Fakultní kolo soutěže SVOČ – SOUTĚŽ O CENU STAVITELE A ARCHITEKTA JOSEFA HLÁVKY

1. Místo – 7 000 Kč / 2. Místo – 5 000 Kč / 3. Místo – 3 000 Kč

Soutěžní práce je možné odevzdávat do 28. 4. 2021 Ve formátu pdf emailem členům poroty doc. Ing. H. Gattermayerové, CSc. (gatter@fsv.cvut.cz) nebo Ing. arch. Janu Kašparovi, Ph.D. (jan.kaspar@fsv.cvut.cz).

Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářského i magisterského studia. Za studenta je považován ten, který v termínu konání soutěže neukončil studium vykonáním státní závěrečné zkoušky. Do soutěže jsou přijímány práce v rozsahu maximálně 20 stran textu včetně příloh (možná témata: vynikající seminární práce ze cvičení, zajímavý projekt, práce ze spolupráce na grantových a výzkumných úkolech katedry, bakalářské práce aj.).

Odborná porota na svém virtuálním zasedání práce zhodnotí a ocení první tři finanční odměnou. Zároveň automaticky první dva postupují do mezinárodního kola, které bude pořádat VŠB tu Ostrava distanční formou.

Podrobné informace podá garant soutěže – doc. Ing. H. Gattermayerová, CSc. Nebo Ing. arch. Janu Kašparovi, Ph.D.

Odměny sponzoruje nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“.
info: https://www.fsv.cvut.cz/svoc/fsv/fakultni_kola.php

X