eskalátorové haly bude řešen včetně napojení na své nejbližší okolí – především navazující pasáž, vstupní části do obchodních jednotek. Navrženo bude sezónní uzavření přilehlé pasáže v daných vstupních partiích, nové zastřešení řešené haly.

Návrh předpokládá propracovanost architektonického řešení – ideu a koncept návrhu, vztah řešení k prostorové struktuře objektu Paláce Koruna, kvalitní dispoziční řešení. To vše při konstrukční proveditelnosti návrhu.

Koncepční řešení by mělo respektovat stavebně/technické podmínky. Například nulovou toleranci manipulace s nosnými konstrukcemi, fasádu budovy v současném provedení, realizaci sezónního opatření v pasážích dle stanoviska OPP MHMP, eskalátorová hala a související prostory s okny orientovanými na Václavské náměstí a ulici Na Příkopě budou včetně mezaninu a 1.patra koncipovány pro retail (tedy korespondovat s provedením fasády). Prostory od eskalátorové haly směrem do vnitrobloku mohou být zachovány v konceptu současném zvýšení komfortu návštěvníků při pohybu v daných prostorách. Preferenci otevřeného prostoru před uzavřeným. Možnost zvýšení prostoru eskalátorové haly a zachování (optimálně zlepšení) vstupu do suterénu – současný Megastor Bontonland.

Vyhodnocení soutěže proběhlo 21. 6. 2017 v atelieru D stavební fakulty, pětičlenná porota byla složena ze zástupců zadavatele – katedry architektury, Koruna Palace Management a nezávislých architektů/členů poroty.

SLOŽENÍ POROTY

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Jakub Cigler Architekti

Ing. arch. Petr Malinský, DAM Architekti

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, vedoucí katedry architektury ČVUT Praha

PhDr. Marek Moravec, Ph.D., Předseda představenstva Koruna Palace Management

Ing. Václav Bureš, odborný konzultant Koruna Palace Management

sekretář soutěže: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D., katedra architektury

1. CENA

Tomáš Vaňeček – Šikola / Kerel

2. CENA

Alžběta Vachelová – Gleich / Lédl

3. CENA

Jitka Macová – Šikola / Kerel

ODMĚNY

David Kindl – Šikola / Kerel / Vaněk

Ondřej Kroužel – Šikola / Kerel

Michal Smola – Gleich / Lédl

OSTATNÍ PRÁCE

Karel Plachetka – Šikola / Kerel / Vaněk

Tuan Nguyen Manh – Šikola / Kerel / Netušil

Šárka Papušková – Šikola / Kerel / Netušil

Ondřej Uzdař – Šikola / Kerel

Laura Kiti Kirby – Šikola / Kerel

Hana Paleka – Klapalová / Vaněk

Tereza Zhekova – Klapalová / Vaněk

Barbora Slezáková – Kotas / Hájek / Wald / Dolejš

Šárka Trousílková – Kotas / Hájek / Wald / Dolejš

David Mayer – Kotas / Hájek / Wald / Dolejš

Jan Rajtmajer – Kotas / Hájek

Dora Talacková – Kotas / Hájek

Jan Sládek – Kotas / Hájek / Wald

Kristýna Biermaierová – Kotas / Hájek / Wald

Lucie Křížová – Kotas / Hájek / Wald

Kateřina Petrová – Kotas / Hájek / Wald

Kateřina Horychová – Kotas / Hájek / Wald

Amálie Kubišová – Gleich / Lédl

Roman Školník – Gleich / Lédl

Robert Jerie – Gleich / Lédl / Moos

Filip Med – Gleich / Lédl

Alice Svobodová – Gleich / Lédl

Nela Nebojsová – Gleich / Lédl

Miroslava Jourová – Gleich / Lédl

Výstava ideových studentských návrhů na rekonstrukci eskalátorové haly Paláce Koruna. www.koruna-palace.cz [online].

18. 9. 2017

(š) Promoce absolventů bakalářského studia v Betlémské kapli

18. 9. 2017 – 23. 9. 2017

(p, w) SCOLA TELCZ 2017 – letní škola v Telči

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Masarykova univerzita Brno, Dunajské univerzita v Kremži, Centrum Excelence Telč ÚTAM AV ČR, Národní památkový ústavu

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Iva Dvořáková

18. 9. 2017 – 23. 9. 2017

Telč.

Obnova venkovských prostor v těsné blízkosti historického jádra města Telče, které je zapsané na seznamu UNESCO, bylo hlavním tématem mezioborové a mezinárodní letní školy SCOLA TELCZ 2017. Program letní školy se skládál z přednášek odborníků k problematice historických sídel z hlediska památkové péče i sociálních aspektů života v nich, lokálních exkurzí, diskusí s experty i obyvateli, ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Vrcholem programu byla veřejná prezentace výsledků studentských dílen v pátek 22. září 2017. Paralelně s letní školou byla zahájena také výstava výsledků studentských projektů ze zimní školy pořádané v Telči v únoru 2017. Výstava proběhla od 18. do 23. září v prostorách radnice – nám. Zachariáše z Hradce 10. Cílem letní školy bylo nejenom navázání kontaktů mezi jednotlivými institucemi a frekventanty akce, ale i jakési názorové fórum přístupů a řešení konkrétních problémů v oblasti péče o zachování kulturního dědictví z pohledu různých oborů se zohledňováním místních podmínek a obyvatel.

SCOLA TELCZ 2017 – týdenní letní škola se bude věnovat Starému Městu v Telči. Národní památkový ústav. npu.cz [online]. Zveřejněno 11. 9. 2017. https://www.npu.cz/cs/pro-media/28983-scola-telcz-2017-tydenni-letni-skola-se-bude-venovat-staremu-mestu-v-telci

Majdičová, Marie: Letní škola naučí studenty pečovat o památky. Jihlavský deník [online]. Zveřejněno 14. 9. 2017.

https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/letni-skola-nauci-studenty-pecovat-o-pamatky-20170914.html

21. 9. 2017

(w) WORKSHOP NAKI II

katedra architektury FSv ČVUT v Praze

prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.

21. 9. 2017

Fakulta stavební, místnost B-169

Interní workshop na téma „Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století“. Koná se jako jeden z řešitelských výstupů grantu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identity ČR“, na němž se pracovníci katedry podílejí spolu s Národním památkovým ústavem, Vysokým učením technickým v Brně a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

WORKSHOP NAKI II. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 15. 9. 2017. http://k129.cz/workshop-naki-ii/

25. 9. 2017 – 27. 9. 2017

(š) Státní závěrečné zkoušky z tématických okruhů Architektonické navrhování budov a technické navrhování budov

26. 9. 2017 – 1. 10. 2017

(e) Slovinsko 17

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

26. 9. 2017 – 1. 10. 2017

Cesta za zahraniční architekturou, tentokrát do Slovinska. Navštíveny byly Krems, Graz, Maribor, Celje, Valenje, Lublanja, Bled, Kranjska Gora, Salzburg, Linz.

Cesta za architekturou – Slovinsko. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 6. 5. 2017. http://k129.cz/cesta-za-architekturou-slovinsko/10. 2017

X